Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Piatok 21. 11. 2014

Piatok 21. 11. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2432403

Novinky

 • Kultúrno-vzdelávací program

  20.11.2014 vo štvrtok o 10.00 h sme pre žiakov 2. stupňa pripravili kultúrno-vzdelávací program Zneužívanie moci - Moc masmediálneho priemyslu od umeleckej agentúry Špeciál Art z Nitry. 

 • Exkurzia - Martin

  Žiaci siedmych ročníkov si  11.11.2014 prehĺbia a upevnia teoretické vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry i geografie na exkurzii v Martine. Navštívia Maticu slovenskú a národný cintorín.

   

  .... o exkurzii

  Matica slovenská

   „História pre národ živý je tým, čím svedomie pre človeka.“

 • Florbal - obvodné kolo

  7. XI. 2014  ZŠ Ilava poskytla priestory telocvične na odohratie zápasov v obvodnom kole vo florbale. Zúčastnili sa ho ZŠ Košeca, Pruské, Mikušovce. Sebastián Derka, Tomáš Dražkovec, Oskar Pagáč, Erik Petrovič, duo Maroš a Martin Vrábel, Jakub Stano, Mário Mutala, Jakub Horák a Samuel Púš reprezentovali našu ZŠ. Skóre 13 : 7 zabezpečilo chlapcom postup z 1. miesta do okresného kola, ktoré sa uskutoční 12. XI. 2014 v Dubnici nad Váhom. Chlapci, gratulujeme a držíme palce v okresnom kole!

 • Testovanie 5 - 2014

  6.11.( štvrtok) a 12.11. 2014 ( streda) sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a  matematiky s cieľom overiť testovacie nástroje, získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, poskytnúť škole spätnú väzbu a komplexnejší obraz  o testovaných  predmetoch a overiť organizačné a logistické zabezpečenie testovania. Piatakom želáme  čo najlepšie preukázanie svojich schopností a vedomostí.

 • Testovanie Komparo

  Dňa 6.11.2014 sa uskutoční pre prihlásených žiakov  8. a  9. ročníka testovanie Komparo. Deviataci si urobia "generálnu skúšku" na testovanie z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ktoré ich naostro čaká v apríli a ôsmaci si overia svoje vedomosti a zručnosti aj vo všeobecných študijných predpokladoch.

 • Exkurzia - hvezdáreň Žiar nad Hronom

  4. 11. 2014 si  žiaci 5.ročníkov prehĺbia teoretické vedomosti z geografie na exkurzii vo hvezdárni v Žiari nad Hronom. Prajeme im slnečné počasie. 

 • Jesenné prázdniny

  V dňoch 30.10. - 31.10.2014 budú jesenné prázdniny. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 3.11.2014.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Posledný pondelok v mesiaci október - 27.10.2014 je venovaný školským knižniciam. Žiakom 1.-4. ročníka sme pripravili aktivity súvisiace s čítaním a vzťahom ku knihám. Prvákom sa predstavia rozprávkou vyspelejší čitatelia 4. ročnika, druháci sa všetkým pochvália svojimi obľúbenými knihami, tretiaci a štvrtáci sa zamyslia nad tým, aký bude hrdina kníh v budúcnosti. Už teraz netrpezlivo čakáme na to, ako sa výtvarne alebo literárne popasujú so zadanými úlohami..

 • Exkurzia do Gyoru

  28.10. 2014 sa žiaci  ôsmych a deviatych ročníkov našej školy zúčastnia  exkurzie v Maďarsku v meste Győr. Prezrú si  historickú časť mesta a navštívia jedno z najnovších vzdelávacích a turistických atrakcií – interaktívne výstavisko, zamerané na mobilitu, dopravu a vozidlá. Vyskúšajú si  interaktívne exponáty, atrakcie, zúčastnia  sa  na  zaujímavých laboratórnych fyzikálnych pokusoch. Veríme, že MOBILIS  umožní žiakom prehĺbiť  vedomosti z fyziky a automobilového priemyslu.

 • Burza a dražba kníh

  27.10. 2014 je Medzinárodný deň školských knižníc. Aj v našej škole mu budeme venovať  tematický deň. Jeho súčasťou bude dražba a burza kníh. Kolegovia a žiaci, iste máte mnohí doma knihy, ktoré ste už prečítali a neurobilo by vám problém ponúknuť ich na prečítanie ďalším spolužiakom. Najmä, ak na vašej poličke kníh pribúda a na tie staršie sadá prach. Knihu alebo knihy môžete ponúknuť do dražby za dohodnutú sumu. Ku knihe na dražbu pripojte krátku 3 - 4 vetnú charakteristiku. Knihy noste od 20.10. - 24.10. do 8.A triedy Márii Tomášovej pred vyučovaním alebo cez veľkú prestávku. Najaktívnejších žiakov odmeníme.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria