• Šaliansky Maťko - školské kolo

  Šaliansky Maťko - školské kolo

  15.1.2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. V 3. kategórii  svoje recitačné schopnosti preukázalo 7 recitátorov  - Vanesa Hajasová a Rebeka Staňová zo 6.B, Timotej Staňo a Silvia Vlková zo 6.C, Linda Rexová a Lara Urbanovský zo 7.A , Cynthia Stanová zo 7.B.V II. kategórii recitovalo 7 žiakov 4. a 5. ročníka a v I. kategórii 5 žiakov 2. a 3. ročníka.

  Umiestnenie:

  III. kategória:

  1. miesto -  Lara Urbanovský a postup do okresného kola

  2.miesto - Linda Rexová

  3. miesto - Timotej Stano

  II. kategória:

  1. miesto - Alžbeta Horáková (4.A) - postupuje do okresného kola

  2. miesto - Silvia Pagáčová (5.A)

  3. miesto - Lujza Cabajová (5.A)

  I. kategória:

  1. miesto - Ela Balonová (2.A) - postupuje do okresného kola

  2. miesto - Klára Petrovská (3.A)

  3. miesto - Nela Vargová (2.B) 

  Postupujúcim žiačkam prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

 • Oznam

  Pozývame rodičov, zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenie 6.C triedy, ktoré sa uskutoční 15.1. 2019 /utorok/  od 14,15 - 16,00h v 6.C triede.

 • Vianočná pošta

  Vianočná pošta

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do výzvy "Spravme Vianoce neznámym starkým"

  Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar - rukou písané prianie, symbol toho, že na nich ktosi myslí. Nie každý z nich má však niekoho, kto im takýto pozdrav pošle. Preto sme sa rozhodli, že aj my chceme byť medzi tými, vďaka ktorým budú mať ľudia v domovoch veselšie Vianoce. Zapojené a prihlásené triedy: 1.A,1.B,2.A,2.B,2.C,3.A,3.B,4.A,4,C pod vedením svojich triednych učiteliek dostali adresy domovov seniorov s menami ich starkých, ktorých žiaci potešili vlastnoručne vyrobenými a napísanými prianiami.

  Sme radi, že sme aspoň trošku prispeli k tomu, aby nastupujúce sviatočné dni prežili s vedomím, že niekomu na nich záleží.

                                                  PaedDr. Ingrid Príbelszká

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny začínajú 24.12. 2018 a končia 7.1.2019. Začiatok vyučovania je 8.1. v utorok.

  Riaditeľstvo školy  praje všetkým žiakom, ich zákonným zástupcom i svojím zamestnancom  príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, pohody a spokojnosti v novom roku.

 • A slovo bolo u Boha

  Dňa 7.12.2018 sa v Trenčíne konalo krajské kolo recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy s názvom: A slovo bolo u Boha. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo osem žiakov. Daniel Janeček z 2.A obsadil vo svojej kategórii 2. miesto. Tadeáš Horák z 3.A sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Timotej Horák z 9.A sa tiež vo svojej kategórii umiestnil na druhom mieste. Žiakov pripravovala PaedDr. Marcela Bagínová. Súťažiacim blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

                                                                                         

 • Vianočné trhy 1. stupňa

  Vianočné trhy 1. stupňa

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

  Tradične v adventnom období Vás pozývame na Vianočné trhy 1. stupňa, ktoré budú 18.decembra 2018 (v utorok) od 7,30 do 13,30 hod. v pavilóne B na dolnej chodbe i na poschodí.  Žiaci jednotlivých tried s učiteľmi, ale aj s pomocou rodičov opäť pripravili čarovné dekorácie, svietniky, vianočné pozdravy a ozdoby, ktoré môžu spríjemniť vianočnú atmosféru Vašim rodinám a priateľom.  

 • Pytagoriáda - školské kolo

  13. 12. 2018 sa 31 žiakov piateho až ôsmeho ročníka zúčastnilo školského kola Pytagoriády. Žiaci riešili 15 úloh v maximálnom časovom limite 60 minút. Ak žiak odovzdal vyriešené úlohy skôr a mal aspoň 10 úloh správne, získal za každé 4 minúty ušetreného času 1 bod. V školskom kole bolo 9 žiakov úspešných – 5. A – Pagáčová S., Remenárová L., 5. B – Čuríková V., 6. A – Kuric A., 6. B – Minárik M., 7. A – Urbanovský L., 7. B – Švachová D., 8. B – Buday R.​, 8.A - Hanková V.  Blahoželáme!

   PaedDr. Ľ. Kobzová

 • Výchovný koncert

   "NESIEME VÁM NOVINU"

  Aké by to bolo u nás v škole predvianočné obdobie bez vianočného koncertu? V tomto roku  sme sa stretli na výchovnom koncerte s hudobníkmi – manželmi Hlbockými a ich synom Jakubkom . 12.12. 2018 nám spríjemnili dopoludnie výchovným koncertom s názvom Nesiem vám novinu.... Bol to koncert, ktorý bol naozaj vianočný – zazneli krásne slovenké ľudové aj umelé koledy, uchvátili nás nádherné hlasy ich interpretov. Nečudo – veď obaja boli aktívnymi členmi folklórneho súboru SĽUK. No veď posúďte:

  Peter a Katarína sa zoznámili v SĽUK-u, kde spolu úspešne účinkovali doma i v zahraničí. Majú spolu 8 detí, ktoré vedú k láske k hudbe. Do roku 1996 žili v Bratislave, dnes žijú v Piešťanoch.

  Peter

  je otec deväťčlennej rodiny a dušou našej folklórnej skupiny. Bol 23 rokov členom SĽUK-u ako spevák, sólista a inštrumentalista. Dnes so SĽUK-om spolupracuje externe. Ako člen Slovenského komorného zboru účinkoval na rôznych vystúpeniach, operných festivaloch v Taliansku, Južnej Kórei a v štátoch Európy. Spolupracoval s Novou scénou na muzikále Kubo, s Divadlom Andreja Bagara v Nitre na muzikále Alžbeta Báthoryová. Spolupracuje so zborom Slovenskej filharmónie v Bratislave, s ktorou absolvoval viaceré úspešné zahraničné zájazdy, napr. vo Viedni, v Benátkach, na Kanárskych ostrovoch. Je členom Slovenského gajdošského cechu. Okrem toho, že ovláda hru na rôzne hudobné nástroje ako sú fujara, gajdy, rôzne píšťalky, drumbľa, píla, ninera, husle, zobcová flauta, gitara, sám niektoré z nich aj vyrába.Na všetkých nástrojoch nám zahral a porozprával o nich základné informácie.

  Katarína

  je matkou 8 detí a spolu s manželom hlavou rodinného súboru. Členkou SĽUK-u bola 15 rokov v speváckom zbore. Vyštudovala Konzervatórium v Bratislave, spev u prof. Bukoveckej. Spolupracovala so Slovenskou filharmóniou v Bratislave, vystupovala tiež vo Viedni, pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Claudia Abbada. Okrem speváčky je i učiteľkou, vyučovala spev na ZUŠ v Stupave, vo Veselej škôlke v Devínskej Novej Vsi, neskôr učila hudobnú výchovu na ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch. Na Súkromnej základnej umeleckej škole v Piešťanoch vyučovala okrem spevu klavír a hudobnú náuku. Vedie detský spevokol, ktorý pravidelne účinkuje na detských sv. omšiach u Jezuitov a je tiež členkou chrámového spevokolu Coro Laudamus. Hrá na klavír, keyboard, drumbľu a sprievodné hudobné nástroje ako sú mrmlák, ozembuch, triangel.

  Výchovný koncert "NESIEME VÁM NOVINU"

  Žiaci  mali možnosť vidieť a počuť takmer všetky ľudové hudobné nástroje, prípadne viac sprievodných hudobných nástrojov. V tomto koncerte sa interpreti orientovali na Vianoce, vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Začínali s obdobím prichádzajúcej zimy na Martina, postupne prechádzali významnými dňami, spojenými s rôznymi pranostikami a praktikami (Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia),pričom sa dostali k samotnému Štedrému dňu. Vianočnú atmosféru navodili koledovaním, spievaním vianočných piesní, kolied, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov. Do programu sa zapojili aj naši žiaci, čomu sa veľmi potešili. Na záver koncertu sme si spoločne zaspievali  najkrajšiu vianočná pieseň - Tichá noc. Ďakujeme manželom Hlbockým za krásny zážitok a tak potrebné stíšenie v času Adventu.

                                                                                                               Mgr. Jana Dianová

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Hoci sú Vianoce všade okolo nás a všetci sme mysľou úplne inde ako v škole, naši žiaci predsa len nezaháľajú.  10. decembra sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B. V prvej kategórii sme mali 5 účastníkov zo siedmeho ročníka –Lara Urbanovsky, Tomáš Nevřivý, Adam Siekel,  Matej Hipča a Jakub Antala.  Najviac sa darilo Tomášovi Nevřivému, ktorý postupuje do okresného kola.

  V kategórii 1B sa o svoje vedomosti  z gramatiky, čítania s porozumením, počúvania s porozumením a slovnej zásoby podelili Romana Cedzová, Veronika Kapušová, Laura Staňová,  Katarína Házová a Natália Balajková.  Najúspešnejšou účastníčkou bola jednoznačne Katarína Házová, ktorá tiež postupuje do okresného kola.

  Víťazom gratulujeme a prajeme veľa šťastia v okresných kolách.

      PaedDr. Miková Adriana

 • Olympiáda z dejepisu

  Olympiáda z dejepisu

  Dňa 10.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z dejepisu pre 6. ročník. Na olympiáde si zmeralo svoje vedomosti 5 žiačok : Johana Imrišková, Esther Derková, Sára Kajanová, Viktória Staňová, Silvia Vlková. Najviac bodov a tým aj postup do okresného kola získala žiačka 6.A triedy Sára Kajanová. Gratulujem!

  Mgr. Z.  Ondrejková

 • Futbalový turnaj

  Dňa 6. 12 2018 sa uskutočnil 27. ročník futbalového turnaja pre ZŠ a 14. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica, ktorý usporiadala SOŠ v Dubnici nad Váhom v Športovej hale TJ Spartak, Dubnica nad Váhom. Sily si zmeralo 5 družstiev základných škôl systémom každý s každým. Súťažili  ZŠ s MŠ P. Demitru v Dubnici nad Váhom,  ZŠ s MŠ Košeca,  ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské, ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica a naša škola, ktorú reprezentovali:  Adam  Kukučka 9.A, Matuš Marcišin 9.A, Jan Janco 9.A, Maroš Bezdeda 9.A, Tomaš Ličko 8.A, Tomaš Staňo 8.B, Matuš Hireš 8.B. Naša škola obsadila IV.miesto.               

   

 • Pytagoriáda - školské kolo 3.-4. ročníka

  V stredu 12.12. žiaci tretieho a štvrtého ročníka riešili obľúbenú súťaž. Pytagoriáda je spôsob,  ako nájsť talentovaných žiakov a dať akreditáciu ich talentu a spôsobilosti. Každoročné výsledky ukazujú, že talentovaných žiakov je v našej škole neúrekom. Jakub Janco (4.A) a Richard Švach (4.C) vypočítali úlohy  v rekordnom čase. Namiesto 60 minút, im stačilo len 13 minút na to, aby vyriešili 12 príkladov správne. Ušetrený čas sa im premenil na body. Za každé  4 minúty sa im pripočítal jeden bod. Každý z nich si teda pripísal na svoje konto 23 bodov. Medzi ďalších úspešných patril Tomáš Varga( 4.A) s počtom bodov 21 a Matej Slavík (4.B) s 20 bodmi. Dievčatá, Zuzana Valová (4. C) získala 18 bodov a Veronika Baginová (4.A) odchádzala s úlovkom 17 bodov. Z tretiakov najlepšie počítala Tánička Dašková (3.A) s počtom bodov 18. Prajeme im veľa šťastia aj v okresnom kole. Gratulujeme!

                                                                                                         Mgr. Slávka Štefancová

 • Oznam

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať :

  7.12./piatok/ - 1.A

  10.12.2018 /pondelok/:

  5.AB, 6.AB, 7.AB od 14,30 - 16,00 h

  6.C - oznam v ŽK

  8.AB od 15,00 - 17,00 h

  1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 4.C

  11.12. /utorok/:

  2.C, 3.B

  Bližšie informácie v ŽK a v slovníčkoch žiakov.

   

 • Dejepisná exkurzia

   

  5.12.2018 sa žiaci a žiačky 7.A a 7.B triedy spolu so svojimi učiteľkami vybrali na exkurziu do Nitry. Cieľom cesty bolo nie len overenie si svojich vedomostí, ale aj získanie nových vedomostí z našich dejín.

  Počasie nám vyšlo nádherné a slnečné. Pani sprievodkyňa našim žiakom poukazovala najstaršie pamiatky z obdobia Nitrianskeho kniežactva a Veľkej Moravy. Žiaci videli sochu venovanú kniežaťu Pribinovi a polobrovi Corgoňovi. Ďalej navštívili kostol, ktorý v sebe zahŕňa hneď niekoľko architektonických štýlov. Taktiež mali možnosť vidieť celú Nitru z hradieb a pozrieť si tisícročné kostry. Prehliadku sme ukončili v múzeu, kde žiaci museli vylúštiť záverečnú šifru. Veľmi pekne reagovali a odpovedali na otázky, za čo na konci dostali aj pochvalu a sladký poklad.

    Mgr. Zuzana Ondrejková

 • Exkurzia piatakov z geografie

  Exkurzia piatakov z geografie

  Dňa 29.11.2018 žiaci piateho ročníka absolvovali exkurziu v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Tento rok sme sa rozhodli exkurziu obohatiť o návštevu dreveného artikulárneho kostolíka v Hronseku. Ráno bolo síce mrazivé, ale my sme sa i napriek tomu veľmi tešili na nové zážitky. Najskôr sme navštívili drevený kostolík v Hronseku. Ním nás sprevádzala evanjelická farárka, ktorá v tomto kostolíku pôsobí už dlhých 25 rokov. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o histórii a pôvode nielen kostolíka v Hronseku, ale aj ostatných drevených artikulárnych kostolíkoch na území východného Slovenska. Ďalej naša cesta už viedla do hvezdárne. V roku 2017 tam bol rekonštruovaný systém premietania. Zásluhou nového digitálneho projekčného systému mali žiaci možnosť pomocou modernejšej technológie upevniť si vedomosti, ktoré si osvojili na hodinách geografie. Najskôr nám premietali zaujímajú projekciu vo veľkej „Hviezdnej sále“ a následne sme sa presunuli do „Ufo sály“, kde sa žiaci dozvedeli ďalšie informácie o planétach Slnečnej sústavy.  Taktiež získali nové informácie o hviezdnych sústavách a iných vesmírnych telesách našej galaxie. Tento rok sme nemali šťastie na bezoblačné počasie a nemohli sme pozorovať tmavé škvrny na Slnku, ale i tak nás zamestnanci hvezdárne oboznámili s veľmi zaujímavými vesmírnymi ďalekohľadmi pomocou ktorých Slnko pozorujú. Cieľ našej exkurzie -  upevnenie a osvojenie si nových vedomostí z oblasti geografie -  sme  splnili.

                                                                                      Mgr. S. Hofierková

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  29. november bol v našej ZŠ nevšedným dňom. Pani učiteľky a žiaci deviateho ročníka pripravili pre nových prváčikov imatrikulačnú slávnosť. Aj keď prváci zasadli do školských lavíc už 2. septembra, slávnostne pasovaní za žiakov našej školy boli až po splnení malých úloh. Ukázali všetkým, že vedia spievať, kresliť, recitovať, počítať i cvičiť. Na spoločný papier každý obkreslil svoje chodidlo a svoju odvahu ukázal prejdením lavičky.  Pred pani učiteľkami, staršími spolužiakmi a rodičmi zaspievali pesničky a zarecitovali pekné básničky o číslach, písmenkách a ročných obdobiach, ktoré už poznajú. Na záver zložili prvácky sľub, ktorý končil slovami „ Tak sľubujeme! “ Potom už nič nebránilo tomu, aby pani riaditeľka schválila ich prijatie do „Cechu školského“ a pani učiteľky ich mohli všetkých slávnostne imatrikulovať a prijať za žiakov našej školy. Všetci prítomní prváci dostali odznačiky, imatrikulačný list a sladkosti.  Na tento deň naši prváci určite nikdy nezabudnú.         

  Prajeme im úspešný štart do vzdelávania!

  Touto cestou chceme poďakovať Združeniu rodičov školy, ktorí nám finančne pomohli pri zakúpení malých darčekov pre deti. 

                                                                         Mgr. L. Horáková, Mgr. Anna Hýllová

                              

 • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské a okresné kolo

   

  Dňa 9.11. 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. Zúčastnili sa ho žiačky 8. a 9. ročníka: Sandra Jancová, Henrieta Pilná, Romana Cedzová,Timea Čugová, Vladimíra Hanková, Katarína Házová a Natália Balajková.Dievčatá si overili svoje vedomosti zo svojho materinského jazyka a počas dvoch vyučovacích hodín napísali vedomostný test spojený s čítaním s porozumením a tiež prakticky preukázali svoje štylistické a komunikačné zručnosti v tvorbe a prednese textu .

  Najlepšie si počínala Vladimíra Hanková z 8. A triedy, ktorá tak postúpila do okresného kola. To sa bude konať 28.11. 2018 v CVČ v Dubnici nad Váhom.

  Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

   Mgr. Jana Dianová

   

  Vladimíra Hanková z 8.A 

  sa v okresnom kole Olympiády zo SJL, ktoré sa konalo 28.11. 2018, v CVČ v Dubnici nad Váhom, umiestnila na 5. mieste. Do olympiády sa zapojilo 13 škôl ,13 súťažiacich. Úspešní boli piati, tí ktorí dosiahli 40 bodov. Teší nás, že medzi nimi bola i naša žiačka. Blahoželáme jej!    

 • Všetkovedko

  Všetkovedko

  Dňa 29.11. sa päťdesiatka žiakov 2., 3. a 4. ročníka zapojila do vedomostnej súťaže Všetkovedko. Ide o veľký súboj najmúdrejších medzi najbystrejšími organizovaný spoločnosťou Talentída. Na súťaži hodnotíme kladne, že otázky nie sú zamerané jednostranne. Sú veľmi rozmanité, z rôznych oblastí, preverujú všeobecný prehľad vedomostí a poznatkov u žiakov. Sú zamerané aj na čítanie s porozumením, ktoré robí niektorým problémy. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a vždy sú v očakávaní, aké otázky sú pre nich pripravené. Určite sa budú na Všetkovedka tešiť i budúci školský rok. 

 • Putovná výstava fyzikálnych pokusov

  Putovná výstava fyzikálnych pokusov

  V pondelok 26. 11. 2018 sa v našej škole konalo zaujímavé podujatie pre žiakov  1. stupňa, ktoré priblížilo deťom mnohé fyzikálne javy hravo a pútavo. Zážitkové učenie o vede formou pokusov im sprostredkovala pani Fekečová so svojím asistentom z levického združenia  „Spoznávaj vedu“. Aktívni dobrovoľníci z radov detí pri pokusoch aj priamo pomáhali. Žiaci sa dozvedeli, ako je možné postaviť plechovku na hranu, ako sfúknuť sviečku pomocou zvuku, ako roztrhnúť špagát vlastnou silou a množstvo ďalších poznatkov. Cieľom putovnej výstavy fyzikálnych pokusov je skúmať, experimentovať so zákonmi fyziky, ktoré sa stanú pochopiteľnejšie aj pre žiakov, ktorí sa neradi učia. 

 • Rodičovské združenie v 9. ročníku

  Rodičovské združenie 9.A a 9.B tr. sa uskutoční 3.12.2018 o 16,00 v učebni č. 207 vedľa zborovne na II. stupni ZŠ.                                                                                                         

  Mgr. V Bambušková, výchovná poradkyňa

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria