• Oznam

  Letné prázdniny: 2.7. - 31.8.2018. Začiatok vyučovania v pondelok 3.9.2018.  

 • Oznam

  Oznam

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 29.6.2018 o 9,00 h v areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia v pavilónoch A, B základnej školy.

 • Školská akadémia

  Školská akadémia

  28.6.2018  o 8,00 a 10,00 h si končiaci školský rok 2017/2018 pripomenieme rôznymi  aktivitami, podujatiami  žiakov celej školy na školskej akadémii v DK v Ilave, ktorej režisérom je PaedDr. Marcela Bagínová. Moderátormi, účinkujúcimi  - hercami a divákmi sú žiaci, pedagógovia a hostia z Rady školy, Rady rodičov a zástupcovia mesta. Prajeme všetkým príjemný zážitok a tešíme sa i na tých najstarších, deviatakov, ktorí sa rozlúčia s našou školou už tradičnou prezentáciou z ich deväťročného pôsobenia. 

 • Ocenenie projektu eTwinning

  Ocenenie projektu eTwinning

  Dňa 26.júna 2018 si žiaci 3. A s pani učiteľkou Mgr. Jankou Koštialikovou prevzali ocenenie za 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší eTwinningový projekt. Slávnostné vyhodnotenie prebiehalo v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave, odkiaľ si priniesli hodnotné zážitky. Ešte raz blahoželáme!

 • Olympijský deň

  Olympijský deň

  25. júna sme pre žiakov 1. stupňa pripravili olympijský deň. Pripomenuli sme si ním sviatok medzinárodného olympijského hnutia, ktorý je spojený s obnovením tradície antických olympijských hier. Mottom tohtoročného olympijského dňa bolo „HÝB SA, UČ SA A OBJAVUJ“ - TRI PILIERE OLYMPIJSKÉHO DŇA. A tak sa žiaci 1. stupňa hýbali, učili sa nové aktivity a objavovali radosť z pohybu a malých víťazstiev. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. L. Horákovej a učiteľkám 1. stupňa za prípravu a realizáciu. 

  ,,Olympijský deň“ je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek na svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.Tak ako každý rok tradične sme usporiadali v našej  škole dňa 25.6.2018 športové podujatie pre 1. – 4. ročník pod názvom „Olympijský deň‘’.Olympiáda sa už stala veľkolepým viacšportovým, kultúrnym a výchovným sviatkom u nás. Podujatia sa zúčastnili všetky deti 1.stupňa. Súčasťou „Olympijského dňa‘’ bola i kultúrna časť, kde sa deti prezentovali svojimi výtvarnými prácami vystavenými na plote našej školy a maľbou na chodník. Vo vedomostnej časti sme pripravili nástenku, ktorá bola zameraná na olympijsku symboliku, najúspešnejší športovci SR na OH a vznik OH. Deti 1. a 2. ročníka si zmerali svoje sily v športoch: beh na 60 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta,beh šikovnosti,točenie olympijských kruhov a preťahovanie lanom. Ani tretiaci a štvrtáci nezaháľali a svoju šikovnosť ukázali v športoch: štafetový beh, hod basketbalovou loptou, skok do diaľkyz miesta, beh s fúrikom, točenie olympijských kruhov. V kolektívnych športoch (futbal, vybíjaná) sa stali úspešnými kolektívy 4.A vo vybíjanej a 4.B vo futbale. Dopoludnie nám vyplnilii aj doplnkové športy – hody na cieľ, preskakovanie cez švihadlo, chodule.

  Svojou účasťou sme podporili ducha olympizmu, prekonali sami seba, a to je dobrý základ ako na sebe pracovať, nevzdávať sa a v budúcnosti dosiahnuť lepšie úspechy. MOTTO dnešného dňa ,, Hýbsa, uč sa a objavuj” bolo splnené.Touto cestou chcem poďakovať pani učiteľkám, RZ a sponzorom, ktorípomohli pri tejto akcii a podporili nás vecnými cenami a sladkosťami pre naše deti.Ďakujem Vám všetkým za podporu, za vnášanie radosti do športovania nielen u nás v škole, ale i kdekoľvek na svete.

                                                                                     Mgr. LýdiaHoráková

 • Ocenenie vo výtvarnej súťaži

  Základná škola Matky Alexie v Bratislave v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky Márie Terézie vyhlásila 2. ročník súťaže Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Do jej výtvarnej časti sa zapojili aj žiaci 3.A triedy pod vedením Mgr. J. Koštialikovej. Kolektív žiakov Laura Matejková, Jakub Janco, Martin Janek a Michal Januch svojou prácou zaujali hodnotiacu komisiu a získali ocenenie. Blahoželáme žiakom i pani učiteľke Koštialikovej.

 • Ocenenie v literárnej súťaži

  Možno ste už počuli o krajine Lubetha. Aj o tom, že táto rozprávková krajina naozaj existuje. Nachádza sa neďaleko Banskej Bystrice v Ľubietovskej doline.

  V tomto školskom roku  sa žiaci 1. stupňa ZŠ mohli zapojiť do literárnej súťaže s názvom "Krajina Lubetha". Podmienkou zapojenia sa do súťaže bolo prečítať si knihu "Krajina Lubetha" a vymyslieť pokračovanie prečítaného príbehu. Súťaž dáva možnosť rozvinúť fantáziu u detí a svoje predstavy o rozprávkovej krajine, ktorá je skutočná.

  Z našej školy sa z prvého stupňa do súťaže zapojila len jedna žiačka, a to Agátka Ďurmeková z triedy 3.B, ktorú prihlásila Mgr. M. Jankechová.  Agátka napísala krásny príbeh a porotou bola aj ocenená. Získala diplom a matematickú logickú hru. Agátke srdečne blahoželáme!

 • Rozmiestnenie končiacich žiakov

  Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, pohovorov a splnení kritérií na prijatie sa žiaci našej školy zapísali na:

  gymnáziá

  • 4. ročné                                                4 žiaci z toho 3 dievčatá
  • 8. ročné                                                3 žiaci z toho 1 dievča

  strednú priemyselnú školu                                    4 žiaci

  strednú umeleckú školu                                        2 žiačky

  strednú zdravotnícku školu                                   2 žiačky

  pedagogickú a sociálnu akadémiu                        2 žiačky

  stredné dborné školy

  • 4. ročné študijné odbory                      14 žiakov z toho 4 dievčatá
  • 3. ročné učebné odbory                         5 žiakov z toho 3 dievčatá
  • 2. ročné učebné odbory                         2 žiaci

  Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                             Mgr. Veronika Bambušková, výchovná poradkyňa

 • Blahoželáme

  Blahoželáme

  Pred príchodom prázdnin prebehlo vyhodnotenie súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorá sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity prof. Tatiany Čorejovej. 

  Mgr. J. Koštialiková prihlásila medzinárodný projekt KOSMOTOUR PROXIMA, ktorý realizovala so svojimi žiakmi z 3.A, tiež s výpomocou žiakov 4.A pod vedením Mgr.L. Horákovej. Spomedzi 39 prihlásených projektov získali v rámci celého Slovenska od poroty najviac bodov, takže sa už druhý rok po sebe ocitli na nádhernom 1.mieste. Dňa 26.júna 2018 si prevezmú za svoju usilovnú prácu ocenenie na slávnostnom akte v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. Obdivujeme a oceňujeme nevyčerpateľnú tvorivosť a nápaditosť, neúnavnosť a precíznosť  pani učiteľky Koštialikovej.

  Gratulujeme všetkým zapojeným a prajeme im, aby boli rovnako úspešní aj naďalej. 

 • Vyhodnotenie praktickej časti Ochrany života a zdravia - 20.06.2018

  5. – 6. ročník

   

  Trieda:          RMS                               PPP                                    ZP            Body spolu:       Poradie:      

                       Priemerný čas  body      čas                      body         body

  5.A               21,47 s               5          2:30,5  min              3                            10                         3.

  5.B               23,02 s               2          2:25,73 min             4              5               11                          2.

  5.C               23,49 s               1          3:00,00 min             1            2,5             4,5                          5.

  6.A         21,60 s          4       2:00,32 min     5           3          12                    1.

  6.B               22,99 s               3          2:45,46 min             2              3                                          4.

   

  7. – 9. ročník

   

   

  7.A             22,21 s              4           2:26,44  min               1                3                 7                         6.

  7.B       21,53 s         6       1:56,59  min        6          2,5         14,5                1.

  8.A             24,78 s              2            2:13,68  min              5                5               12                        3.

  8.B             22,07 s              5            2:17,23  min              3                5               13                        2.

  9.A             24,52 s              3            2:23,36  min              2                4                9                          5.

  9.B             26,01 s              1            2:15,06  min              4                5               10                         4.

   

                                                         Mgr. Veronika Bambušková

   

 • Účelové cvičenia

  Účelové cvičenia

  20.6.2018 sa pre žiakov 2. stupňa v rozpätí 5 vyučovacích hodín uskutočnia účelové cvičenia, na ktorých si prehĺbia v praxi teoretické vedomosti, ktoré získali na vyučovaní v prierezovej téme ochrana života a zdravia.

 • Talent Trenčianskeho kraja

  12. jún 2018 pre Romana Pientáka, žiaka 7. A triedy ZŠ, bol výnimočný. Na XXII. ročníku slávnostného oceňovania žiakov  Talent Trenčianskeho kraja 2018  na Trenčianskom hrade v Kasárni si prevzal toto ocenenie z rúk prednostu Okresného úradu z Trenčína za dosiahnuté výsledky vo vedomostnej a záujmovo – umeleckej  súťaži.

         Roman napriek náročnej životnej situácii dosahuje nadpriemerné výsledky. Spolu so svojimi súrodencami vyrastá v pestúnskej starostlivosti. Preto vyzdvihujeme  jeho snaživosť a talent, ktorý sa perspektívne rozvíja.

          Úspešne reprezentuje našu  školu v recitačných i vedomostných súťažiach, hrá v divadelných predstaveniach.  Darí sa mu umelecky rásť , rozvíjať pod odborným vedením  najmä PaedDr. Marcely Bagínovej, vyučujúcej  náboženskej výchovy. Aktívne ho pripravuje na recitačnú súťaž ...A Slovo bolo u Boha... V minulom školskom roku sa umiestnil v krajskom kole  na 3. mieste.  Tento školský rok v tomto kole v ZŠ s MŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne obsadil v 3. kategórii  - starší žiaci  - 1. miesto a postup do celoslovenského kola, žiaľ neumiestnil sa na prvých troch miestach.

     Svoje schopnosti  preukazuje i vo vedomostnej súťaži Biblická olympiáda. V minulom školskom roku sa spolu so svojimi spolužiakmi v dekanátnom   kole v ZŠ Jána Bosca v Novej Dubnici  umiestili na 1. mieste a zabezpečili si postup do diecézneho kola. Obsadili  4. miesto.

  V tomto školskom roku  opäť  získali 1. miesto v dekanátnom kole  a postup do diecézneho kola.  5. miestom sa  zaradili medzi úspešných riešiteľov tejto súťaže.

    Roman je  i aktívnym hercom v divadelných predstaveniach , ktoré režíruje PaedDr. Bagínová. V minuloročnom predstavení Wifirutka podal vynikajúci výkon pútnika a rovnako zaujal divákov i v tohoročnom predstavení Zlaté vajcia, kde stvárnil hlavnú postavu starkého. Postavy v jeho podaní zaujali nielen žiakov našej školy, ale i žiakov v susedných školách,          v ktorých predstavenia odohrali.

      Na každý umelecký prednes  či divadelnú úlohu sa zodpovedne pripravuje.  Nácviku venuje  veľa voľného času, nemálo i v  škole popoludní. Hoci do školy dochádza z Hornej Poruby, nie je to pre neho príťaž, lebo oporu a pochopenie  pre svoj talent nachádza i v pestúnskej rodine.  

 • Školská konferencia ročníkových prác

  Školská konferencia ročníkových prác

  18.6.2018 o 9,45 h sa v odbornej učebni fyziky a chémie v našej ZŠ uskutočnila školská konferencia najúspešnejších ročníkových prác našich žiakov.  Členovia  MZ a PK uplynulý týždeň nemali ľahkú úlohu. Vyberali 10 najúspešnejších projektov z rôznych vyučovacích predmetov podľa vopred dohodnutých kritérií. Za účasti všetkých žiakov, ktorí postúpili do predmetových kôl, hosťa p.primátora , pani riaditeľky a oboch zástupkýň školy  sme si vypočuli a pozreli práce, projekty, ktoré dokázali žiaci podľa vlastných možností a schopností pod vedením pedagóv vytvoriť a tiež odprezentovať. Finančnú odmenú a  diplom si prevzali spolu s blahoželaním od pani riaditeľky a  Ing. Štefana Daška, primátora. Malý vecný darček určite potešil aj divákov. Ďakujeme účinkujúcim za príjemný zážitok .

  Víťazné projekty, ich autori. Pozrieť  si ich môžete i vo fotoalbume.

  1. Holokaust – Žaneta Novotná, Natália Holbová, Nikola Fabušová – 9.A – DEJ – Mgr. Juríčková
  2. Zdravý životný štýl – Katarína Házová, Sára Staňová – 7.B – BIO – Ing. Hulínková
  3. Vorvaň - ozubená veľryba - Matej Bella - 4.A - PRI - Mgr. Horáková
  4. Výroba tepelného elektrického spotrebiča – Romana Adamcová – 9.B – FYZ – PaedDr. Cigániková
  5. Kultúrne pamiatky UNESCO – Bianka  Priebojová – 6.B – DEJ – Mgr. Ondrejková
  6. Slovanskí bohovia – Michaela Martinisková – 6.B – SJL – Mgr. Dianová
  7. Cestovanie – Katarína  Házová, Natália Balajková – 7. B – ANJ – Mgr. Zelmanová
  8. Rímske čísla – Nikola Švančarová – 5.C – MAT – Mgr. Schillerová
  9. Zvieratá v ľudskej koži – Sofia Pučeková – 8.B – VYU  - Mgr. Budiačová D.
  10. Moja trieda –  Lenka Staňová Lenka , Soňa Staňová  - 7.B – MAT – PaedDr. Kobzová                                                                                                                                                                                                                 

   

 • Nenávratný finančný prostriedok pre školu

  Ministerstvo  pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR vydalo rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych a investičných fondov  pre mesto  Ilava  vo výške 123 732, 49 €. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté našej ZŠ, ktorá ich  využije na rekonštrukciu učebne techniky,  jazykovej učebne, vytvorenie tabletovej triedy, modernizáciu PC učebne a pomôcok do špeciálnej učebne chémie i biológie. Ďakujeme!

 • Oznam

  Pozývame rodičov, zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia                  formou otvorených dverí:

  08.06.2018 - 3.B

  11. 06.2018 - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.C, 4.A 

  5.A  - 15,00 - 17,00

  5.B - 14,30 - 16,00

  5.C - 15,00 - 16,30

  6.A - 14,30 - 16,00

  6.B - 14,30 - 16,15

  7.A - 15,00 - 17,00

  7.B - 15,00 - 17,00

  8.A - 15,00 - 16,30

  8.B - 15,00 - 16,30

  9.A - 13.6.  - 15,00 - 16,30

  9.B -  14,30 - 16,00

  14.06.2018 - 4.B

 • Divadelné predstavenie

  Divadelné predstavenie

  „ Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očami neviditeľné.“

                                                                        Antoine de Saint-Exupéry

       Prozaické útvary, charakteristické znaky, hlavné postavy  a všetky ostatné teoretické vedomosti z literatúry  si siedmaci doplnili zážitkovou formou učenia - návštevou divadelného predstavenia  Malý princ. Prostredníctvom dramatického umenia s pomocou podmanivej hudby a úžasných výtvarných obrazov spoznali  postavu Malého princa. Krehkú bytosť z ďalekých svetov, ktorá odhaľuje svoje tajomstvá. Formou jednoduchosti poukazuje na základné životné hodnoty a odkrýva veci viditeľné len srdcom, pretože pravé priateľstvo, obyčajné  šťastie či  dobrosrdečnosť očami nevidíme. Je to príbeh plný  hlbokých myšlienok a úžasných posolstiev, ktorý poukazuje na kontrast medzi detstvom a dospelosťou.  Žiaci sa vniesli  do deja  najznámejšieho diela francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint- Exupéryho a bližšie spoznali posolstvo tohto   rozprávkového príbehu modernej svetovej literatúry.

   Divadelná atmosféra  spolu s krásnou historickou časťou  Trojičného námestia  obohatila nielen literárno- historické vedomosti žiakov, ale aj ich estetické vnímanie.

                                                                                  PaedDr. Ľubica Ladecká

   

   

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí

     Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa oslavuje každoročne 1. júna a neobišiel ani našu základnú školu. Predstavitelia mesta Ilava, základnej školy a všetky pani učiteľky 1.st v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom vytvorili podmienky pre projekt Detská atletika, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 1. stupňa. Deti mali možnosť vyskúšať kúzlo atletiky, keď museli prejsť všetkými disciplínami. V priebehu dňa si deti na ôsmych stanovištiach  vytvorených z atletických pomôcok špeciálne vyrobených pre deti rôznych vekových kategórií vyskúšali základné atletické zručnosti ako behy, skoky a hody. Absolvovali disciplíny: skok do diaľky, beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, hod loptičkou na cieľ, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, prekážkovú dráhu a preskakovanie.

  Deťom sa disciplíny natoľko páčili, že niektorí ich prešli aj dva či trikrát. Za každú úspešne zvládnutú disciplínu, dostali od pani učiteliek pečiatku do svojej hracej karty. Za vyplnenú hraciu kartu deti dostali odznak projektu Detskej atletiky. Najväčšou odmenou na konci celého dňa bolo predovšetkým víťazstvo detí samých nad sebou, pretože nebol nikto, kto by nezvládol niektorú disciplínu a sladkou odmenou bol balíček sponzorovaný zo ZRŠ na doplnenie síl. Ďakujeme Slovenskému atletickému zväzu za spoluprácu, všetkým organizátorom ako aj zúčastneným a už teraz sa tešíme na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

    I žiaci 2. stupňa  strávili MDD bez  klasického vyučovania. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín triedni pripravili pre nich rôzne oddychové aktivity, prípadne si zahrali  spoločenské hry, ktoré im spríjemnil malý darček sladkostí od združenia rodičov. Potom sa žiaci premiestnili do domu kultúry. V podaní DS Maska si pozreli pôvabnú folklórnu komédiu "Zmierlivé dobrodružstvo"  spracovanú na námet hry od Jána Palárika - Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Stručne z deja. Dva vymenené páry hľadali cestu k sebe. Niektorí aj k svojej národnej identite... Láska dokáže robiť divy a aj "preonačiť " odnárodnených Slovákov, ktorí na svoju domovinu zabudli. Nás  pedagógov potešilo, že medzi hercami sú i naši bývali žiaci. Účinkujúci  podali vynikajúci  herecký výkon, za ktorý sme ich odmenili potleskom.                                                                                                              I takto netradične skončil Deň detí.

                                                   Mgr. Ivana Kupčov, Mgr. Helena Machová

 • Habakuky

  Habakuky

  Rozprávkový svet

      Skutočnú atmosféru slovenských ľudových rozprávok umocnenú ľudovo-  fantazijnou architektúrou  zažili piataci na vlastnej koži pri návšteve rozprávkovej dedinky Habakuky.  O nezabudnuteľný zážitok sa postarali aj  hrdinovia  rozprávok Pavla Dobšinského. Tri zakliate kniežatá sa predstavili formou marionetového divadla, ktorého atmosféra nás vtiahla  do  dávnej  minulosti. Zlá Holena s macochou nestratili , ani po rokoch,  nič na svojej krutosti a bezohľadnosti voči Maruške. A Zlatá priadka svojou pracovitosťou a šľachetnosťou zvíťazila nad zlými úmyslami  Martinka  Klingáča.  Rozprávky nám ukazujú, kam vedie moc bez zásad, bohatstvo bez práce, zábava bez svedomia či učenosť bez charakteru. Nenásilnou formou v nás upevňujú  hodnoty  ako  ľudskosť, striedmosť, štedrosť či spolupatričnosť. Učia nás, že nezdvorilosť je slabosť, že najdôležitejšími cnosťami sú statočnosť, odvaha, vernosť a sebadisciplína, že  osobnosti s určitým čarom sú charakteristické  dobrosrdečnosťou, zdvorilosťou a odvahou, že  nezávidia, neklamú, neurážajú, nie sú namyslení a  neintrigujú.     Aj ukážky ľudových remesiel, unikátne rozprávkové domčeky  či autentické mince znásobili  detskú fantáziu a hravosť, ktorá vládla počas tohto úžasne prežitého dňa  v Dobšinského rozprávkovom svete.

   

                                                                    PaedDr.Ľubica Ladecká

   

 • Kira – špecialistka na vyhľadávanie drog

  Kira – špecialistka na vyhľadávanie drog

  Posledný májový deň, v rámci  prevencie šírenia drog, našu školu navštívil psovod  z KR PZ v Trenčíne spolu  so špeciálne  cvičeným psom na vyhľadávanie drog. Aj  touto cestou sa snažíme zabezpečiť určitú formu prevencie. Vieme , že niektorí  naši  žiaci  fajčia, samozrejme nie v škole, čo  už ustrážiť bez pomoci rodičov nedokážeme. Robíme však  všetko preto , aby bola zabezpečená ochrana žiakov pred návykovými látkami aspoň  počas vyučovania. Policajný pes Kira  začal postupne prehľadávať nami vytypované triedy. Na  príkaz policajta  dali žiaci ruky na stôl, stíchli  a  so zatajeným dychom sledovali  ako pes oňucháva vaky  i samotných žiakov.  Pre upokojenie sa dozvedeli, že ide o preventívnu akciu.  Našťastie, pes okrem Ibalgínu u jednej žiačky, nenašiel  v žiadnej triede  nič , čoho by sme sa mohli obávať. O podobnú  akciu  určite  požiadame aj v budúcnosti.  Žiaci potrebujú  odstrašujúci príklad, bohužiaľ, dnešná doba im ponúka mnoho  nástrah. Stretávajú  sa s rôznymi rovesníkmi a nemajú problém dostať sa k drogám. Práve my, dospelí, učitelia  či rodičia , sme zodpovední za ich ochranu a správne nasmerovanie, hoci aj pomocou takejto preventívnej aktivity. 

                                                  PaedDr. Ľubica Ladecká, koordinátor primárnej prevencie   

 • Športové družobné stretnutie

  Športové družobné stretnutie

  30.5.2018 sa v českých Klimkoviciach stretnú na družobných športových súťažiach žiaci českej, slovenskej i poľskej základnej školy z Mikolova. Našu ZŠ bude reprezentovať 28 žiakov. Budeme im držať palce. 

   

  Medzinárodné družobné stretnutie v Klimkoviciach

  Deň 30.máj 2018 sa v našej škole zapíše ako veľmi úspešný deň. Uskutočnilo sa totiž tradičné medzinárodné športové stretnutie v českých Klimkoviciach, ktoré nám prinieslo krásne športové výsledky.

  Nebola to len streda 30.mája, ktorá bola pre žiakov dôležitá. Boli to aj predchádzajúce dni či týždne, ktoré naši žiaci strávili dôkladnou prípravou nielen na dubnickom štadióne. A keď už mali všetko natrénované, bolo potrebné pripraviť dresy, tretry, výstroj. A zostávala už len posledná vec – pozitívne sa naladiť.

  A tak sme v stredu ráno mohli vyraziť, aby sa naši žiaci stretli a zmerali sily s našimi spriatelenými základnými školami – ZŠ Klimkovice (ČR) a ZŠ Mikołów (PL).

  Hneď po našom príchode nás v Klimkoviciach milo privítali. Škola bola útulná a žiaci priateľskí – okamžite si s tými našimi porozumeli a odviedli ich do šatní. Po raňajkách si žiaci nastúpili, aby sa zúčastnili na otváracom programe – tanec najmenších žiakov a spevácke vystúpenie. Po úvodných prejavoch sa boje o medaily mohli začať.

  Súťaže  začali skokom do diaľky chlapcov a behom na 60 m dievčat. Skvelými výkonmi nás reprezentovali Maroš Bezdeda, ktorý si odniesol zlatú medailu v skoku; Veronika Zubáriková zase získala 2. miesto v behu na 60 m. Následne si disciplíny vymenili. Tomáš Ličko a Matúš Marcišín sa postavili na bronzovú priečku za beh na 60 m. A na stupeň víťazov sa opäť postavila Veronika Zubáriková, ktorá ohromujúcim výkonom porazila všetky konkurentky a obsadila zlatú priečku. Vo vytrvalostnom behu na 1000m získal Adam Kukučka výborné 2.miesto.

  V kolektívnych športoch sme mali zastúpenie vo futbale a v prehadzovanej. Futbal bol vyrovnaný – nebol víťaz ani porazený a chalani (Adam Kukučka, Matúš Marcišín, Tomáš Ličko, Ján Janco, Andrej Gajdošík, Matej Haluštík, Maroš Bezdeda) dosiahli remízu na zápasy.

  V prehadzovanej už išlo o jasnú výhru a dievčatá obhájili prvenstvo z minulého roka – jednoznačne vyhrali všetky zápasy ( v zložení Viktória Behanová, Nikola Trebulová, Sandra Jancová, Klaudia Urbánková, Dominika Majerechová).

  Po úžasných výkonoch si žiaci už len v priateľskom duchu zahrali florbal, vybíjanú, basketbal a futbal. Tu si vyskúšali medzinárodnú súťaž aj naši mladší žiaci – Soňa Staňová, Lenka Staňová, Ema Hrubá, Lívia Ptáčková, Magdaléna Basilová, Ivan Šatka, Pavol Ház. Ďakujeme aj našim žiackym asistentom Romane Adamcovej, Bibiane Buranskej, Máriovi Vassovi a Timotejovi Horákovi.

  Po vyhlásení výsledkov sme boli milo prekvapení a nadšení. Žiaci si užili  pocit stáť na stupni víťazov.  O rok sa stretneme  u nás v Ilave. Veríme, že sa nám dovtedy podarí nájsť nové talenty spomedzi našich žiakov a zároveň v nich prebudiť súťaživosť, dravosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť. Zároveň by nám veľmi pomohlo dobudovanie športového areálu a zlepšenie kvality už existujúcich športovísk.

  A čo na záver? Všetci  účastníci športovali, zabávali sa, spoznávali nových kamarátov, prípadne upevnili priateľstvá s tými, ktorých už poznali. Jazyková bariéra nerobila nikomu problémy. A to je hlavný cieľ medzinárodného športového trojstretnutia,  ktoré  sa nieslo v priateľskom duchu či už dospelých alebo detí.  

                                                 Mgr. Joanna Ďurišová, Mgr. Zuzana Ondrejková

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria