Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Pondelok 22. 12. 2014

Pondelok 22. 12. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2491337

Novinky

 • Stanovisko riaditeľky základnej školy ku zvýšeniu poplatku za ŠKD

  Zvýšenie poplatkov odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo 28. októbra 2014 Dodatkom č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava. V zápisnici z Mestského zastupiteľstva sa uvádza, že k navýšeniu poplatku došlo na základe žiadosti riaditeľky Základnej školy v Ilave. Základná škola však nebola iniciátorom nárastu poplatku za ŠKD, nakoľko nijakú žiadosť ústnu ani písomnú nepodala. Chcem touto cestou informovať rodičov, že sa tak stalo na podnet Mesta Ilava, ktoré ako zriaďovateľ má právo prispôsobiť poplatky vplyvom vonkajších i vnútorných činiteľov.

 • Ples základnej školy

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Rada rodičov pri ZŠ Vás pozýva na 5. Ples základnej školy, ktorý sa uskutoční 17. januára 2015 o 20.00 hod. v DK v Ilave.

  Hudba: skupina Melody

  Vstupné:14 €/osoba

  Prípitok, večera, dobrá zábava

  Vstupenky si môžete zakúpiť od 11.12.2014 - 16.1.2015 do 15,30 hod.  v zborovni v pavilóne A u pani učiteľky Schillerovej.

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny: 22.12.2014 - 7.1.2014. Začiatok vyučovania je vo štvrtok 8.1.2015.

  Prajeme všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a splnenie snov v novom roku.

 • Pytagoriáda

  Školského kola pytagoriády sa zúčastnilo 24 žiakov z 3. - 4. ročníka a  30 žiakov z 5. - 8. ročníka.

  Úspešnými riešiteľmi za I. stupeň sa stali  Constance Marcinová z 3.A triedy a Vladimíra Hanková zo 4. B triedy.

  Z deviatich piatakov sa podarilo úspešne vyriešiť úlohy Richardovi Vankovi z 5. B a Jurajovi Robotovi z 5.C.

 • Vianočné trhy

  Na utorok 16.12.2014 žiaci 1.stupňa pripravujú Vianočné trhy, kde ponúknu na predaj svoje výrobky. Predaj sa uskutoční na dolnej chodbe v pavilóne B v čase od 7.30 do 15.00 hod. Žiaci sa zároveň pochvália krátkym kultúrnym programom od 8,30 hod. a od 9,30 hod. na hornej chodbe. Všetkých srdečne pozývame!

 • Olympiáda zo SJ

  10.12.2014 v CVČ v Ilave si žiaci z 8 základných škôl preverili vedomosti a zručnosti  v Olympiáde zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala Eliška Ocelíková z 9.A. Umiestnila sa na 6. mieste.

 • Šaliansky Maťko

  11. decembra 2014 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v prednese povestí pod názvom Šaliansky Maťko.Tu sú naši víťazi, ktorým úprimne gratulujeme.

  I. kategória:   

  1. Bianka Priebojová 3.B

  2. Andrej Kubec 3.B

  3. Filip Christopher Žáčik 2.A

  II. kategória:

  1. Kristína Baginová 4.A 

 • ... A SLOVO BOLO U BOHA

  8. 12.2014 sa v ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne konalo krajské školo súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy. V tejto súťaži našu školu reprezentovali - Nina Matuščinová a Bianka Priebojová z 3. ročníka, Alexandra Vicenová z 5.A, Zuzana Ptáčková a Simona Priebojová z 8.A. Blahoželáme  Simone Priebojovej, ktorá sa umiestnila na 3. mieste v prednese prózy. Poďakovanie patrí všetkým ostatným i Mgr. Marcele Bagínovej za prípravu žiakov.

 • Aj anjeli to majú ťažké

  Vianočnú atmosféru do sŕdc našich žiakov prinieslo i divadelné predstavenie Aj anjeli to majú ťažké, ktoré si deti pozreli 8.12.2014 v DK v Ilave.Za umelecký zážitok ďakujeme účinkujúcim, medzi ktorými sú i naši žiaci, a tým, ktorí predstavenie pripravili. (pozri foto album) 

  Pri tejto príležitosti sa v Dome kultúry zastavil aj Mikuláš, ktorý poslušné deti odmenil a tie menej poslušné čerti označili uhlíkom.

 • Tvorivé predvianočné stretnutie

  2. 12. 2014

  Na tvorivom predvianočnom stretnutí v Ms knižnici nás privítali p. Holbusová, Tomášová a Riecka. Oboznámili nás s detskými knihami. Pod ich dohľadom sme tvorili anjelikov. Mali sme príjemný zážitok a tešíme sa aj na budúce.

      

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria