Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Nedeľa 29. 11. 2015

Nedeľa 29. 11. 2015

Kalendár

Novinky

 • Základný plavecký výcvik

  V termíne 30.11. - 4.12.2015 absolvujú žiaci 3. ročníka základný plavecký výcvik v Krytej plavárni v Púchove. Plávanie je jednou zo zručností, ktorá môže v kritickej chvíli zachrániť život človeka. Nech sa našim tretiakom darí získať čo najlepšie základy plávania alebo zdokonaliť sa v tom, čo už vedia.  

 • Výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa

  Dňa 24.11. o 8,30 hod. sa v DK Ilava uskutoční výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa s aktuálnou témou: "Intolerancia a neznášanlivosť".  

 • Súťaž English one

  Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR. Do projektu sa zapojila aj naša škola.

  Projekt ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie.

 • Oznam - riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 150, ods. 5, udeľuje dňa 25.11. 2015 žiakom 6. - 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5. V tento deň sú všetci žiaci 2. stupňa automaticky odhlásení zo stravy. Kto má záujem o stravovanie, musí sa na obed prihlásiť u p. vedúcej ŠJ.

 • Bedminton - krajské kolo

  18.XI.2015 Jakub Horák a Tobias Stano získali pre našu ZŠ striebornú medailu v krajskom kole bedmintonu. Chlapci, blahoželáme k výbornému výsledku a ďakujeme.

                                                 Mgr. Mária Janíčková

 • Testovanie5

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. roč. ZŠ – T5-2015

  Termín

  25.11.2015 - streda

  Povolené pomôcky:

  modré pero.

  Nepovolené pomôcky:

  kalkulačka, rysovacie pomôcky,mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 • November -  mesiac boja proti drogám

  V mesiaci november sa na Slovensku i v celej Európe  každoročne začína  kampaň, ktorá je zameraná na boj proti drogám. Po droge a omamných látkach siaha čoraz viac ľudí a čoraz mladších ľudí. Drogová závislosť je vážnym spoločenským problémom, jej riešenie je veľmi zložité a stále ešte niekde v nedohľadne. Drogy sú pre niekoho spoločenský problém, pre iného spôsob trávenia voľného času. Mnoho mladých ľudí vidí práve v drogách čosi revolučného, čosi, čím môžu uniknúť pred realitou. Chcú sa odtrhnúť, cítiť sa nezávislí od nudnej všednosti. Najohrozenejší a najovplyvniteľnejší sú  práve teenageri.  Má to viacero príčin, najmä určité odlučovanie sa od rodičov,  navštevovanie diskoték ,či vysedávanie po reštauráciách a baroch , kde  už netrpezlivo vyčkávajú díleri túžiaci po nových zákazníkoch. Z nedávnych odborných prieskumov vyplynulo, že deti a mládež najčastejšie experimentujú s omamnými látkami kvôli zvedavosti. Chcú vyskúšať, čo to s nimi urobí, alebo si jednoducho chcú  zlepšiť náladu. Sú aj takí , ktorí  túžia vyskúšať všetko  z toho dôvodu, aby mali  aj takýto zážitok za sebou. Po drogách siahajú  aj  spoločensky plachí a nesmelí mladí ľudia ,  keď sa stretávajú s osobami opačného pohlavia  a chcú sa stať  odvážnejšími, otvorenejšími a zábavnejšími. Prípadne sa k nim uchýlia mladí ľudia  pri   riešení svojich problémov. Drogy sú pre nich únik od problémov v škole alebo v rodine. Ale iba taký  klamný  a dočasný  únik, pretože nijaká droga nikdy nevyrieši  žiadny problém! Ten si musí vyriešiť každý sám, alebo s blízkymi  ľuďmi, ktorým na tom  záleží. Najúčinnejšou prevenciou voči drogám  je hľadanie mozgových endorfínov prirodzeným spôsobom. Či už   športovaním, venovaním sa hudbe, niečím, kde po námahe získame   zaslúžený obdiv ako slastný pocit. Každý  kto športuje, tak pozná stav eufórie po telesnej námahe, ktorá dobre skončila. Je dôležité, aby sme  sa  našli v činnosti, ktorá nás  baví a napĺňa. To, v čom sme úspešní, to by malo byť našou drogou! V tejto súvislosti sme sa na našej škole rozhodli v priebehu tohto mesiaca venovať primárnej prevencii intenzívnejšie a komplexnejšie  a vyhlásili sme  súťaž o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou. Obsahovú a umeleckú hodnotu  násteniek  zhodnotí koordinátor primárnej prevencie  spolu s členmi Žiackeho parlamentu v utorok 24. novembra 2015 po šiestej vyučovacej hodine .Víťaza , ktorý bude sladko odmenený ,vyhlásime prvý decembrový týždeň v školskom rozhlase a všetky nástenky uverejníme na webovej stránke školy.

 • Testovanie Komparo

  Dňa 12.11.2015 (štvrtok) sa uskutoční testovanie  " KOMPARO" pre 55 prihlásených žiakov 8. a 9. ročníka.

  Informácie na www.exam.sk, www.komparo.sk.   Mgr. Veronika Bambušková, školský koordinátor

 • Imatrikulácia prvákov

  V utorok 10.11.2015 o 15,30 h. budú prváci na slávnostnej imatrikulácii prijatí do "žiackeho cechu". Podujatie sa bude konať na 1. poschodí pavilónu A. Srdečne pozývame všetkých rodičov a príbuzných našich prvákov.  

 • Majsterka sveta v karate

  Teší nás, že žiačka našej školy, Romanka Adamcová zo 7.B triedy, získala na Majstrovstvách sveta (4. - 8.11.2015) v španielskom meste Benidorm v karate v  štyroch kategóriách  2 zlaté a 1 bronzovú medailu. Reprezentovala oddiel karate Sokol Ilava. Na ocenení Romanky má podiel i jej tréner Kamil Horák, ktorý ju na toto podujatie pripravoval. Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria