• Európske stretnutie mládeže 2017 v Klimkoviciach

  European youth meeting 2017

                    Európske stretnutie mládeže sa prvýkrát uskutočnilo v rakúskom meste Laakirchen v roku 2001. Mestský poslanec dohodol výmenu mládeže s  družobným mestom – nemeckým Obertshausenom. Akcia bola veľmi úspešná, a preto sa tieto mestá rozhodli stretnutie  v ďalšom roku zopakovať.

                Počas nasledujúcich rokov sa táto výmena mládeže rozrástla na úžasnú veľkolepú akciu, pretože primárne zúčastnené mestá mali ďalšie družobné mestá a tie zasa ďalšie. A tak vďaka českým Klimkoviciam sme sa tohto stretnutia zúčastnili tento rok aj my.

              10 žiakov z našej základnej školy malo možnosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch a nájsť si kamarátov z rôznych krajín sveta -  z českých Klimkovic, z poľského Mikolowa, z rakúskeho Laakirchenu, z nemeckého Obertshausenu, z nemeckéh. o Meiningenu, z francúzskeho Geveviéve des Bois, zo španielskej Caravacy a z portugalského Penafielu. 

               V Klimkoviciach sme prežili 5 úžasných prázdninových dní. Spoznali sme históriu Klimkovíc a kultúrne pamiatky v okolí. Navštívili sme najväčšie banské múzeum v Česku Hornické múzeum Landek park. Sfárali sme do bane a presvedčili sme sa, v akých drsných podmienkach pracovali baníci v minulosti.

                Ďalší deň sme cestovali do Ostravy, kde sa nachádza najväčší bývalý priemyselný areál v Česku, nazývaný aj ako oblasť Dolních Vítkovic alebo „Ostravské Hradčany“. V súčasnosti je národnou pamiatkou ČR. Veľmi nás zaujalo technické múzeum, kde sme zistili, že veda nemusí byť taká zložitá. Upútali nás tam zábavné atrakcie, pri ktorých sme sa nielen pobavili, ale sa aj oboznámili s najrôznejšími oblasťami života, prírodnými a technickými  vedami. Veľmi pekné a veselé spomienky máme aj na splavovanie 7 km dlhej rieky Opavy na raftoch.

              Jedno popoludnie sme strávili v kúpeľoch, kde boli pre nás pripravené rôzne aktivity. Tu sa konal aj záverečný GALAVEČER, ktorého sa spoločne s nami zúčastnil aj náš pán primátor Ing. Štefan Daško. Videli sme vystúpenie tanečnej skupiny a dvoch mladých chlapcov, ktorí predviedli úžasné freestyle číslo, pri ktorom sme mnohí zatajili dych.

                Tak ako všetko má svoj koniec, skončilo sa aj Európske stretnutie mládeže v Klimkoviciach. Žiaci zistili, že s angličtinou a nemčinou sa vo svete nestratia a aj vďaka týmto cudzím jazykom vznikli krásne priateľstvá, o čom svedčí fakt, že na tvárach mnohých detí sa pri lúčení objavili slzičky.

             Ďakujeme všetkým , ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, že sme sa mohli tohto stretnutia zúčastniť.   

                                                                 Mgr. Budjačová, Mgr. Hofierková

 • Letné prázdniny

  Letnéprázdniny: 3. júl (pondelok) až 31. august 2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začne 4. septembra 2017 (pondelok).
   

 • Oznam

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 30.6.2017 o 9.00 hodine v areáli ZŠ.

 • Školská akadémia

  27.6.2017  o 8. 00 a 10.00 hod. sa v DK v Ilave uskutoční školská akadémia, na ktorej sa rozlúčia žiaci  ZŠ  v kultúrnom programe  pod taktovkou režisérky Mgr. Marcely Baginovej, so školským rokom. Prajeme všetkým účastníkom príjemný umelecký a športový  zážitok.

 • Divadelné predstavenie

  Klasické vyučovanie v tomto školskom roku skončilo.Od 26.6. žiaci "pracujú" v inom režime. V rámci triednických prác čistia  učebnice, potom ich odovzdajú nižším  ročníkom, ďalšie prijmú od starších ročníkov, upravujú triedy, ...Práve  tento deň bol trocha iný. O 8.00 hodine  si žiaci 2. stupňa v DK v Ilave  pozreli divadelné predstavenie ilavského súboru Kde je vaša teta?  Hrali v ňom i naši bývalí žiaci. Podľa vyjadrení žiakov sa podujatie žiakom páčilo, čo nás teší.

 • Olympijský festival Slovenska

     Kolektív učiteľov pri ZŠ Medňanská 514/5 v Ilave pripravili dňa 20. 6. 2017  v priestoroch školského areálu  športové dopoludnie  pre žiakov 1. - 4. ročníkov pod názvom Olympijský festival Slovenska. Do festivalu sa zapojila väčšina žiakov 1. stupňa, asi 200 detí.

   Školský Olympijský festival Slovenska mal dve časti: športovú a výtvarnú. Súčasťou OFS bola výtvarná časť, kde deti  na tému „ MÁM RÁD ŠPORT “ súťažili v kreslení na chodník.

  Deti 1. a 2. ročníka - súťažili v športoch : šprint na 60m, hod kriketovou loptičkou do diaľky, skok z miesta, beh šikovnosti ( preskok cez švédsku debnu, kotúľ, beh okolo mét a späť), točenie olympijských kruhov a  preťahovanie lanom.  

   Pre 3. a 4. ročníky sme pripravili: štafetový beh, skok do diaľky s rozbehom, hod basketbalovou loptou obojručne, beh s fúrikom, točenie olympijských kruhov, futbal  a doplnkové športy.

  Doplnkové športy: preskok cez švihadlo, pohyblivý chodník, chôdza na chodúľoch.

  Výsledky: 1. – 2. ročník              

  Šprint na 60 metrov: 

  1. Jakub Kis                            2. B

  2. Veronika Baginová                        2. A

  3. Nela Hrubá                                     2. B

   

  Beh šikovnosti :

  1. Stanislav Vytlačil               2. C

  2. Sára Štefancová                 2. A

  3. Ema Púčeková                   2. B

   

  Hod kriketovou loptičkou :

  1. Timoty Kazda                    2. A                

  2. Tomáš Varga                      2. A                 

  3. Šimon Janco                       2. A               

   

  Skok do diaľky z miesta :  

  1. Timoty Kazda                    2. A                

  2. Martin Janek                      2. A                

  3. Maximilián Turza               2. B    

   

  Točenie olymp. kruhov :

  1. Simona Pilátová                 2. A

  2. Simona Holbová                1. C

  3. Nela Hrubá                         2. B

       

  Preťahovanie lanom :

  1. ročník  kolektív    1. C

  2. ročník  kolektív    2. A

          3. – 4. ročník

   

  Štafeta 4 x 100 m:

  1. miesto kolektív   4. A                               

  2. miesto kolektív   3. B                                            

  3. miesto kolektív   3. A                                             

   

  Skok do diaľky z rozbehom: 

  1. Jonáš Bagín                        4. A                 4,10  m

  2. Richard Kameništiak         4. B                 3,60  m

  3. Lukas Vronka                    3. B                 3,50  m

       

  Hod basketbalovou loptou obojručne

  1. Nicolas Nemček                 3. A

  2. Vladimír Jáňa                     4. B

   3. Miroslav Dudík                 4. B

   

  Beh s fúrikom

  1. Radovan Rybák                 3. A                

  2. Jakub Palček                      3. A                

  3. Chiara Kelič                       4. B    

   

  Točenie olymp. kruhov :

  1. Alexandra Kuzmiaková     3. A

  2. Vanesa Hajasová                4. A

  3. Hana Holbusová                 3. B

             

  Kolektívne športy:  Vybíjaná

  1. miesto kolektív 4. A

  Futbal: 

  1. miesto kolektív   4. B

   

  Kresba na chodník - najkrajšie práce mal kolektív:

   1.- 2. roč.  – 1. miesto  kolektív 1. A           

   3.- 4. roč. –  1. miesto kolektív  4. B

  Vyvrcholením športovej olympiády bolo slávnostné vyhodnotenie športových disciplín a výtvarnej súťaže. Súťažiaci získali diplom, medailu , vecnú cenu a sladké odmeny.  Kvalitnými športovými výkonmi na tejto olympiáde preukázali radosť z pohybu a súťaženia - náš cieľ a heslo „RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, ČESTNE A V PRIATEĽSTVE“  sme splnili.

  Za znenia tónov olympijskej hymny  deti  zložili  olympijskú  zástavu a podujatie bolo ukončené.

                                                                                                             Mgr. Lýdia Horáková

   

 • Talent Trenčianskeho kraja 2017

  13. júna 2017 sa v Trenčíne na Trenčianskom hrade v Delovej bašte konal už XXI. ročník slávnostného oceňovania žiakov základných a stredných škôl za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo umeleckých a športových súťažiach – Talent Trenčianskeho kraja – a Michaela Čičková, žiačka 9.B, ZŠ Ilava Medňanská, si prevzala toto výnimočné ocenenie.

  Miška 3 roky úspešne reprezentovala školu v Biologickej olympiáde - kategória E, odbornosť botanika. Počas obdobia intenzívneho venovania sa tejto náročnej olympiáde dosiahla nasledovné obdivuhodné výsledky. V okresnom kole sa umiestnila 3-krát na prvom mieste, v krajskom kole 2-krát na prvom mieste a 1-krát na druhom mieste so stratou iba jediného bodu na miesto prvé, a 2-krát postúpila až do celoštátneho kola, kde v minulom školskom roku v náročnej konkurencii žiakov z celého Slovenska získala tretie miesto, a to so stratou iba jeden a pol bodu na miesto prvé. Za týmito krásnymi výsledkami sú ukryté hodiny a hodiny precízneho učenia sa náročných teoretických údajov nad rámec základných školských vedomostí, pochôdzky v teréne pri botanickom mapovaní lokalít a spracovávanie podkladov z mapovania do záverečných správ a zbierok.

  Na Mišku sme právom hrdí, a to hlavne kvôli tomu, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sú ešte žiaci, pre ktorých sú rôznorodé možnosti dnešných dní úžasnou výzvou a aj motiváciou, a dokážu sa nielen výborne učiť a svedomite pristupovať ku všetkým povinnostiam, ale aj robiť oveľa viac, napríklad reprezentovať a zviditeľňovať svoju školu.

                                                                                                                          Ing. Katarína Hulínková

  Spolu so svojou talentovanou žiačkou sa na oceňovaní zúčastnila aj jej           vyučujúca, ktorá  ju na náročnú súťaž pripravovala. Tiež si prevzala ocenenie  za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže.

  Teší nás, že máme medzi nami, učiteľmi, kolegyňu, Ing. Katarínu Hulínkovú, ktorá svoj predmet  biológiu, dokáže učiť tak, že si získa žiakov, ktorým sa  systematicky venuje vo svojom voľnom čase, trávi s nimi množstvo hodín  ...a  o výsledku v tomto školskom roku  ste si mohli prečítať vyššie.

  Blahoželáme!  

                                                               Mgr. Helena Machová

   

    

                                                                                                                         

 • Víťazi Národnej súťaže eTwinning 2017

  Už desiaty rok sa naši žiaci pod vedením paní učiteliek pravidelne zapájajú do eTwinningových projektov zameraných na vzájomnú spoluprácu dvoch alebo viacerých škôl. Tohtoročný projekt s názvom TRAJA PÁTRAČI bol motivovaný knižnou detektívnou sériou pre deti a mládež, kde trojica chlapcov rieši rôzne záhady vo svojom okolí. V našom projekte trojicu chlapcov nahradili 3 rôzne krajiny (ČR, SR, PL), ktoré pátrali po veciach známych, menej známych či úplne neznámych.

    V oblasti literatúry sa zamerali na pátranie po rozprávkových bytostiach, ktoré sú v národnej literatúre niečím výnimočné (NAJsilnejšia,NAJvtipnejšia, NAJzlomyseľnejšia, NAJlenivejšia, NAJmúdrejšia, NAJhlúpejšia, NAJkrajšia, NAJstrašidelnejšia, NAJmenšia, NAJväčšia rozprávková bytosť...), v  oblasti vedy a techniky sa zas oboznámili s významnými slovenskými vynálezcami a ich objavmi.

     Dňa 9. júna odborná komisia vyhodnotila 44 súťažných projektov, ktoré boli prihlásené do súťaže O najlepší eTwinning projekt na Slovensku v školskom roku 2016/2017. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo dostať medzi ocenených  a získať nádherné 1.miesto. Nesmierne nás teší, že po školskom  roku 2012/13 bola opäť najvyššou priečkou ocenená práca našich žiakov a ich učiteľov. Ďakujeme žiakom 2.A a 4.B triedy a ich triednym p.učiteľkám Mgr. J.Koštialikovej a I.Kupčov  za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa tvorivých nápadov aj v ďalšom školskom roku. Veľké poďakovanie však patrí aj našim českým a poľským partnerom, ktorí nám k víťazstvu v nemalej miere dopomohli a taktiež  Mgr.J.Ďurišovej za neoceniteľné prekladateľské služby.

  V piatok 23.6.2017 si žiaci 2.A s triednou pani učiteľkou Mgr. J. Koštialikovou slávnostne prevzali cenu za skvelé 1. miesto. Tento významný akt, ale i výstižnú prezentáciu ich projektu približuje toto video reportáž TV Severka. 

  Milá pani učiteľka  a žiaci, srdečne Vám blahoželáme! 

 • Školský výlet 6.A,B

  Náš tohtoročný výlet začal úplne obyčajne, tak ako každý iný výlet... to sme ale ešte netušili, čo všetko na nás čaká a čo všetko nás neminie!

  Tento rok sme sa rozhodli navštíviť jeden z najkrajších hradov na Slovensku- Oravský hrad.  Cesta na Oravu bola síce dlhá, ale my sme mali stále čo na práci.

  Pred vstupom na hrad sme urobili zopár umeleckých triednych fotografií a plní v očakávaní sme vstúpili do hradu , kde nás už čakala naša pani sprievodkyňa. Prehliadka hradu trvala 2 hodiny, a to sme si ani neuvedomili, že stále sme stúpali vyššie a vyššie a prešli sme po viac ako 600 schodoch (v škole by sme už frfľali J).

  Z Oravského hradu sme sa premiestnili na Oravskú priehradu, pretože sme mali objednanú loď, ktorá nás mala dopraviť na Slanický ostrov umenia. No, ale čo čert nechcel, v prístave na nás žiadna loď nečakala...mala meškanie...ale nám to predsa vôbec nevadilo! Pod stromom sme našli loptu a už aj sme hrali vybíjanú. Iní si zase močili nôžky v priehrade, niektorí sa fotili ako o dušu. Na obzore sa objavila loď, ktorá v prístave zakotvila a my sme sa raz dva nalodili. Takmer všetci sme vyšli na strechu lode, kde sme si posadali a sledovali krásne okolie. Vietor nám vial vo vlasoch, chorvátska hudba hrala z rádia, vlny jemne narážali na loď...presne ako na dovolenke!

  Na Slanickom ostrove umenia sme mali krátku prednášku, potom nasledovala prehliadka kostola, kde sú umiestnené rôzne sochárske a maliarske diela s kresťanskou tematikou. V parku sme videli aj zastavenia krížovej cesty, bolo ich však len 11, pretože ďalšie 3 sú pod hladinou a tam sme ísť nemohli.  

  Po krásnych zážitkoch, ktoré sme zažili na Orave, sme sa teleportovali do nákupného centra Mirage v Žiline a potom už len rýchlo diaľnicou D1 smer Ilava.

  Ten, kto číta tento príspevok si povie, že ide o klasický výlet, nič špeciálne - ale my, triedne učiteľky našich super šiestakov dodáme, že kto nezažil, nepochopí.

   

                                                                                                Mgr. Dominika Budiačová, Ing. Katarína Hulínková

 • Rozmiestnenie žiakov

  V tomto školskom roku končí školskú dochádzku na  našej škole 51 žiakov, z toho 5 žiakov z 5. ročníka.Jeden žiak z ôsmej triedy, ktorý opakuje ročník, chce pokračovať v desaťročnej povinnej školskej dochádzke na našej škole.                                     
  Po ukončení prijímacieho konania sa žiaci zapísali na:                                    
  gymnáziá  -  4. ročné                6 žiačok     1 žiačka na športové gymnázium                
                     8. ročné                5 žiakov     3 dievčatá a 2 chlapci                
  strednú priemyselnú školu         6 žiakov                    
  strednú umeleckú školu             3 žiačky                    
  strednú zdravotnícku školu        2 žiačky                    
  obchodnú akadémiu                  4 žiaci       3 dievčatá a 1 chlapec                
  stredné dborné školy                                    
      4. ročné študijné odbory      17 žiakov    14 chlapcov a 3 dievčatá                
      3. ročné učebné odbory         8 žiakov     7 chlapcov a 1 dievča                
                                      
  Prajeme im veľa úspechov.                                    
                                                                       Mgr. Veronika Bambušková, výchovná poradkyňa                                    
   

 • Triedne schôdze RZ

  Pozývame rodičov, zákonných zástupcov na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať:

  5.A , 5.B, 6.A, 6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B - 12.6. od 14,30 - 16,00 h

  7.A - 12.6. o 15,00 h

  8.A - 13.6. od 14,30 - 16,00h

  Viac informácií v ŽK žiakov.

   

 • Školská konferencia ročníkových projektov

         9.6.2017 sa konalo podujatie, ktoré má v našej škole  už niekoľkoročnú tradíciu. Školská konferencia ročníkových projektov.  Predchádzalo  jej  veľa práce, ktorú museli žiaci zvládnuť za aktívnej pomoci konzultanta, vyučujúceho   predmetu.  V mesiaci máj  sa uskutočnili predmetové kolá, do ktorých každý vyučujúci  z triednych kôl  vybral dva projekty. V tomto kole členovia  každej PK a MZ 1.st. si vypočuli  súťažiacich a  vybrali víťazný projekt, ktorý postúpil do celoškolského kola.  Nakoľko bola úroveň prác vynikajúca, porota ocenila  aj úspešný projekt druhý v poradí .

       Víťazi v piatkové dopoludnie   prezentovali  svoje práce pred obecenstvom – spolužiakmi z radov žiackeho parlamentu, účastníkmi  predmetových kôl, vedením školy, vedúcou MZ 1. stupňa, Mgr. Annou Hýlovou, koordinátorkou ŽP Mgr. Luciou Konečnou a predsedníčkou Rady rodičov  PhDr. Janou Urbanovský.

   Na záver RŠ  odovzdala víťazom ročníkových prác  a víťazom úspešných prác  diplomy, finančnú odmenu a vecné ceny.  

  Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme za príjemný zážitok!

  Víťazné ročníkové práce 

  1. Filip Ondraščin  zo 4.A  - projekt: TESY – z prírodovedy – konzultant: Mgr. Príbelszká
  2. Lara Urbanovský  z 5.A – projekt: Dažďové pralesy – z geografie – konzultant: Mgr. Hofierková
  3. Katarína  Štefancová z 5.B – projekt : Matematika v každodennom živote a jednotky dĺžky – z matematiky – konzultant : Mgr. Bambušková
  4. Žaneta Novotná +  Paulína Šupáková  z 8.A – projekt : Pesničky pre detičky – zo slovenského jazyka – konzultant: Mgr. Konečná
  5. Žaneta Novotná z 8.A – projekt: Portréty osobností z 50. rokov  - z výchovy umením – konzultant: Mgr. Budiačová D.
  6. Žaneta Novotná z 8.A – projekt: Geologické zaujímavosti Považia  - z biológie – konzultant: Ing. Hulínková
  7. Tereza Grnáčová z 9.B – projekt: Museum Madame Tussand – z anglického jazyka – konzultant :  Mgr. Budjačová Ľ.                                                                                                                                                                                                

  Úspešné  ročníkové práce

  1. Patrik Straňák   zo 4.B  - projekt: Vybrané slová v obrázkoch  – zo slovenského jazyka - konzultant: Mgr. Kupčov
  2. Karolína Kostková + Bianka Priebojová + Cynthia Stanová   z 5.B – projekt: Vodopády – z geografie – konzultant: Mgr. Hofierková
  3. Veronika Kapušová zo 6.A – projekt : Moja hodina ANJ – z anglického jazyka  – konzultant : Mgr. Budjačová Ľ.
  4. Timotej  Horák + Oliver Mogora   zo  7.B  – projekt : Moja trieda – z matematiky – konzultant: PaedDr. Kobzová
  5. Bibiana Buranská  – projekt: Ja v pomenovaniach  - zo slovenského jazyka – konzultant: Mgr. Machová
  6. Bibiana Buranská  + Romana Adamcová  z 8.A – projekt: Zlepšenie prostredia ZŠ v Ilave  - z techniky  – konzultant: Mgr. Ďurišová

   

 • Praktická časť OŽZ

  2. jún 2017 sa začal na druhom stupni netradične. Po úvodných pokynoch a oboznámení žiakov s cieľom dňa,  sa ozvali budovou školy hlasy, ktoré oznamovali, že: "HORÍ". Našťastie to nebolo naozaj. Bol to iba cvičný poplach -  evakuácia žiakov, ktorá bola súčasťou praktickej časti ochrany života a zdravia. Po jeho ukončení odchádzali  žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov podľa časového harmonogramu do terénu, kde plnili praktické úlohy. Ako to dopadlo?

  Vyhodnotenie

   

  Trieda:

  RMS

  PPP

  ZP

  Body spolu:

  Poradie:

  5.A

  4+6

  D

  CH

  D

  CH

  33

  1. - 2.

  4

  3

  5+3

  5+3

  5.B

  1+7

  D

  CH

  D

  CH

  31

  3.

  4

  2

  5+5

  4+3

  6.A

  3+4

  D

  CH

  D

  CH

  29

  4.

  5

  2

  4+4

  4+3

  6.B

  2+8

  D

  CH

  D

  CH

  33

  1. - 2.

  5

  5

  4+2

  4+3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trieda:

  RMS

  PPP

  ZP

  Body spolu:

  Poradie:

  7.A

  3+5

  D

  CH

  D

  CH

  29

  6.

  5

  3

  4+4

  4+1

  7.B

  2+10

  D

  CH

  D

  CH

  33

  3.

  3

  3

  5+5

  4+1

  8.A

  6+3

  D

  CH

  D

  CH

  31

  4.

  3

  3

  5+4

  5+2

  8.B

  4+3

  D

  CH

  D

  CH

  30

  5.

  3

  3

  5+4

  5+3

  9.A

  1+8

  D

  CH

  D

  CH

  35

  2.

  4

  5

  5+4

  5+3

  9.B

  5+5

  D

  CH

  D

  CH

  37

  1.

  5

  5

  5+5

  5+2

   

   

   

   

   

   

 • Družobné športové stretnutie v Mikołówe

  Tradičné medzinárodné športové trojstretnutie sa tentokrát uskutočnilo v poľskom meste  Mikołów

  Takto to videli naše deti:

  Medzinárodné športové stretnutie v Mikołówe

  Nastal prvý jún. Dlhoočakávaný nielen kvôli MDD, ale aj preto, že to bol termín tohoročného družobného medzinárodného trojstretnutia žiakov ZŠ Klimkovice, ZŠ v Mikołówe a  ZŠ  Ilava. Na tento deň sme sa usilovne pripravovali na  hodinách  telesnej výchovy.

  Posledný májový deň sme museli ísť spať skoro, aby sme ráno boli plní energie. Otravný budík začal zvoniť  o 4:20 h. Plní očakávaní, ale aj trémy a strachu ako to dopadne, aké budú naše výkony sme odchádzali z domu. Pri škole nás čakali spolužiaci a pani učiteľky, Mgr.  Bambušková a Mgr. Ďurišová. Autobus už bol pripravený na cestu. Pán primátor a pani učiteľky nás obdarili balíčkami na poslinenie a mohli sme vyraziť. Dlhú viac ako trojhodinovú cestu sme si spríjemnili spievaním, smiechom a vyjedaním sladkostí.

  V Mikolówe nás veľmi pekne privítali poľské pani učiteľky a zaviedli nás do šatní. Boli sme ohúrení moderným dizajnom školy. Obrovské chodby,  telocvičňa, športová hala, luxusné šatne a ani bazén nebol výnimkou. Po zapálení olympijského ohňa, vztýčení olympijskej zástavy, príhovoroch hostí, sľube športovcov a rozhodcov a slávnostnom otvorení riaditeľkou školy podujatie spestrili žiačky z Mikołówa moderným tancom. Gymnastky a roztlieskavačky cvičili a vedľa nich predvádzali svoje talent poľské deti.

  Posilnili sme sa skvelými raňajkami a vyrazili sme cez dlhý park rovno na štadión. Súťaže sa začali skokom do diaľky dievčat a behom na  60m chlapcov. Dobrými výkonmi nás reprezentovali  Nikolka Trebulová, ktorá výkonom 460 cm, skončila na skvelom 3. mieste, Klaudika Urbánková(432 cm) a Tímejka Čugová  (415 cm) a chlapci Maroš Bezdeda, ktorý získal 3. miesto výkonom 8,61s  v behu na 60m, Ivan Šatka (8,88 s) a Tomáš Ličko(9,40s). Potom sa chlapci a dievčatá vymenili. V behu na 60m nás reprezentovali Nikola Trebulová (9,10 s), Sandra Jancová (9,38 s) a Veronika Zubáriková ( 9,29 s). Chlapci si „vyskákali“:  Maroš Bezdeda 2. miesto ( 480 cm),  Adam Kukučka 3. miesto (475cm). Ivan Šatka skočil 4,30 cm, čo je na piataka tiež pekný výkon.

  Dievčatá  zabehli 600 metrov Nikola Trebulová za 2:03,51min, Sandra Jancová za 2:03,07min a  Soňa Staňová za 2:19,35min. Chlapci bežali 1000 metrov: Timotej Horák za 3:49,49 min, Tomáš Ličko  za 3:48,99min a Adam Kukučka výkonom 3:15,58 min skončil na 2. mieste. V malom futbale svoje nadanie predviedli chlapci ( Šimon Marienka, Adam Kukučka, Jakub Antala,Tomáš Ličko, Matúš Híreš, Lukáš Straňák, Timotej Horák)  a získali  2. miesto. Dievčatá v silnej zostave (Viktória Behanová, Nikola Trebulová, Sandra Jancová, Klaudia Urbánková, Veronika Zubáriková) predviedli  najlepší výkon v prehadzovanej, za ktorý získali zlatý pohár.

  Po úžasných výkonoch sme si doplnili energiu chutným obedom s poľskými a českými súpermi,  s ktorými sme sa nakoniec skamarátili. Obed sme strávili v príjemnej nálade. Zaspievali sme si spolu s poľskými pani učiteľkami pár slovenských ľudových piesní.

  Okolo tretej hodiny sme odstránili stres relaxovaním v bazéne. Mysleli sme, že si v kľude oddýchneme, ale neodolali sme šanteniu vo vode. So smútkom v očiach sme vychádzali z bazéna, ale zároveň sme sa nevedeli dočkať výsledkov súťaží. Za najlepšiu športovkyňu  z našej školy bola vyhlásená Nikola Trebulová a za najlepšieho športovca Adam Kukučka.

  Po sčítaní bodov nastala neobvyklá situácia. Česko i Slovensko získalo rovnaký počet bodov, a obidve školy obsadili  v celkovom hodnotení 2. miesto. Putovný pohár  prevzal  Mikołów.

  Keď sme sa dozvedeli naše výsledky, boli sme milo prekvapení a nadšení. Užili sme si pocit stáť na stupni víťazov. Pani učiteľky nás pochválili a my sme sa už tešili domov. Rodičia netrpezlivo očakávali náš návrat na parkovisku pred školou.

  Tento športový deň ostane navždy v našich pamätiach. Veľmi nás vyčerpal, ale stálo to za to a skončili sme tam, kde sme začali, v  našich posteliach.

                                                                                    Elenka Vaňová, Tímea Čugová, Romanka Cedzová – 7.B

   O rok sa stretneme v Klimkoviciach. Veríme, že sa nám dovtedy podarí v našich žiakoch prebudiť súťaživosť, dravosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť. K rozvoju týchto atribútov, by nám veľmi pomohlo dobudovanie športového areálu a kvalita už existujúcich športovísk.

  A čo na záver?Všetci  účastníci športovali, zabávali sa, spoznávali nových kamarátov, prípadne upevnili priateľstvá s tými, ktorých už poznali. Jazyková bariéra nerobila nikomu problémy. A to je hlavný cieľ medzinárodného športového trojstretnutia,  ktoré  sa nieslo v priateľskom duchu či už dospelých alebo detí.  

                                                                                      Mgr. Veronika Bambušková, Mgr. Joanna Ďurišová      

   

                                                       

 • Exkurzia žiakov 9.A,9.B

  Devín

  Bodku za „ zédeeškárskou“  literatúrou sme urobili poslednou exkurziou a  vybrali sa s deviatakmi na križovatku Podunajskej a Jantárovej cesty nad sútokom Dunaja a Moravy na hrad  Devín. Ani silný severák nás neodradil kochať sa krásami miesta, na ktorom žili ľudia  už od praveku. Pozreli sme si novootvorený horný hrad s úžasným výhľadom na okolitú  prírodu. Prešli sme hornú aj strednú terasu a tiež   jaskynné  priestory, v ktorých sa nachádza výstava archeologických a paleontologických objavov z okolia Devína.  Pripomenuli sme si  pôsobenie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkej Morave a vychádzku Štúrovcov na hrad Devín, ktorá má v dejinách  slovenského národa trvalé a nezastupiteľné miesto. Stala sa  vstupnou bránou mladých študentov do činorodej práce a  začínala sa ňou  formovať Štúrova družina. Devín  vnímali ako symbol slovenskej štátnosti a svojbytnosti, spolupatričnosti, kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. Na vybranom mieste v pamätný deň predniesol Ľudovít  Štúr  prejav, potom   všetci spievali vlastenecké piesne a recitovali slovenské básne, z ktorých nejednu sa žiaci učili spamäti na hodinách literatúry. Tu, na tomto mieste, si prepojili teoretické vedomosti s reálnym miestom a  vychutnávali si čaro histórie spojené s tradíciami a hodnotami našich predkov. Návštevu Štúrovej družiny a s ňou spojené udalosti nám  pripomenula  pamätná tabuľa umiestnená na severnej stene brala pod hradom. Pokochaní krásami Národnej kultúrnej pamiatky, poriadne prefúkaní, ale spokojní z množstva informácií, ktoré sme na Devíne získali, sme sa vrátili do súčasnosti a zavŕšili tento deň nákupným centrom Avion.

                                                        Mgr. Ľubica Ladecká


   

 • Píšem, píšeš, píšeme...

  V dnešnej dobe už píšeme menej, ale nájdu sa aj takí, ktorí píšu stále radi.  Dňa 26.5. 2017 si boli vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne prevziať ocenenia za svoje literárne diela žiačky 1. stupňa.. V krajskej súťaži Píšem, píšeš, píšeme... sa umiestnili na popredných miestach.

  V kategórii Poézia: 1. miesto Tamarka Balajková 3.B, 3. miesto Sárka Kajanová 4.A.

  V kategórii Próza: 1.miesto Lenka Sláviková 2.A, 3.miesto Kristínka Dušičková 3.A.

  Úspešným autorkám blahoželáme a prajeme im veľa ďalších tvorivých nápadov.

 • Exkurzia žiakov 5.A,5.B

  Skalka pri Trenčíne

  Plán na 24.5.2017 bol jasný. Návšteva Skalky pri Trenčíne. Nás piatakov neodradilo ani sychravé počasie, ani skoré vstávanie. Všetci sme už o pol ôsmej nastupovali do autobusu. Cesta trvala asi hodinu. O pol deviatej sme boli na mieste a prvé čo sme uvideli bol strmý kopec, ktorý sme museli zdolať, ak sme sa chceli dostať do cieľa. Počas zdolávania náročnej prekážky sme si obzerali mohutné skaly a nádhernú nepoškvrnenú prírodu. Po čase prudkého stúpania sme pred sebou uvideli veľkú bránu. S neistotou, ale zároveň veľkými očakávaniami  sme vošli dnu, kde nás čakal veľmi milý sprievodca, vďaka ktorému sme si celú exkurziu naozaj užili. Celú hodinu nám rozprával o Skalke pri Trenčíne, sv.  Andrejovi Svoradovi a Benediktovi, a popri tom sme so zatajeným dychom kráčali miestami, kde sa kedysi dávno dialo všetko, o čom nám rozprával sprievodca. O sv. Andrejovi Svoradovi sme sa dozvedeli, že to bol pustovník, ktorý sa narodil v Poľsku. Po jeho príchode na Slovensko  sa usadil v Kláštore svätého Hypolita na Zobore pri Nitre. Zložil sľuby, pri ktorých prijal meno Andej, a stal sa benediktínom. Keď dovŕšil štyridsať rokov, mohol odísť ako pustovník na samotu a žiť podľa hesla: ,,Ora et labora“, teda ,,modli sa a pracuj“. Neskôr sa k nemu pridal mladý rehoľný brat Benedikt. Napriek tomu, že chceli svoj život prežiť v samote, ľudia za nimi neprestajne prichádzali a tak sa rozhodli odísť na Skalku pri Trenčíne. Žili veľmi prísny život. Počas štyridsaťdenného pôstu mali k dispozícii len štyridsať orechov. Andrej v noci sedával v otesanom dubovom kláte, do ktorého napichal ostré bodce, aby v noci nezaspal pri modlitbe. Keď Andrej cítil, že má pred sebou posledné dni života, vrátil sa do kláštora na Zobore. Po jeho smrti našli na jeho tele reťaz vrastenú hlboko do mäsa. Benedikta zabili zbojníci, keď si počítal zrnká šošovice a oni mysleli, že počíta peniaze. Zhodili ho zo skaly do Váhu. Na tomto mieste je dnes postavený kostol. Andreja aj Benedikta vyhlásil pápež Gregor VII. za svätých. Na konci exkurzie sme mohli do knihy návštevníkov napísať svoje mená a tak zvečniť prítomnosť nás, žiakov ZŠ Ilava, na Skalke pri Trenčíne. Nechýbalo ani veľmi obľúbené nakupovanie suvenírov. Cestou naspäť sme museli opäť zdolať strmý kopec, ktorý sme už síce poznali, no dal nám znova zabrať. Do autobusu sme sa vrátili vyčerpaní, no s dobrým pocitom pri srdci. Dozvedieť sa nové informácie priamo na mieste, kde sa udiali, je predsa omnoho lepšie ako o nich počúvať v školských laviciach. Ale aby toho nebolo málo, pokračovali sme v spoznávaní našej histórie návštevou hradu Beckov. Aj tu sme sa dozvedeli veľa zaujímavého a pozreli sme si z výšky kus nášho krásneho Slovenska. Ale to je na dlhšie rozprávanie. O tom už napíše niekto ďalší...

                                                                                            Bianka Priebojová,  5.B

   

 • Minifutbal žiakov 1. stupňa

  Dňa 4.mája 2017 sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 19. ročníka McDonald’s Cup 2016/2017. Družstvo našich žiakov a žiačok sa po dvoch víťazných zápasoch dostalo do boja o celkového víťaza. Tu ich bojovnosť však prekonalo družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica n./V.. Naši žiaci teda získali II. miesto. Patrí im veľká vďaka a pochvala!

 • Okresné kolo v atletike družstiev

  Dňa 16. mája 2017 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike družstiev žiačok a žiakov základných škôl. Našu školu reprezentovali:

  Dievčatá

  Ema Pejková – 8.A, Nikola Fabušová – 8.A, Romana Adamcová- 8.B , Bibiana Buranská – 8.B, Diana Drestová – 8.B, Soňa Rafajová – 8.B, Eva Šatková – 9.A, Michaela Čičková – 9.B, Simona Staňová – 9.B, Adela Vicenová – 9.B

  Chlapci

  Jakub Marienka – 7.A, Patrik Dudík – 7.B, Matej Kucharik – 8.A, Dávid Matejka – 9.A, Jozef Prekop – 9.A, Sebastián Derka – 9.B, Matej Jáňa – 9.B, Mário Mutala – 9.B, Maroš Vrábel – 9.B, Martin Vrábel – 9.B.

  V silnej konkurencii členov atletického klubu v Dubnici nad Váhom sa naši žiaci nedali zahanbiť a v konečnom vyhodnotení sa družstvo chlapcov umiestnilo na peknom 4. mieste a družstvo dievčat na 5. mieste.

  Celkové poradie družstiev:

  Chlapci : škola                                   body

  Dievčatá: škola                                     body

  1. ZŠ s MŠ Pod hájom,                  767

            Dubnica nad Váhom

  1. ZŠ s MŠ Centrum I,                    733

            Dubnica nad Váhom

  1. ZŠ s MŠ Centrum I,                   712

             Dubnica nad Váhom

  1. ZŠ s MŠ Pod hájom,                   692

            Dubnica nad Váhom

  1. ZŠ s MŠ P. Demitru, Centrum II,680

            Dubnica nad Váhom

  1. ZŠ sv. D Savia,                          532

            Dubnica nad Váhom

  1. ZŠ Medňanská,                        661

            Ilava

  1. ZŠ s MŠ P. Demitru, Centrum II,  523

             Dubnica nad Váhom

  1. ZŠ J. Kráľa,                             600

             Nová Dubnica

  1. ZŠ Medňanská,                         478

            Ilava

  1. ZŠ Košeca                              591
  1. ZŠ sv. J. Bosca, Nová Dubnica  444
  1. ZŠ sv. J. Bosca, Nová Dubnica 578
  1. ZŠ  Bolešov                              431
  1. ZŠ sv. D Savia,                        517

            Dubnica nad Váhom

         8. ZŠ H. Gavloviča, Pruské           357

  1. ZŠ H. Gavloviča, Pruské          472

  9.ZŠ J. Kráľa,Nová Dubnica           325

  1. ZŠ  Bolešov                             404 

  10. ZŠ Košeca                              313

   

  Najlepšie výkony našich žiakov:

  RAFAJOVÁ Soňa  - 4. miesto - beh 60m - 8,65 s

  ADAMCOVÁ Romana - 2. miesto - vrh guľou - 9.09 m

  Matej Jáňa -  2. miesto,  beh 60m - 7,90 s 

  Sebastián Derka -  2. miesto, beh 300m - 41,04 s

  Matej Jáňa - 4. miesto, beh 300m - 42,230 s

  Martin Vrabel -  2. miesto, beh 1000m - 3:09,70

  Mario Mutala - 3. miesto, beh 1000m - 3:11,84

  Ďakujeme žiakom aj pani učiteľkám Mgr. Veronike Bambuškovej a Mgr. Joanne Ďurišovej za reprezentáciu našej školy.

   

 • Týždeň hlasného čítania 2017

  Svet fantázie otvoril aj tento apríl dvere dokorán!

  Združenie Orava už po pätnásty krát zorganizovalo aktivitu „Týždeň hlasného čítania“. V tomto školskom roku sa projektu zúčastnili žiaci našej školy z tried: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A a 4.B v počte 197 žiakov.

  Myšlienkou tejto akcie bolo  zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Rodičia, učitelia, starí rodičia, súrodenci žiakov, spolužiaci a ostatní dospelí mali možnosť zapojiť sa 20 minútovým čítaním denne, a pomôcť tak žiakom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia. Hrací plán, ktorý žiaci vypĺňali bol rozvrhnutý do siedmich úsekov, ktoré predstavovali sedem dní. Každý deň počas jedného týždňa si žiaci, ktorým rodičia alebo iní aspoň 20 minút čítali, mohli vyfarbiť jeden hudobný nástroj v orchestri a splniť tak jednu úlohu.

  Žiaci sa postupne zoznámili so siedmimi hudobnými nástrojmi. Tento rok deti zbierali za každú zrealizovanú úlohu jednotlivé písmenká, z ktorých na konci týždňa vyskladali správnu odpoveď na otázku: Ako sa volá vládca a krotiteľ všetkých hudobných nástrojov, ktoré bez jeho súhlasu nevydajú ani tón?

                                                                                                      Mgr. Ingrid Príbelszká

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria