O škole

Základné informácie

Našu školu navštevuje v súčasnosti 434 žiakov z Ilavy a niektorých okolitých obcí, od 5. ročníka aj žiaci z Hornej Poruby. Vzdelávanie zabezpečuje 36 pedagógov, z toho 1 špeciálny pedagóg a 4 vychovávateľky v Školskom klube detí. Škola má zabezpečenú maximálnu kvalifikovanosť výučby. Sídlo školy je na Medňanskej ulici.

 

 

Po rekonštrukcii fasád

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 64 140
    +42142/44 65 293
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria