Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Piatok 27. 2. 2015

Piatok 27. 2. 2015

Kalendár

Novinky

 • ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE 9

  Vážení rodičia,

  naša škola patrí k vybraným školám, v ktorých bude v tomto školskom roku 2014/2015 umožnené žiakom 9. ročníka absolvovať Testovanie 9 aj modernou elektronickou formou. Všetky potrebné informácie ohľadom tohto typu testovania sa môžete dozvedieť v Informačnom bulletine pre zákonných zástupcov deviataka zverejnenom na nasledujúcom linku: http://www.etest.sk/data/files/715_150212_informacnybulletinprerodicov_t9.pdf 

 • Záujem o štúdium na stredných školách s talentovými skúškami

  O štúdium na stredných školách s talentovými skúškami prejavilo záujem 12 žiačok: 9 z deviateho a 3 z ôsmeho ročníka.

  Na bilingválnom gymnáziu chce študovať 5 žiačok, na strednej umeleckej škole 2 žiačky, na konzervatóriu 1 žiačka, na SOŠ sklárskej 2 žiačky a na pedagogickej a sociálnej akadémii 2 žiačky.

 • Výchovný koncert

  16.3. 2015 o 10,00 h v DK Ilava sme pre žiakov 2. stupňa pripravili výchovný koncert Cesta slovenskou históriou.

 • Divadelné predstavenie

  3.3. 2015 žiaci 8. - 9. ročníkov navštívia Mestské divadlo v Žiline. Teoretické vedomosti o literárnych i hudobných žánroch si prehĺbia na muzikáli Maľované na skle. Prajeme príjemný umelecký zážitok!

 • 2 % z daní príjmu

  Vážení rodičia,

  prostredníctvom darovania 2 % zo svojich daní máte možnosť podporiť rozvoj našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite svoju možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % a pomôžte nimi skvalitniť výchovno - vzdelávací proces na škole a materiálne vybavenie našej školy. Na webovej stránke školy, v ikone VIAC, nájdete stručný návod ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva. Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšiť podmienky pre vzdelávanie detí.

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik

  V dňoch 2.-3. marca 2015 si žiaci 3. a 4. ročníka zdokonalia plavecké zručnosti v plavárni v Púchove. Vedieť plávať môže často zachrániť život nám alebo druhému. Tak: "Čľup!" Aby sme mali ďalších výborných plavcov.

 • Európa v škole - okresné kolo

  17.2.2015 sa v CVČ v Ilave konalo okresné kolo výtvarnej a literárnej súťaže Európa v škole, do ktorej bolo zaslaných 88 prác  z 10 ZŠ, 2 gymnázií a 1 ŠZŠ. Úspešní sme boli v literárnej časti. Do celoslovenského kola  z 2. kategórie postupuje mediálna práca žiakov 4.A triedy Otvorme svoje srdcia. Z 3. kategórie postupuje práca Voda nad zlato od  Denisy Koštialikovej z 8.B. Blahoželáme!

 • Žiaci 1. stupňa v divadle v Martine

  Pre žiakov 1. stupňa sme z ponuky Slovenského komorného divadla v Martine vybrali rozprávku Anjelik, žirafa a stolček. Piatok, 13. februára žiakov nesprevádzala smola, ale naopak užili si krásny príbeh s pesničkami o anjelovi, ktorý so žirafou, slonom a chameleónom putovali po svete, aby našli anjelikov zmysel. Pochopili pritom, aké dôležité je veriť si, mať priateľov a navzájom si pomáhať. Deti tiež v kostýmoch zvieratiek spoznali tváre známe z televíznych obrazoviek. /Fotoalbum/

 • Divadelné predstavenie

  24.2.2015  žiaci 5. - 7. ročníkov  navštívia Mestské divadlo v Žiline, aby si pozreli divadelné predstavenie Peniaze nie sú všetko. Prajeme im príjemný umelecký zážitok!

 • Netradičné vyučovanie dejepisu

                                         Múzeum 5.C

  Dejepis by mal byť v piatom ročníku zameraný aj na to, aby si žiaci vybudovali k predmetu i histórii kladný vzťah. 5.C trieda má dobrú perspektívu, nakoľko z vlastnej iniciatívy vytvorila ozajstné múzeum, do ktorého priniesli veci z domácností rodičov i starých rodičov. Čo sa navonok javí ako „haraburda“, môže byť z hľadiska výučby dejepisu vcelku zaujímavý predmet. A tak sa v Múzeu 5.C zozbierali staré mince, takmer storočné knihy, kroje, fotografie i dodnes funkčné  budíky či fotoaparát. Žiaci si okrem zostavenia expozície pripravili aj sprievodné slovo a názorné ukážky vystavených predmetov. Ako výstup vzniká kniha s ich popismi, fotografiami a hodnotením tohto projektu. Múzeum si pozreli žiaci ostatných piatych ročníkov a šiestaci, ktorým sa prezentácia páčila a niektoré exponáty si vyskúšali doslova na vlastnej koži.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria