Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Piatok 28. 8. 2015

Piatok 28. 8. 2015

Kalendár

Novinky

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roku 2015/2016 bude 2.9.2015 o 9.00 h v areáli školy,              v prípade nepriaznivého počasia v triedach 1. - 9. ročníka. Žiaci 1. ročníka sa po skončení slávnostného otvorenia sústredia v triedach, kde dostanú podrobnejšie informácie.

 • Školský rok 2015/2016

 • Letné prázdniny

  1.7. - 31.8.2015

 • Oznam

  V utorok 30.6.2015 po odovzdávaní vysvedčení Radovanovi Rybákovi (žiak 1.A triedy) niekto zobral (pravdepodobne omylom) bielu igelitovú tašku, v ktorej mal uložené vysvedčenie, diplom/pochvalu od triednej učiteľky, odmenu od triednej učiteľky za dobré výsledky počas školského roka.

   

  Igelitovú tašku si odložil na miesto k tomu určené v priestoroch školského klubu detí, a keď odchádzal zo školského klubu a chcel si ju zobrať, tak igelitová taška tam nebola.

 • Oznam

  Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 30.6.2015 o 9.00h v areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia v priestoroch školy,  v triedach 1. - 9. ročníka.

 • Školská akadémia

  Školský rok 2014/2015 ukončíme školskou akadémiou 29. 6. 2015 o 8.00h pre žiakov 1. stupňa a 9,45 h pre žiakov 2. stupňa v Dome kultúry v Ilave. Čo všetko žiaci okrem vyučovania zažili, v akej súťaži boli úspešní, .... si  na tomto podujatí pripomenieme. Čerešničkou na torte určite bude rozlúčka s prvým stupňom žiakov 4. ročníka, ale i rozlúčka veľkých žiakov, deviatakov. Tešíme sa na umelecký zážitok. Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí  akadémiu pripravili.

 • Olympijský festival detí a mládeže

  Žiaci 1. stupňa našej školy sa rozlúčili so školským rokom opäť pohybom. V duchu hesla "Fair-play" sa 25.6. konal olympijský festival detí a mládeže. Snažili sa naplniť hlavný cieľ tohto podujatia: "Zapojiť žiakov, pedagógov i samotné organizácie do pravidelného športovania a podporiť v nich záujem realizovať pohybové aktivity z vlastnej iniciatívy". Olympijský festival každoročne realizujeme v spolupráci s CVČ v Ilave, za čo ich pracovníkom úprimne ďakujeme.

 • Vyhodnotenie zberu tetrapakov

  Vyhodnotenie jednotlivcov je nasledovné:

  nad 1000 ks

  Trieda

  Meno

  Počet kusov

  1.A

  Michal Koyš

  1206

  2.B

  Nikola Švančarová

  1182

  4.B

  Martin Kováč

  1690

 • Školská konferencia - výsledky

  1. miesto

  M. Tomášová, T. Prekopová, L. Marcišínová, L. Púčeková - 8:A - Geologické obdobia  Zeme - BIO

  2. miesto

  S. Priebojová, Z. Ptáčková, J.Živčic - 8.A, 9.B -  Kameň okolo nás a v Božom slove - NAV

  3.miesto

  J. Gershdorfová -  7.A - Tieňovanie - základná technika kresby -  VYV

 • Nie je škola ako škola

  Hľadanie drahokamov v strašidelnom dome, pátranie po stratenom poklade podľa starodávnej mapy, prieskum opustenej banskej štôlne, kurz lietania, výcvik parašutistov... To je len zlomok toho, čo zažili ilavskí štvrtáci druhý júnový týždeň v Škole v prírode v Skalke pri Kremnici.

  V horskom prostredí Kremnických vrchov získali nielen praktické poznatky o prírode, ale aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov. V priebehu jedného týždňa spoznávali prostredníctvom netradičných aktivít krásy Slovenska, o ktorých sa učili na hodinách vlastivedy. Urobili si výlet ku geografickému stredu Európy, navštívili Banské múzeum a  Mincovňu v Kremnici, na turistických vychádzkach sa kochali nádhernými panorámami, ktoré poskytovala okolitá príroda.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria