Úspechy

Školský rok 2016/2017

 

                                               26.10.2016  CVČ Dubnica nad Váhom a TJ SOKOL Ilava v  Športovej hale  TJ SOKOL v Ilave organizovali okresné kolo v bedmintone.  Reprezentantmi našej školy boli Jakub Horák a Tobias Stano z 9.B. Získali 1. miesto a postup do regionálneho kola.

  

9.11.2016 CVČ v  Považskej Bystrici na pôde Základnej školy  Nemocničná  uskutočnilo regionálne kolo v bedmintone žiakov ZŠ. Do súťaže sa zapojili  ZŠ Gorazdova  Púchov, ZŠ Nemocničná a ZŠ Ilava. Žiaci našej školy sa umiestnili na 1.mieste. Do krajského kola postupuje Stano Tobias a Horák Jakub,  obaja z 9.B triedy.

Za snahu a pekný výsledok v súťaži žiakom ďakujeme a srdečne blahoželáme!

 

Dňa 15.11.2016  CVČ Dubnica nad Váhom a TJ Sokol Ilava  v Ilave v  športovej hale TJ SOKOL uskutočnili krajské  kolo žiakov ZŠ v bedmintone, do ktorého postúpila  ZŠ Kubranská Trenčín , ZŠ Radovana Kaufmana Partizánske  a ZŠ Ilava. Naša škola sa umiestnila na 1.mieste. Do celoslovenského kola postupuje Stano Tobias a Horák Jakub,  obaja z 9.B triedy.

Za reprezentáciu školy a pekný výsledok v súťaži žiakom ďakujeme a srdečne blahoželáme!

 

Dňa 6. 12 2016 sa v SOŠ v Dubnici nad Váhom uskutočnil 25. ročník futbalového turnaja pre ZŠ a 12. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica. Sily si zmeralo 5 družstiev základných škôl systémom každý s každým. Našu školu reprezentovali žiaci z 9.B -  Derka Sebastián, Jáňa Matej, Vrábel Maroš, Vrábel Martin  -  z 9.A - Tomašík Andrej,  Matejka David  a  Marienka Jakub zo 7.A.

 Naša škola  sa umiestnila na  1. mieste,

na 2. mieste ZŠ s MŠ P. Demitru v Dubnici nad Váhom, na 3. mieste ZŠ s MŠ Košeca, na 4. mieste ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské a na 5. mieste ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica.

Žiakom blahoželáme! Teší nás, že tak úspešne  reprezentovali školu. Za ich prípravu patrí poďakovanie pani učiteľke Ďurišovej.

 

Dňa 14. 12 2016 sa v ZŠ J. Kráľa 1 v Novej Dubnici uskutočnilo okresné kolo  FUTSA Cup  ZŠ žiaci. Sily si zmeralo 6 družstiev základných škôl systémom každý s každým. Našu školu reprezentovali: Derka Sebastián 9.B, Jáňa Matej 9.B, Vrábel Maroš 9.B, Vrábel Martin 9.B ,Tomašík Andrej 9.A, Matejka David 9.A , Marienka Jakub 7.A.

Na 1. mieste skončila  naša ZŠ a postupuje do krajského kola.

Ďalšie poradieZŠ Janka Kráľa 1, Nová Dubnica,  ZŠ Vážska 399, Ladce, Spoj.š,sv.J. Bosca,Trenčianska N.Dubnica,  ZŠ s MŠ sv. D. Savia, Dubnica n/V a ZŠ s MŠ Bolešov.

Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole. 

Dňa  21. marca 2017 sa v Novej Dubnici uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej Olympiády. Žiaci si preverili svoje vedomosti z Knihy Sudcov, Genezis, Proroka Daniela ale i z novozákonného listu svätého Pavla  Efezanom. V konkurencii 9. zúčastnených škôl obsadili 1. miesto. Našu školu zastupovali:Ondrej Pagáč z 8.B, Roman Pienták  zo 6.A a Roman Buday zo 6.B. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v diecéznom kole v Žiline.

      Úspech žiakov je i zásluha sestry Damiány, ktorá ich zodpovedne  pripravovala. Ďakujeme.

 

Dňa 22. - 23.03.2017 v Trenčíne na pôde športového centra M-Šport sa uskutočnila súťaž školských majstrovstiev Slovenska v bedmintone žiakov ZŠ. Do súťaže sa zapojilo Športové gymnázium Košice- Západ , ZŠ Holubyho  Piešťany, ZŠ Májové-Prešov, ZŠ Malokarpatské námestie Bratislava, ZŠ SNP Šurany,   ZŠ A. Sládkoviča  Sliač,  ZŠ M. Kukučína  Dolný Kubín a naša ZŠ. Reprezentovali ju Stano Tobias a Horák Jakub,  žiaci 9.B triedy. Obsadili pekné 2. miesto.

Za snahu a pekný výsledok v súťaži žiakom ďakujeme a srdečne blahoželáme!

                                                            Mgr. Joanna Ďurišová

 

29.marca 2017 sa v ZŠ s MŠ Centrum 1 v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo 51.ročníka Biologickej olympiády - kategórie E. Michaela Čičková, žiačka 9.B triedy, sa umiestnila v odbornosti botanika na 1.mieste, a to s nádherným výsledkom - získala v jednotlivých častiach súťaže spolu 150 bodov, čo je maximum možných získaných bodov. Blahoželáme a držíme palce do ďalšieho postupového kola. Za zodpovednú prípravu žiačky ďakujeme pani učiteľke Kataríne Hulínkovej.

 

Na úkor športovej školy AS Trenčín, ktorú naši chlapci v krajskom kole porazili 1:0, postúpili medzi 8 najlepších mužstiev MS žiakov základných škôl do Dunajskej Stredy, ktoré sa konali 26.-27.apríla.

  Na turnaj nepricestovali víťazné školy z Bratislavského a Žilinského kraja. Vylosovali nás do skupiny so ŠŠ Dukla Banská Bystrica a ZŠ Šurany, kde sme obidva zápasy vyhrali. V semifinále sme porazili  minuloročného víťaza ŠŠ Zemplín Michalovce a vo finále sme sa stretli so ZŠ Senica. Vo finálovom zápase sme dlho vyhrávali 1:0 a ďalšie čisté šance sme zahodili, čo sa nám vypomstilo v závere zápasu a prehrali sme 1:4. Napriek výbornému druhému miestu, tento výsledok nie všetci dokážu oceniť. O dobrej reprezentácii svedčia aj ocenenia od organizátorov a vedúcich jednotlivých mužstiev, keď Jakuba Marienku vyhlásili za najlepšieho brankára a Sebastián Derka bol so 7 gólmi najlepším strelcom turnaja.

Výsledky ZŠ Medňanská: Ilava – Dukla B.Bystrica 2:1, Ilava – Šurany 4:1

Semifinále: Ilava – Michalovce 4:3

Finále: Ilava – Senica 1:4

 

Konečné poradie: 1. ZŠ Senica

                               2. ZŠ Ilava

                               3. ŠŠ Michalovce                                                                                                     

                               4. ŠŠ B.Bystrica

                               5. ZŠ Šurany

                               6. ZŠ Svidník

 

ZŠ Medňanskú reprezentovali: Marienka Jakub, Vrábel Martin, Vrábel Maroš, Tomašík andrej, Dražkovec Tomáš, Derka Sebastián, Matejka Dávid, Jáňa Matej a p. učiteľka J. Ďurišová a P. Mišík.

                                                                                                          Mgr. Joanna Ďurišová

 

3.mája 2017 sa v CVČ v Považskej Bystrici  uskutočnilo krajské kolo  súťaže Biologická olympiáda - kategória E, odbornosť botanika. Michaela Čičková, žiačka 9.B triedy, vybojovala v náročnej konkurencii jednotlivých súťažiacich krásne 2. miesto, a to so stratou iba jediného bodu na víťaza. 

Týmto nádherným výsledkom dôstojne zavŕšila svoje úspešné trojročné pôsobenie v biologickej olympiáde. Za úspešnú reprezentáciu školy Miške blahoželáme a za jej zodpovednú prípravu veľké ďakujeme patrí pani učiteľke Hulínkovej.

 

           

Talent Trenčianskeho kraja 2017

13. júna 2017 sa v Trenčíne na Trenčianskom hrade v Delovej bašte konal už XXI. ročník slávnostného oceňovania žiakov základných a stredných škôl za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo umeleckých a športových súťažiach – Talent Trenčianskeho kraja – a Michaela Čičková, žiačka 9.B, ZŠ Ilava Medňanská, si prevzala toto výnimočné ocenenie.

Miška 3 roky úspešne reprezentovala školu v Biologickej olympiáde - kategória E, odbornosť botanika. Počas obdobia intenzívneho venovania sa tejto náročnej olympiáde dosiahla nasledovné obdivuhodné výsledky. V okresnom kole sa umiestnila 3-krát na prvom mieste, v krajskom kole 2-krát na prvom mieste a 1-krát na druhom mieste so stratou iba jediného bodu na miesto prvé, a 2-krát postúpila až do celoštátneho kola, kde v minulom školskom roku v náročnej konkurencii žiakov z celého Slovenska získala tretie miesto, a to so stratou iba jeden a pol bodu na miesto prvé. Za týmito krásnymi výsledkami sú ukryté hodiny a hodiny precízneho učenia sa náročných teoretických údajov nad rámec základných školských vedomostí, pochôdzky v teréne pri botanickom mapovaní lokalít a spracovávanie podkladov z mapovania do záverečných správ a zbierok.

Na Mišku sme právom hrdí, a to hlavne kvôli tomu, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe sú ešte žiaci, pre ktorých sú rôznorodé možnosti dnešných dní úžasnou výzvou a aj motiváciou, a dokážu sa nielen výborne učiť a svedomite pristupovať ku všetkým povinnostiam, ale aj robiť oveľa viac, napríklad reprezentovať a zviditeľňovať svoju školu.

                                                                                                         Ing. Katarína Hulínková

Spolu so svojou talentovanou žiačkou sa na oceňovaní zúčastnila aj jej vyučujúca, ktorá  ju na náročnú súťaž pripravovala.  Tiež si prevzala ocenenie za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže.

Teší nás, že máme medzi nami,  učiteľmi, kolegyňu, Ing. Katarínu Hulínkovú, ktorá  svoj predmet  biológiu, dokáže učiť tak, že si získa žiakov,  ktorým sa systematicky venuje vo svojom voľnom čase, trávi s nimi množstvo hodín  ...a o výsledku v tomto školskom roku  ste si mohli prečítať vyššie.

Blahoželáme! 

                                                             Mgr. Helena Machová

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 64 140
    +42142/44 65 293
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria