Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Štvrtok 2. 4. 2015

Štvrtok 2. 4. 2015

Kalendár

Novinky

 • Ako sa stať majstrom za jedinú noc

  Najznámejším a najobľúbenejším podujatím na podporu čítania detí na našej škole je Noc s Andersenom. Okrem nás sa v školskom roku 2014/2015 do tejto akcie zapojilo ďalších 230 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska s rekordným počtom takmer 10 600 slovenských detí.

  Každý rok je toto podujatie tematicky prepojené nielen s čítaním, ale aj s etwinningovým projektom, ktorý v danom školskom roku realizujeme. Tentokrát sme sa v rámci česko-slovenského projektu "Dotyk stratených časov" premenili na neskúsených učňov, ktorí sa vybrali do sveta, aby sa priučili nejakému remeslu.  Každý novoprijatý učeň sa musel hneď po príchode podpísať na prijímaciu listinu. Svojím podpisom sa zároveň aj zaviazal k tomu, že bude ctiť nariadenia tovarišov a majstrov, cechový poriadok a pravidlá v ňom stanovené. Do ruky dostal učňovský list slúžiaci na zaznamenávanie jeho úspechov na ceste za poznaním.

 • Hlavný termín Testovania9

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ - T9-2015

  Riadny termín

  15.4.2015

  Povolené pomôcky:

  kalkulačka, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

  Nepovolené pomôcky:

 • Upozornenie !

  Upozorňujeme žiakov i ich rodičov na zvýšenú opatrnosť pri ceste do i zo školy a pri pohybe vonku, pretože sa v Púchovskom okrese, ale i u nás, v Ilave, vyskytli prípady, že neznáme osoby sa pokúšali nadviazať kontakt s osamelými deťmi rôznou formou. Apelujeme na rodičov, aby upozornili svoje deti, nech sa vyhýbajú rozhovorom s cudzími ľuďmi, nedali sa zlákať na sladkosti či darčeky a v žiadnom prípade nenastupovali k cudzím osobám do áut. Ak budú svedkom či účastníkom takejto udalosti, nech informujú učiteľa, rodičov alebo príbuzných.

 • Deň narcisov

  Ďakujeme všetkým, ktorí  27.3. 2015 dobrovoľníkom - pedagógom a žiakom ZŠ -  prispeli do verejnej zbieky Dňa narcisov. Na účet Ligy proti rakovine sme odoslali 1 110,32 €.

 • Veľkonočné trhy

  Tradične i tento rok sa budú konať v pavilóne B Veľkonočné trhy. V utorok 31. marca 2015  žiaci 1. stupňa vystavia na obdiv i na predaj svoje výrobky s jarnou tématikou. V čase od 7,30 do 14,00 vás pozývame na predveľkonočný nákup za výhodné ceny.  

 • McDonalds´Cup

  26.3.2015 získali naši žiaci z 1. stupňa víťazstvo v predkole futbalového turnaja pod názvom McDonalds´Cup. Dúfajme, že ich víťazné ťaženie bude pokračovať aj v okresnom kole 15. apríla 2015 v Dubnici n. V. Gratulujeme a držíme im  palce! 

 • Deň narcisov

  Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 27.marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripne na svoj odev, týmto gestom vyjadrí podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov, v našom meste a našej  škole žiakov a pedagógov ZŠ, zároveň pomôžete naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujete onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i vašu podporu.

 • E-Testovanie 9

  25.3.2015 si 30 žiakov z  9. A,B triedy overilo svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v Generálnej skúške E-Testovanie9 z predmetu matematika a slovenský jazyk  a literatúra. Tí, čo testovali online, hneď vedeli, ako boli úspešní. Absolventi offline budú vedieť výsledky o niečo neskôr. Očakávame a veríme, že E-Testovanie9  15.4.2015 im prinesie určitú výhodu, napr.žiaci si doplnia vedomosti, v ktorých zistili nedostatky, testovacie prostredie im už bude známe, budú vedieť, čo ich čaká.

 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

  Blahoželáme  Márii Čiernikovej, Emme Gašparovej a Nikole Rexovej z 8.B  za 1. miesto  v 1. kategórii   Biblickej olympiády, ktorá sa konala  v piatok 13.3.2015 v priestoroch Saleziánskeho strediska v Novej Dubnici. Poďakovanie patrí PaedDr. Marcele Bagínovej za zodpovednú prípravu dievčat.

 • Matematický klokan

  23. marca si prihlásení žiaci zmerajú sily v medzinárodnej matematickej súťaži - Matematický klokan. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n.o. 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria