Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Streda 27. 5. 2015

Streda 27. 5. 2015

Kalendár

Novinky

 • Športové družobné stretnutie v Klimkoviciach

  21.5. 2015 reprezentovalo ZŠ 15 chlapcov -  S. Derka, M. Jáňa, A. Tomašík, D. Matejka, súrodenci Vráblovci a Marienkovci, A. Slivka, N. Hajas, O. Pagáč, M. Palkovič, M. Srnec, F. Vytlačil, T. Dražkovec -  a 9 dievčat - T. Čugová, E. Pejková, N. Fabušová, R. Adamcová, L. Michalčíková, B. Buranská, E. Šatková, M. Čičková, S. Staňová -  na družobnom športovom stretnutí v Českej republike v Klimkoviciach. Žiaci súťažili v  disciplínach - beh na 60m, 600m,1000m, skok do diaľky, prehadzovaná, futbal.

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Víťazná trieda : 3.A    -  1619 kg

  Umiestnenie  žiakov:

  1. stupeň
  1.  miesto – Kalusová Ema – 3.A – (460 kg)
  2.  miesto – Nevřivý Tomáš – 3.A – (405 kg)
  3.  miesto – Kováč Martin -  4.B -  (400 kg)

 • Zber triedeného papiera

       6.5. – 15.5.2015  od 13,00 – 17,00 hod.

  • odovzdať pánovi školníkovi Koyšovi
  • odmeny
  • 20 € - víťazná trieda

            jednotlivci na 1. i 2. stupni

  • 1. miesto -  20 € - na školský výlet
  • 2. miesto -  10 €  - poukážka  do kníhkupectva Kornélia
  • 3. miesto -  5 €  poukážka do školského bufetu

 • Dôvera školský pohár SFZ - krajské kolo

  Víťazstvo nám uniklo o vlások!
   
  Adam Slivka, David Matejka, Andrej Toma ...
 • Biologická olympiáda - krajské kolo

  V utorok 12.5.2015 v CVČ v Považskej Bystrici sa konalo krajské kolo  Biologickej olympiády, kategória E - odbornosť BOTANIKA. Michaela Čičková zo 7.B sa umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Blahoželáme za reprezentáciu školy. Poďakovanie za prípravu patrí Ing. K. Hulínkovej.

 • Svetový deň pohybu

  Pre nepriaznivé počasie odložený Deň pohybu sa na 1. stupni uskutoční v pondelok 18.5. medzi 2.a 4. vyučovacou hodinou na školskom dvore. Žiaci 2. stupňa v utorok 19.mája  zrealizujú časť dopoludnia na futbalovom ihrisku na Sihoti. Tak dúfajme, že nám to počasie dovolí zrealizovať. 

 • Vybíjaná dievčat

  Vo štvrtok 23.4. 2015 sa na našej škole uskutočnilo za účasti 5 základných škôl predkolo ...
 • Návšteva Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne

  V mesiacoch apríl, máj a jún žiaci 1. stupňa postupne navštívia neďalekú galériu, kde si so sprievodcom pozrú aktuálne výstavy umeleckých diel. Po tejto prehliadke sami zoberú do rúk výtvarnícke pomôcky a vytvoria malé dielka rôznymi umeleckými technikami.

 • Dôvera školský pohár SFZ

  22.4.2015 sa uskutočnilo v ZŠ v Ilave  predkolo Dôvera školský pohár SFZ v malom futbale mladších žiakov.

 • Biblická olympiáda - diecézne kolo

  Víťazky dekanátneho kola Biblickej olympiády Ema Gašparová, Nikola Rexová a Mária Čierniková z 8.B  23.4.2015 v  Žiline súťažili vo vyššom -  diecéznom kole. Umiestnili sa na 4. mieste. Blahoželáme a za prípravu patrí poďakovanie Mgr. Marcele Bagínovej.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria