• Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky

        Riaditeľstvo ZŠ v Ilave na Medňanskej ulici oznamuje, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční  10. apríla 2018  t.j. v utorok od 15.00 do 18.00 h a 11. apríla  2018 t.j. v stredu  od 15.00 do 16.00 h v pavilóne B. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťaobčiansky preukaz  zákonného  zástupcu .

        Dodatočný zápis je možné dohodnúť telefonicky na t. č. 042/ 44 65 293, 042/ 44 64 140 prípadne mailom   zsmedil@stonline.sk.

 • Váš nákup = veľká pomoc

  Vážená pani riaditeľka, Mgr. Jarmila Janošíková, 
   

  v pondelok. 19. marca 2018 sme otvorili našu novú modernú predajňu v Ilave na Ul. Ľ. Štúra a Vám týmto ešte raz veľmi pekne ďakujem za Vašu účasť. 

  Súčasťou prvého dňa predaja bola podpora Vašej základnej školy.  Do podpory sa zapojili všetci tí, ktorí v prvý deň otvorenia  nakúpili za aspoň 10€. Následne Lidl venuje za každý takýto nákup 1€ na podporu základnej školy vo forme nákupu športových  pomôcok. 

  Zákazníci v tento prvý deň otvorenia  podporili žiakov Vašej základnej školy sumou 2.332€. Lidl túto sumu navýšil na 3.000€. Vaša ZŠ tak získa pomôcky v tejto sume podľa vlastného výberu.

  V prvom rade by som Vám chcela poblahoželať a verím, že táto suma je pre Vás príjemným prekvapením a pre Vašu školu a jej žiakov bude prínosom v skvalitnení vyučovacieho procesu. 

  Za sumu 3.000 euro zabezpečíme nákup športových potrieb podľa Vami špecifikovaného výberu.

  Termín pre dodávku tovaru bude presnejšie špecifikovaný neskôr, nakoľko je to v závislosti od dodávateľov a ich možností. Predbežne odhadujem koniec mesiaca apríl. Ak sa nám to podarí skôr, budem veľmi rada a samozrejme Vás budem informovať. 

  Ešte raz veľmi pekne ďakujem za súčinnosť a teším sa s Vami :)

  S pozdravom

  Kamila Klučková 

  Trainee 
  Úsek komunikácie

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia,

  prostredníctvom darovania 2 % /3%/ zo svojich daní máte možnosť podporiť rozvoj našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite svoju možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % /3%/ a pomôžte nimi skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a materiálne vybavenie našej školy. Na webovej stránke školy, v ikone VIAC, nájdete stručný návod ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva i tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% daní na vyplnenie elektronicky. Termín odovzdania vyplneného tlačiva triednemu učiteľovi je do 13.04.2018.

   Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšiť podmienky pre vzdelávanie.

   

 • SVETOVÝ DEŇ VODY 2018

  22. marec je veľmi významným dňom z hľadiska života nás ľudí, a tiež všetkých foriem života, existujúcich na našej krásnej planéte Zem. 22.marec je SVETOVÝ DEŇ VODY. Za tento deň bol 22.marec slávnostne vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro. Každý rok je jedna z nominovaných agentúr OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy. Témou  Dňa vody na rok 2018 je „Príroda pre vodu“  – „Nature for Water“ Tohtoročná téma "Príroda pre vodu" sa zaoberá tým, ako môžeme využiť samotnú prírodu na prekonanie akútnych problémov s vodou. Kampaň sa nazýva "Odpoveď je v prírode" a zvyšuje povedomie o prírodných spôsoboch riešenia problému. Hlavným posolstvom kampane je, že prírodné riešenie problému, ako je výsadba nových stromov, obnova lesov a mokradí, je udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom ako môžeme prispieť k znovuobnoveniu kolobehu vody na našej planéte, zmierniť účinky zmeny klímy a zlepšiť kvalitu ľudského života.

  Žiaci druhého stupňa a naši štvrtáci si tento deň umocnia aj návštevou výchovného koncertu ECO H2O Tour s Thomasom Puskailerom v DK Ilava 22.3. o 10.00.

                                                                                                     Ing.Katarína Hulínková

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že 21.03.2018  (streda) budú mať žiaci  5. - 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Testovanie 9. Strava v ŠJ sa podáva tým žiakom 5. - 8. ročníka, ktorí sa na ňu na tento deň prihlásili.

 • Testovanie žiakov 9. ročníka

  21. marca 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa musia zúčastniť všetci žiaci. Výsledky testovania sú jedným z kritérií na prijatie žiaka na štúdium na strednej škole. V prípade vážnych zdravotných problémov sa žiak môže zúčastniť testovania v náhradnom termíne dňa 5. apríla 2018 v Trenčíne.                               

                                                                                             Mgr. Veronika Bambušková, školský koordinátor

 • Daj si čas

  Tohoročný trinásty marec sa  piataci , presnejšie „céčkari“, z našej školy vzdelávali  úplne iným spôsobom ako zvyčajne. Stali sa súčasťou natáčania zábavno- edukačnej hry , ktorú vysiela RTVS. Je to  moderný projekt,  v ktorom sa  aktuálnym  jazykom, prostredníctvom zábavných súťaží, ponúkajú   zaujímavé informácie o histórii Slovenska.  Jeho cieľom je priblížiť  divákom ,najmä tým mladým, fakt, že história nás obklopuje a každodenný život je zakorenený práve v našich dejinách. Častokrát si to však  neuvedomujeme. Kto si bežne spomenie, že koleso alebo móda vznikli v praveku, že betón vynašli Rimania? Každá časť poukazuje  na to, čo nás spája s našimi dejinami a na čo môžeme byť hrdí.

   Veľmi potešujúca  bola  správa o tom, že práve  nás vybrali spomedzi množstva prihlásených škôl . Samozrejme, že okrem radosti , sme si uvedomili aj fakt, že sa musíme poriadne pripraviť, aby  v hanbe nezostala nielen naša  škola ,ale aj celé mesto.  Dva týždne sa naše vyučovanie ,najmä hodiny slovenského jazyka, zmenili na „tvorivé dielne“. Vyrábali sme  transparenty, reklamy, natáčali videá, nacvičovali pantomímu a tiež vyhľadávali informácie o Trnave, ktorá bola témou nášho súťažného kola. Zoznámili sme sa so slávnymi trnavskými rodákmi , akými boli Anton Bernolák či Jozef Ignác Bajza a jeho prvý slovenský román.

   Nakoniec sme vybrali štvorčlenný  súťažný tím, ktorý nás bude zastupovať a ešte pätnásť žiakov z  „áčka“, aby sme posilnili   počet divákov a hrdiel na povzbudzovanie.  V utorok ráno , za svitania, sme vyrazili  do nášho hlavného mesta.

  Našimi súpermi boli piataci z Bolerázu, čo sa nám zdalo dosť „nefér“, nakoľko je táto obec práve z okresu Trnava. Ale čo už? Hra je hra!

  Atmosféra v  televízii, práca  moderátorov, režisérov, kameramanov, osvetľovačov, maskérov  a celého štábu nás úplne pohltila. Na vlastnej koži sme pocítili,ako vzniká a funguje dramatické umenie. Tieto vedomosti sme získali v reálnom živote, čo je tá najúžasnejšia forma vzdelávania.

  Súťaž mala päť kôl, v ktorých sme si  zmerali nielen  fyzickú zdatnosť, šikovnosť, obratnosť, ale aj pozornosť a vedomosti. Pre nás všetkých to bol  nezabudnuteľný zážitok, ktorý nás mnohému naučil.

  Chcete vedieť ako sme bojovali?  Každú  sobotu dopoludnia sledujte   RTVS -  súťaž Daj si čas, ktorá rozšíri nielen vaše vedomosti, ale  stretnete sa aj  s históriou v dnešnom svete.

   

                                                                                                        Mgr. Ľubica Ladecká

   

 • HRAvo čítame S OSMIJANKOM - OSMIJANKOVA ČITÁREŇ

  V piatok, 9. marca, mali možnosť žiaci 1. stupňa našej školy prežiť zaujímavé aktivity v rámci 14. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže  „Čítame s Osmijankom – Pridaj sa aj ty!“

  Cieľom súťaže je motivovať deti k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v školách, ale i v rodinách. Podporuje predstavivosť, slovnú zásobu, rozvoj fantázie a posmeľuje deti k rozprávaniu o prečítanom, konfrontovaniu vlastného vnímania literárneho textu v triednom kolektíve. Každá súťažná úloha, ktorých je v súťaži osem,  je venovaná jednému literárnemu dielu, téme alebo literárnemu žánru.

  Počas súťaženia, v mesiacoch október – apríl ponúkli organizátori súťažiacim popri iných aktivitách,  aj  tvorivý program, ktorý sme  rozhodli zažiť so žiakmi našej základnej školy.

  Kombinovaným workshopom s literárno-hudobno-výtvarnými aktivitami sa žiaci jednotlivých ročníkov prelúskali cez literárne diela : Sofia a tekvička, Pipi Dlhá Pančucha, Štyria škriatkovia a víla a Osmijankove rozprávky.

  O tom, že sa podujatie žiakom páčilo, svedčia vyjadrenia zúčastnených : „Veľmi sa mi to páčilo!“, „ Zabavila som sa!“, „ Išla by som na to predstavenie ešte raz“.

  Súťažiacim kolektívom prajeme splnenie všetkých úloh súťaže, a hlavne veľa veľa zážitkov s knihou pri ich plnení, lebo ako znie heslo súťaže „ Kto rád číta, nikdy nie je sám“.

                                                                                                            PaedDr. Ingrid Príbelszká

 • Nové sociálne zariadenia

  Teší nás, že v tomto školskom roku, konkrétne počas jarných prázdnin, sa nám podarilo  uskutočniť  rekonštrukciu posledných sociálnych zariadení,  WC – dievčat,  na prvom poschodí v pavilóne A. Určite sa z vynovených priestorov tešia všetky dievčatá, ktoré museli využívať tie staré.  Poďakovanie patrí tým, ktorí k zmene prispeli,  finančne –  aj združeniu rodičov školy, pani upratovačkám a pánovi školníkovi.  

 • Basketbal žiakov - predkolo

  Dňa 7.03.2018 sa uskutočnilo  predkolo okresného kola v basketbale žiakov  ZŠ . Sily si zmerali  4 družstvá  základných škôl systémom každý s každým. Našu školu reprezentovali:

  Srnec Michal 9.A, Slivka Adam 9.B, Hajas Norik 9.B, Robota Juraj 8.A, Marienka Jakub 8.A, Marek Nikolas Jozef 8.A, Marcišin Matuš 8.A,Kvasnica Matuš 8.A, Kukučka Adam 8.A, Hudec Lukaš 8.A, Bezdeda Maroš 8.B

  Výsledky

   ZŠ J. Kráľa N. Dca               : ZŠ s MŠ Košeca         21  :   9

   ZŚ J. Kráľa N. Dca              : ZŠ Medň. Ilava          16   :   8

  ZŠ Medň. Ilava                    : ZŠ s MŠ Košeca         19  :    2

  SŠ sv. J. Bosca N. Dca        : ZŠ Medň. Ilava           15  :  23

  ZŠ J. Kráľa N. Dca              : SŠ sv. J. Bosca            26  :    0

  ZŠ s MŠ Košeca                  : SŠ sv. J. Bosca              6  :    3

   

  Poradie                        

  1.  ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica

  2.  ZŠ  Medňanská ul. Ilava

  3.  ZŠ s MŠ Košeca

  4.  SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica

  Do okresného kola postupuje :  ZŠ Medňanská Ilava, okresné kolo sa uskutoční 22.03.2018.

   Mgr. Joanna Ďurišová

   

 • Basketbal žiačok - predkolo

   

  Dňa 6. 03.2018 sa uskutočnilo  predkolo okresného kola v basketbale žiačok  ZŠ . Sily si zmerali  4 družstvá  základných škôl systémom každý s každým. Našu školu reprezentovali:

  Adamcová  Romana 9.B, Buranská Bibiana 9.B, Kodajová Monika 9.B, Pejková Ema 9.A,  Behanová Viktória 8.A, Hajasová Kristina 8.B, Jancová Sandra 8.A, Majerechová Dominika 8.A, Trebulová Nikola 8.B, Urbánková Klaudia 8.B, Zubáriková Veronika 8.A.

  Poradie:      

  1. ZŠ  Medňanská  Ilava

  2.  ZŠ s MŠ Košeca

  3 .  SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica

  4.  ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica

   Výsledky:                   

   ZŠ J. Kráľa N. Dca              : ZŠ s MŠ Košeca          2  : 20

   ZŚ Medň. Ilava                    : ZŠ s MŠ Košeca         18  :   4

   ZŠ Medň. Ilava                    : ZŠ J. Kráľa                  32 :  2

  ZŠ J. Kráľa N. Dca              : SŠ sv. J. Bosca             2  : 12

  ZŠ Medň. Ilava                    : SŠ sv. J. Bosca           44  :   0

  ZŠ s MŠ Košeca                  : SŠ sv. J. Bosca           20  :   2

   

  Do okresného kola postupuje :  ZŠ Medňanská Ilava, okresné kolo sa uskutocni 20.03.2018.

   

                                                                  Mgr. Joanna Ďurišová

                           

   

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  28.februára  2018 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín  druhej a tretej kategórie a 1. marca 2018 prvej kategórie v prednese poézie a prózy. „Zmerali si v ňom sily“ víťazi triednych kôl, ktoré prebiehali počas februára na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Recitátori boli veľmi pekne pripravení  a porota mala čo robiť, aby vybrala tých správnych víťazov, ktorí pôjdu reprezentovať našu školu do vyššieho -okresného kola.

   Vyhodnotenie:

                   I. kategória - poézia

  1. Valová Zuzana, 3.C

  2. Priebojová Eliška, 2.B

  3. Pilátová Simona, 3.A

   

                   I. kategória - próza

  1. Štefancová Sára, 3.A

  2. Pagáčová Silvia, 4.A

  3. Balajková Tamara, 4.B 

   

                   II. kategória - poézia

  1. Priebojová Bianka, 6.B

  2. Staňo Timotej, 5.C

  3. Hajasová  Vanesa, 5.B

   

                II. kategória - próza

  1. Baginová Kristína, 7.A

  2. Bujačková Michaela, 6.A

  3. Vlková Silvia, 5.C

   

               III. kategória - poézia

  1. Pejková Ema, 9.A

  2. Jancová Sandra, 8.A

  3. Porubčanová Adela, 8.A

   

               III. kategória - próza

  1. Jáňová Lenka, 9.B

   

  Umiestneným srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

                                                                                                  Mgr. Ľubica Ladecká, Mgr. Miroslava Boháčiková

 • Vybíjaná dievčat - okresné kolo

  Dňa 28.02.2018 na pôde ZŠ a SŠ sv. J. Bosca v Novej Dubnici sa uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnili: ZŠ s MŠ Pruské,  ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom  a naša ZŠ. Reprezentovali ju:

  7.A trieda - Kristína Baginová, Viktória Hudecová

  7.B trieda - Ema Hrubá, Monika Ševčíková, Miriam Černejová , Lívia Ptáčková

  6.A trieda – Karolína Budajová , Ema Kalusová  

  6.B trieda – Karolína Kostková , Bianka Matejová

  5.B trieda – Vanesa Hajasová , Denisa Hajasová

   

  Žiačky obsadili 2. miesto. Za snahu a pekný výsledok srdečne blahoželáme.

                                                                  Mgr. Joanna Ďurišová

   

 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

  Dňa 15.2.2018 sa uskutočnilo Okresné kolo olympiády z dejepisu. Náš jediný zástupca Ondrej Pagáč  overoval svoje vedomosti v kategórii C – 9.ročník. Spolu s ním boli v tejto kategórii aj ďalší deviati žiaci základných škôl. No napriek tomu sa Ondrejovi podarilo umiestniť na krásnom 3. mieste!!! Gratulujeme ! Za prípravu patrí poďakovanie pani učiteľke Ondrejkovej.    

 • Vybíjaná dievčat - predkolo

  14.2.2018 sa v škole rozdávala Valentínska pošta. No okrem toho sa v Novej Dubnici rozdávali strely počas predkola vo vybíjanej dievčat. Naše žiačky zo siedmeho, šiesteho a piateho ročníka (7.A Viktória Hudecová, Kristína Baginová, 7.B Miriama Černejová, Ema Hrubá, Lívia Ptáčková, Monika Ševčíková, 6.A Margaréta Jankeová, Karolína Budayová, Ema Kalusová, 6.B Karolína Kostková, Bianka Matejová, 5.B Vanesa Hajasová) v turnaji zabojovali o víťazstvo proti ZŠ Nová Dubnica, Bolešov, Jána Bosca a Pruské. A bojovať sa oplatilo, pretože túto súťaž vyhrali a postúpili tak do Okresného kola. Gratulujeme!

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 6.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády v ZŠ v Dubnici nad Váhom.

  Olympiádu absolvovali žiaci 4.– 9.ročníka ZŠ a žiaci 1.- 4.ročníka 8–ročných gymnázií.  Zúčastnení riešili úlohy v troch častiach po dobu 45 minút.

  V kategórii G sa zúčastnilo 19 žiakov z 11 škôl Ilavského okresu. V tejto kategórii našu školu reprezentoval žiak 5.B triedy Matej Barniak , ktorý sa umiestnil na 13. mieste. Úspešných riešiteľov bolo 5.

  V kategórií F sa zúčastnilo 22 žiakov z 11 škôl. Nás reprezentovali Lara Urbanovský, žiačka 6.A triedy, Soňa Staňová a Lenka Staňová, žiačky 7.B triedy, ktoré sa umiestnili na 15., 16. a 21. mieste. V tejto kategórií boli úspešnými riešiteľmi iba 2 žiaci.

  I keď sa žiaci našej školy nestali úspešnými riešiteľmi Geografickej olympiády, patrí im uznanie, že sa chcú dozvedieť viac informácií a prehĺbiť si svoje vedomosti nielen o našej krajine, ale i ostatných krajinách sveta.  

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentovanie ZŠ Ilava.

                                                            Mgr. S. Hofierková

 • Týždeň bezpečnejšieho internetu

  V dnešnej dobe si život bez internetu vie predstaviť len málokto. Len si spomeňme na chvíle, keď sa ocitneme mimo signálu a cítime sa ako odrezaní od okolitého diania. Chýba nám svet informácií, zábavy, ale najmä kamaráti, s ktorými sme prostredníctvom sociálnych sietí v dennodennom styku. Internet nás na diaľku spája s tými, od ktorých nás delí väčšia či menšia vzdialenosť. Poskytuje nám možnosť virtuálne sa stretnúť s niekým, koho by sme sa nikdy neodvážili osloviť, či koho pozornosť by sme si chceli získať. Poskytuje netušené možnosti, ktoré však ukrývajú aj množstvo nástrah, pred ktorými sú často najmladší užívatelia úplne bezbranní.

  Práve preto sme si na našej škole pripomenuli Deň bezpečnejšieho internetu prostredníctvom viacerých aktivít, ktoré prebiehali počas celého týždňa (5.2. - 9.2.). V rámci hodín informatiky a informatickej výchovy sa žiaci 1. aj 2. stupňa postupne oboznamovali s významom ochrany osobných údajov na internete, a to najmä na webových stránkach sociálnych sietí. Hlavným cieľom bolo upozorniť deti na zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a ďalších online technológií.

  Mladší žiaci sa bližšie zoznámili s rizikami vo virtuálnom svete prostredníctvom rozprávkového seriálu ovce.sk, ktorý slúži ako hravá forma prevencie pre najmenšie deti. Nakoľko deti mladšieho školského veku nemajú ešte dostatok informácií a skúseností na to, aby sa vedeli vyvarovať nebezpečenstvám striehnucim na internetových stránkach, venovali sme sa najmä výchove k netikete – etikete na internete.

  Keďže ich nízky vek ich často predurčuje za najľahšie obete kyberšikany, venovali sme sa aj modelovým situáciám, v ktorých sa žiaci učili kriticky rozmýšľať, aby vedeli, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré nepravdivé, čomu alebo komu môžu vo virtuálnom prostredí dôverovať, príp. ako odolávať tlaku jednotlivca alebo skupiny. Všetky dôležité pravidlá bezpečného správania sa na internete následne spracovali vo forme plagátov.

  Žiaci 2.stupňa sa bližšie zoznámili s tým, aké práva a povinnosti majú ľudia vo virtuálnom prostredí, ako sa majú správať pri online komunikácii s inými ľuďmi, príp. ako reagovať na negatívne hodnotenia príspevkov na sociálnych sieťach, či na prejavy nenávisti na internete. Súčasťou vyučovacích hodín bolo aj priblíženie a vysvetlenie významu výrazov z virtuálneho prostredia, ako je napr. cyberstalking (online prenasledovanie), flaming (zverejňovanie urážlivých správ), hoax (falošná poplašná správa), hate speech (nenávistné komentáre), phishing (vylákanie hesla) a pod. Získané informácie následne vkladali do vlastných prezentácií.

  Hoci internet prináša určité riziká, je predovšetkým užitočným a v súčasnosti často aj nenahraditeľným pomocníkom. Učme teda naše deti aktívne využívať tieto pozitíva, aby sa naučili používať internet nielen efektívne, ale najmä bezpečne.

                                                                                                                    Mgr. Jana Koštialiková

 • Oznam

  Jarné prázdniny: 19.2. - 23.2.2018. 

 • Prerušenie vyučovania

  Oznamujeme, že dňa 16. februára /t.j. v piatok/ bude vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka prerušené z dôvodu zvýšenia chrípkových ochorení. Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ sú odhlásení z obeda. Pre žiakov 5. až 9. ročníka prebieha riadne vyučovanie podľa rozvrhu, aj možnosť stravovania sa.

 • Karneval

  Fašiangové obdobie v našej škole zavŕšil karneval žiakov 1. stupňa. 13. februára sa už od rána triedy zapĺňali vojakmi, kovbojmi, Mimóňmi, indiánmi, praľuďmi, vílami, astronautmi, rôznymi zvieratami, opravármi,... Príjemným spestrením bolo stráviť prvé vyučovacie hodiny v karnevalových kostýmoch. V plnej paráde sa žiaci predstavili po veľkej prestávke v telocvični. Sprievod masiek nemal konca-kraja. A tak členovia poroty ťažko vyberali 40 naj... - najkrajších, najoriginálnejších, najvynaliezavejších, ktoré odmenili vecnou cenou. Všetky masky na záver dostali aj lízankovú odmenu. Ďakujeme aj triednym učiteľkám za dotvorenie karnevalovej atmosféry svojimi kostýmami a Mgr. A. Hýllovej, Mgr. M. Jankechovej a Mgr. S. Štefancovej za zakúpenie cien.   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria