Pomoc škole a sponzori

 

Poďakovanie

V mene žiakov i pedagógov našej školy úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a realizácii tohtoročného 7. školského plesu -

aktívnym rodičom: PhDr. Jane Urbanovský, p. Petrovi Budayovi, p. Silvii Stanovej, p. Ingrid Uhlíkovej, p. Viere Jáňovej, p. Jarmile Šupákovej, Mgr. Gabriele Vicenovej, p. Margite Rexovej, RNDr. Martine Mutalovej PhDr., p. Petrovi Remenárovi, p. Kataríne Remenárovej, p. Barbore Janíkovej, p. Márii Cabajovej, Ing. Miriam Turzovej, p. Kataríne Turzovej, Mgr. Kristíne Krajčovičovej, hlavnému sponzorovi plesu Ing. Branislavovi Horákovi a ostatným sponzorom a priateľom školy, ktorí zabezpečili bohatú tombolu a všetkým rodičom, ktorí podporili realizáciu plesu dobrovoľným príspevkom;

aktívnym pedagógom:  Mgr. Slávke Štefancovej, Mgr. Dominike Budiačovej, PhDr. Marcele Bagínovej, p. vychovávateľke Darine Bulkovej, Mgr. Helene Machovej, Mgr. Lýdii Horákovej, Mgr. Ingrid Príbelszkej, Mgr. Slavomíre Hofierkovej, Mgr. Eleonóre Kutejovej, Mgr. Lucii Konečnej a všetkým triednym učiteľkám a triednemu učiteľovi za distribúciu vstupeniek;

zamestnankyniam ŠJ:  Ing. Adriane Vargovej, p. Zuzane Zifčákovej, p. Zuzane Bartákovej

našim žiačkám: Lenke Jáňovej, Adelke Vicenovej, Terezke Valovej, Bibke Buranskej

Zásluhou všetkých menovaných a tých, ktorí sa zúčastnili plesu, sa nám podarilo získať pre školu 1 300 €, ktoré použijeme na zákúpenie ďalších šatňových skriniek pre žiakov 2. stupňa.

SRDEČNE ĎAKUJEM!   

                                                                                                                   Mgr. Jarmila Janošíková, riaditeľka školy                                                         

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria