• Oznam

  Rodičovské združenie pri ZŠ Ilava Vás srdečne pozýva na  JESENNO - ZIMNÚ BURZU DETSKÉHO OBLEČENIA,

  OBUVI A HRAČIEK v dňoch 20.10.2017 – 22.10.2017  v priestoroch TELOCVIČNE Základnej školy Ilava 

  20.10.2017:  PRÍJEM tovaru v TELOCVIČNI ZŠ a hneď aj PREDAJ tovaru

                 (8:00 – 18:00 hod., priniesť so sebou spísaný zoznam vecí 2x)

  21.10.2017:  PREDAJ tovaru v TELOCVIČNI ZŠ (8:00 –18:00 hod.)

  22.10.2017:  PREBRATIE nepredaného tovaru a vyúčtovanie  14:00 – 16:00 hod.)

  REGISTRÁCIA VOPRED:             Mobil:   0907 213 826              

                                                         E-mail:  janulka3123@gmail.com                  

 • Praktická časť OZŽ

  Napriek všetkým poverám sa uskutočnila v piatok trinásteho praktická časť OŽZ pre žiakov II. stupňa. Hoci bolo zrána hmlisto, slniečko sa na nás začalo usmievať a všetci sa po prvej hodine v triede vyrojili na školský dvor, kde pre nich dobrovoľný hasičský zbor z Ilavy pripravil ukážku útoku.

  Chceme sa poďakovať všetkým členom vrátane našich žiakov, ktorí ostatným spestrili dopoludňajší program.

  Poďakovanie patrí aj pánu Romanovi Adamcovi, ktorý následne vo veľkej telocvični  predviedol odborne žiakom prvú pomoc v praxi aj s improvizovanými prostriedkami.

  Žiaci počas dopoludnia plnili praktické úlohy na štyroch stanovištiach a absolvovali pod vedením svojich triednych učiteľov aj turistickú vychádzku.  Overili si vedomosti získané v teoretickej časti OZŽ, ktorá sa uskutočnila 27.9.2017.

                                                                     

                                                                                   Mgr. Veronika Bambušková

                                                           

                                                                     Vyhodnotenie 5. – 6. ročník

   

  Trieda:

  RMS

  PPP

  ZP

  Body spolu:

  Poradie:

  5.A

    2

    9

    1

    8

     1

    8

    29

        5.

  5.B

    3

    7

    5

    6

     4

    7

    32

        4.

  5.C

    1

    7

    2

   10

     3

   10

    33

        3.

  6.A

    4

    7

    3

    8

     5

    9

    36

        2.

  6.B

    5

   11

    3

   10

     2

    6

    37

        1.

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                           7. - 9. ročník

  Trieda:

  RMS

  PPP

  ZP

  Body spolu:

  Poradie:

  7.A

    2

    7

    2

    7

     1

    10

    29

      5.

  7.B

    3

    7

    1

   10

     3

     9

    33

    3. – 4.

  8.A

    5

   11

    5

    6

    4

   10

    41

    1. – 2.

  8.B

    4

    9

    4

   10

     5

    9

    41

    1. – 2.

  9.B

    1

    9

    3

    8

     2

   10

    33

    3. – 4.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Deň zdravej výživy - 16.10.

 • Účelové cvičenia

  13.10. 2017 sa pre žiakov 2. stupňa v rozpätí 5 vyučovacích hodín uskutočnia účelové cvičenia, na ktorých si prehĺbia v praxi teoretické vedomosti, ktoré získali na vyučovaní v prierezovej téme ochrana života a zdravia.

 • Bedminton - okresné kolo

  Dňa 11.10.2017 sa v Ilave v športovej hale TJ SOKOL uskutočnilo okresné  kolo v bedmintone žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnili  ZŠ  s MŠ Mikušovce,  ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom,  ZŠ s MŠ Sídlisko Centrum Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ Pruské, ZŠ s MŠ sv. D. Savia Nová Dubnica, ZŠ s MŠ Košeca a ZŠ Ilava. Našu školu reprezentovali Nikola Trebulová, žiačka 8.B, a  Vladimira Hanková,  žiačka 7.A triedy. Umiestnili sa na 3. mieste. Za pekný výsledok v súťaži dievčatám  srdečne blahoželáme!

                                                                              Mgr. Joanna Ďurišová

   

 • Cezpoľný beh - okresné kolo

  Dňa 3.10.2017 v Dubnici nad Váhom  sa uskutočnilo okresné  kolo v cezpoľnom behu  žiakov  a žiačok ZŠ, do ktorého sa zapojilo 11 škôl. Našu školu reprezentovali Adamcová Romana z 9.B , Trebulová Nikola z 8.B, Slivka Adam z 9.B, Kukučka Adam z 8.A a Bezdeda Maroš z 8.B.

  Umiestnenie:

  Žiačky:  Trebulová  Nikola - 17. miesto, Adamcová Romana  - 21. miesto.

  Chlapci: Kukučka Adam  -  16. miesto, 19. miesto - Slivka Adam, 32. miesto - Bezdeda Maroš.

  V bodovaní  družstiev žiačky obsadili 8. miesto a chlapci 9. miesto. Súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

                                       Mgr. Joanna Ďurišová

 • Didaktické hry

  piatok 29.9.2017 budú mať žiaci 1.-4. ročníka Didaktické hry v prírode v rozsahu 4 vyučovacích hodín. Potrebné je vhodné športové oblečenie, nepremokavá obuv, desiata, pitie, pršiplášť. Ak majú žiaci v tento deň 5 hodín, 1. hodinu sa učia podľa rozvrhu triedy.

 • Rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že 28.9.2017(štvrtok) o 15,30h sa uskutoční plenárne ZRŠ. Po jeho skončení budú triedne rodičovské združenia. Srdečne Vás pozývame!

 • Zber gaštanov

  Aj tento rok budeme realizovať zber gaštanov, ktorými lesní pracovníci prikrmujú zver v zimnom období. Zber bude prebiehať v mesiaci október. Vrecká s gaštanmi preberie pani učiteľka Koštialiková J. v 3.A triede (pavilón B - prízemie) pred vyučovaním  od 7,15 do 7,35 hod. a po vyučovaní v čase 12,15 - 15,00 hod. 

 • Bezpečná škola

  Stop šikane!

  Po dvoch prázdninových  mesiacoch oddychu sme nový školský rok začali   tematickým dňom - Bezpečná škola. Aby bola naša  škola bezpečná, musia v nej platiť isté  pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať. Pripomenuli sme si Školský poriadok pre žiakov , aby sme nezabudli , ako sa treba v škole správať. Kedže deti patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, žiaci z I. stupňa sa v tento deň zamerali na dopravnú výchovu. Prváci a druháci sa prostredníctvom krátkych videí oboznámili so situáciami na cestách. A starší, tretiaci a štvrtáci, si na prenosnom dopravnom ihrisku vyskúšali dodržiavanie základných pravidiel cestnej premávky pre cyklistov . No a druhostupniari ?  Tí sa počas tohto dňa venovali tomu, ako zabrániť šikanovaniu. Ako nedopustiť , aby bol  medzi nimi Niekto , kto nemá rád školu. Každý večer sa ho  zmocňuje strach. V noci sa budí a premýšľala nad tým, čo ho  opäť čaká. Víri vám v hlave otázka prečo?  Pretože mu  spolužiaci „robia zle“. Smejú sa mu, strkajú doňho, alebo mu  fyzicky ubližujú... On sa nevie brániť. Útoky spolužiakov znižujú  jeho sebavedomie a spôsobili, že školu nenávidí. Ťažko odpovedať na otázku, prečo to je práve on. Dôvodom môže byť to, že jeho rodičia nemajú dosť peňazí na to, aby mohol  nosiť značkové oblečenie. Ďalšou možnosťou je, že má viac súrodencov. Variant číslo tri – kilá navyše. Niekedy ťažko hľadať dôvod. Jednoducho, často si „silný“ jedinec vyberie niekoho, na kom si môže vyliať svoju zlosť, či získať alebo potvrdiť si autoritu, hoci týmto spôsobom.  Väčšinou  však rieši vlastné nedostatočné sebavedomie, osobnú neschopnosť či strach. Ostatní sa so strachu pridajú, alebo sa len ticho prizerajú. Šikanovanie má veľmi rozsiahle následky na psychiku človeka. Výsledkom fyzických a psychických útokov je depresia, úzkosť, nízke sebavedomie alebo osamelosť. Šikanovanie má však nielen psychické, ale aj fyzické dôsledky. Školáci a mladí ľudia sa s týmto problémom vyrovnávajú veľmi ťažko. Často jazvy na duši zostávajú celý život. Hovorí sa, že šikanovanie je chorobou triedy. Za šikanovanie nesú zodpovednosť všetci, je to vírusové ochorenie, ktoré zasiahne všetkých, preto si  žiaci  v triede  stanovili pravidlá , ktoré budú  dodržiavať v tomto školskom roku.  Pripomenuli si, ako majú  postupovať, keď  zistia , že niekto ubližuje inému, či už slovne, alebo fyzicky . Tiež si vytvorili  plagát či logo triedy, v ktorom dali  najavo, že nesúhlasia  so šikanovaním. Rozprávali  sa s triednym učiteľom otvorene o tomto probléme a venovali  sa tomu, ako zabezpečiť , že  naša škola sa stane bezpečnou pre  všetkých! Šikanovanie sa vyskytuje veľmi často a je nevyhnutné venovať mu patričnú dávku pozornosti. Aj mňa, koordinátora prevencie, zaujíma do akej miery majú žiaci skúsenosti s týmto fenoménom, preto som pre nich  pripravila anonymný dotazník, ktorého výsledky zverejním na webe školy. No a čo si želať na záver?  Všetkým veľa šťastných a bezpečných dní v tomto školskom roku!

                       Mgr. Ľubica Ladecká, koordinátor primárnej prevencie

   

  Dievčatá a chlapci,

   v poslednom období sa v bežnom živote, v škole i v mimoškolskom prostredí častejšie  stretávame s javom,  zvaným šikanovanie. Sú jednotlivci, ktorí z rôznych dôvodov ubližujú svojim spolužiakom, psychicky, prípadne fyzicky napádajú a týrajú mladších a slabších. Keďže sa obyčajne vyhrážajú, aby sa nikomu nič neprezradilo, majú spravidla možnosť pod hrozbou ubližovať a vymáhať rôzne veci a „služby“ človeka ponižujúce.

                  Tento dotazník slúži na to, aby sme zistili, či sa vo Vašej škole  tiež vyskytujú spolužiaci, ktorí Vám uvedeným spôsobom znepríjemňujú pobyt v škole.

  Predložené otázky si pozorne prečítajte, zakrúžkujte alebo podčiarknite odpoveď, ktorú považujete za pravdivú. Podpisovať sa nemusíte, Vaše meno sa nikto nedozvie.

   

  1. Identifikačné údaje:

  Pohlavie: muž                 112

                 žena                 117

  Škola, trieda, : Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava, V. až IX. ročník

   

  2. Stretol/a som sa s tým, že niekto vyvíja nátlak na slabších spolužiakov:

      a) áno                                                                                                                193

      b) nie                                                                                                                  36

   

  3. Aké situácie to boli:

       a) výsmech, kruté prezývky                                                                            140

       b) vyhrážanie, pokrikovanie, slovné urážky                                                    77

       c) postrkovanie, zastrašovanie                                                                         56

       d) telesné napadnutie, bitka                                                                             46       

       e) svojvoľné požičiavanie predmetov, oblečenia                                            25

       f) vymáhanie jedla, predmetov, peňazí                                                           13

       g) vykonávanie „nezmyselných“  príkazov                                                    17

       h) iné                                                                                                               40

   

  4. Kde si sa najčastejšie stretol so šikanovaním:

       a) v škole počas hodiny                                                                                 10

       b) v škole počas prestávky                                                                          132

       c) v škole pred vyučovaním, po vyučovaní                                                  39

       d) na ulici v prítomnosti spolužiakov                                                           40

       g) inde                                                                                                           54

   

  5. Koho si o šikanovaní informoval/a:

       a) spolužiakov                                                                                               35

       b) učiteľov                                                                                                     49

       c) rodičov, príbuzných                                                                                  59

       d) nepovedal/a som to nikomu                                                                     74

       e) iného                                                                                                         37

   

  6. Ja som na tejto škole:

       a) nebol šikanovaný                                                                                   159

       b) bol šikanovaný / už sa to neopakuje/                                                      65

       c) som šikanovaný                                                                                         5

   

  7. Ako potrestať tých, ktorí šikanujú:

       a) bola im znížená známka zo správania                                                   138

       b) boli verejne potrestaní pred celou školou                                               44

       c) boli trestne stíhaní príslušníkmi polície                                                 29

       d) neboli potrestaní                                                                                     37

   

   8. Ako by si pomohol šikanovanému spolužiakovi:

       a) bránil ho, pomohol spolužiakovi v núdzi                                             120

       b)dal najavo nesúhlas s názormi, konaním útočníka                                 38

       c) vyhýbal sa spoločnosti takého človeka                                                  23

       d) mal odvahu oznámiť „šikan“ dospelému, ktorému dôveruje,              67

       e) iné                                                                                                           23

   

   

 • Oznam

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018  bude 4.9.2017 o 9.00 h v areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia           v triedach 1. i 2. stupňa. 

 • ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018

 • Letné prázdniny

  Letnéprázdniny: 3. júl (pondelok) až 31. august 2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začne 4. septembra 2017 (pondelok).
   

 • Európske stretnutie mládeže 2017 v Klimkoviciach

  European youth meeting 2017

                    Európske stretnutie mládeže sa prvýkrát uskutočnilo v rakúskom meste Laakirchen v roku 2001. Mestský poslanec dohodol výmenu mládeže s  družobným mestom – nemeckým Obertshausenom. Akcia bola veľmi úspešná, a preto sa tieto mestá rozhodli stretnutie  v ďalšom roku zopakovať.

                Počas nasledujúcich rokov sa táto výmena mládeže rozrástla na úžasnú veľkolepú akciu, pretože primárne zúčastnené mestá mali ďalšie družobné mestá a tie zasa ďalšie. A tak vďaka českým Klimkoviciam sme sa tohto stretnutia zúčastnili tento rok aj my.

              10 žiakov z našej základnej školy malo možnosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch a nájsť si kamarátov z rôznych krajín sveta -  z českých Klimkovic, z poľského Mikolowa, z rakúskeho Laakirchenu, z nemeckého Obertshausenu, z nemeckéh. o Meiningenu, z francúzskeho Geveviéve des Bois, zo španielskej Caravacy a z portugalského Penafielu. 

               V Klimkoviciach sme prežili 5 úžasných prázdninových dní. Spoznali sme históriu Klimkovíc a kultúrne pamiatky v okolí. Navštívili sme najväčšie banské múzeum v Česku Hornické múzeum Landek park. Sfárali sme do bane a presvedčili sme sa, v akých drsných podmienkach pracovali baníci v minulosti.

                Ďalší deň sme cestovali do Ostravy, kde sa nachádza najväčší bývalý priemyselný areál v Česku, nazývaný aj ako oblasť Dolních Vítkovic alebo „Ostravské Hradčany“. V súčasnosti je národnou pamiatkou ČR. Veľmi nás zaujalo technické múzeum, kde sme zistili, že veda nemusí byť taká zložitá. Upútali nás tam zábavné atrakcie, pri ktorých sme sa nielen pobavili, ale sa aj oboznámili s najrôznejšími oblasťami života, prírodnými a technickými  vedami. Veľmi pekné a veselé spomienky máme aj na splavovanie 7 km dlhej rieky Opavy na raftoch.

              Jedno popoludnie sme strávili v kúpeľoch, kde boli pre nás pripravené rôzne aktivity. Tu sa konal aj záverečný GALAVEČER, ktorého sa spoločne s nami zúčastnil aj náš pán primátor Ing. Štefan Daško. Videli sme vystúpenie tanečnej skupiny a dvoch mladých chlapcov, ktorí predviedli úžasné freestyle číslo, pri ktorom sme mnohí zatajili dych.

                Tak ako všetko má svoj koniec, skončilo sa aj Európske stretnutie mládeže v Klimkoviciach. Žiaci zistili, že s angličtinou a nemčinou sa vo svete nestratia a aj vďaka týmto cudzím jazykom vznikli krásne priateľstvá, o čom svedčí fakt, že na tvárach mnohých detí sa pri lúčení objavili slzičky.

             Ďakujeme všetkým , ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, že sme sa mohli tohto stretnutia zúčastniť.   

                                                                 Mgr. Budjačová, Mgr. Hofierková

 • Oznam

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 30.6.2017 o 9.00 hodine v areáli ZŠ.

 • Školská akadémia

  27.6.2017  o 8. 00 a 10.00 hod. sa v DK v Ilave uskutoční školská akadémia, na ktorej sa rozlúčia žiaci  ZŠ  v kultúrnom programe  pod taktovkou režisérky Mgr. Marcely Baginovej, so školským rokom. Prajeme všetkým účastníkom príjemný umelecký a športový  zážitok.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria