Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Sobota 25. 10. 2014

Sobota 25. 10. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2386437

Novinky

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Posledný pondelok v mesiaci október - 27.10.2014 je venovaný školským knižniciam. Žiakom 1.-4. ročníka sme pripravili aktivity súvisiace s čítaním a vzťahom ku knihám. Prvákom sa predstavia rozprávkou vyspelejší čitatelia 4. ročnika, druháci sa všetkým pochvália svojimi obľúbenými knihami, tretiaci a štvrtáci sa zamyslia nad tým, aký bude hrdina kníh v budúcnosti. Už teraz netrpezlivo čakáme na to, ako sa výtvarne alebo literárne popasujú so zadanými úlohami..

 • Testovanie 5 - 2014

  6.11.( štvrtok) a 12.11. 2014 ( streda) sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a  matematiky s cieľom overiť testovacie nástroje, získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, poskytnúť škole spätnú väzbu a komplexnejší obraz  o testovaných  predmetoch a overiť organizačné a logistické zabezpečenie testovania. Piatakom želáme  čo najlepšie preukázanie svojich schopností a vedomostí.

 • Testovanie Komparo

  Dňa 6.11.2014 sa uskutoční pre prihlásených žiakov  8. a  9. ročníka testovanie Komparo. Deviataci si urobia "generálnu skúšku" na testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ktoré ich naostro čaká v apríli a ôsmaci si overia svoje vedomosti a zručnosti aj vo všeobecných študijných predpokladoch.

 • Exkurzia do Gyoru

  28.10. 2014 sa žiaci  ôsmych a deviatych ročníkov našej školy zúčastnia  exkurzie v Maďarsku v meste Győr. Prezrú si  historickú časť mesta a navštívia jedno z najnovších vzdelávacích a turistických atrakcií – interaktívne výstavisko, zamerané na mobilitu, dopravu a vozidlá. Vyskúšajú si  interaktívne exponáty, atrakcie, zúčastnia  sa  na  zaujímavých laboratórnych fyzikálnych pokusoch. Veríme, že MOBILIS  umožní žiakom prehĺbiť  vedomosti z fyziky a automobilového priemyslu.

 • Burza a dražba kníh

  27.10. 2014 je Medzinárodný deň školských knižníc. Aj v našej škole mu budeme venovať  tematický deň. Jeho súčasťou bude dražba a burza kníh. Kolegovia a žiaci, iste máte mnohí doma knihy, ktoré ste už prečítali a neurobilo by vám problém ponúknuť ich na prečítanie ďalším spolužiakom. Najmä, ak na vašej poličke kníh pribúda a na tie staršie sadá prach. Knihu alebo knihy môžete ponúknuť do dražby za dohodnutú sumu. Ku knihe na dražbu pripojte krátku 3 - 4 vetnú charakteristiku. Knihy noste od 20.10. - 24.10. do 8.A triedy Márii Tomášovej pred vyučovaním alebo cez veľkú prestávku. Najaktívnejších žiakov odmeníme.

 • Imatrikulácia prvákov

  22. októbrové popoludnie bolo výnimočným pre našich najmladších žiakov, prvákov. Pred zrakmi svojich pani učiteliek i zrakmi svojich rodičov museli preukázať vedomosti a zručnosti, ktoré ich predurčili vstúpiť do "cechu školského." Prechodom cez ceruzkovú bránu sa všetci stali platnými členmi našej školy a pani učiteľky Mgr. Lýdia Horáková a Mgr. Anna Hýllová ich dekorovali slávmostnými stužkami. Na pamiatku si odniesli Imatrikulačný list a malý darček. Prajeme im veľa usilovnosti a trpezlivosti v ich práci.

 • Zaži to!

  Tridsiatim trom  žiakom z našej školy  sa podarilo zažiť päť  úžasných  dní vďaka národnému projektu „Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou“, ktorý realizuje IUVENTA a spolufinancuje Európsky sociálny fond. Cieľom projektu  je  zabezpečiť, realizovať a šíriť programy pre mládež s využitím inovatívnych metód zážitkového učenia. Trenčiansky kraj sa v  rámci témy „In Média“  zameriava na podporu využívania IKT prostredníctvom neformálneho vzdelávania a interaktívnych zážitkových metód, s cieľom odovzdať informácie mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou, nielen ako používať IKT, ale aj ako čítať mediálny obsah, ako ho selektovať a správne pochopiť. Dve vyučujúce z našej školy sa do projektu zapojili, a tak   škola získala nielen   spoluprácu na projekte, ktorý dopĺňa formálne vzdelávanie  , ale aj  možnosť ponúknuť svojim žiakom bezplatný   tábor - Zaži-to! Päť dní si deti v krásnom prostredí Športhotela Bojnice  užívali   slnečné dni , ktorými nás matka príroda po celý čas pobytu  obdarila,  aj aktívne zážitkové hry a workshopy zamerané na fotografovanie, prácu s kamerou, výrobu rekvizít, prácu s PC programami, tvorbu animácií, strihanie a iné techniky.  Samozrejme, že v  tábore nesmela chýbať  ani zábava vo forme karaoke show či športové aktivity, ktoré boli súčasťou stopovačiek , nočnej hry a večernej opekačky. Celý pobyt v tábore sa  však niesol v duchu veľkej pátracej  akcie, v ktorej deti –špióni  rozdelení do piatich tímov, hľadali indície napomáhajúce vyriešiť záhadu, ktorá sa v hoteli odohrala tesne pred naším príchodom. Vyvrcholením pátrania  bol slávnostný galavečer, na ktorom každý tím špiónov na základe získaných indícií predstavil vlastné  video o vyriešení záhady. Všetky tímy úlohu splnili a  tým  boli špióni  slávnostne povýšení  na agentov. Päť dní utieklo ako voda a ani sme sa nenazdali,   nastal čas lúčenia. Nejedno oko neostalo suché, keď sa  autobus pomaly vzďaľoval od základne V.A.J.N.( Výberová akadémia jednotky najlepších), tak sme pomenovali hotel, v ktorom sme boli ubytovaní, za tým všetkým, čo sme prežili.  Verím, že  sme všetci získali veľa nových informácií a zručností, spoznali nových ľudí a prežili chvíle, na ktoré budeme dlho s láskou spomínať.

 • Bojnice - exkurzia

  16. 10. 2014 si žiaci šiestych a siedmych tried  upevnili vedomosti z dejepisu na exkurzii v Bojniciach v  Múzeu praveku. Návšteva ZOO  bola pre mnohých  živou opakovacou hodinou biológie.

 • Testovanie9 - zmena

 • Oznam

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne RZ, ktoré sa bude konať 9.10.2014 o 15.30 h. Po jeho skončení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Náhradný termín  5.C, 6.B, 7.A oznámia  triedne pani učiteľky dodatočne.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria