O škole

Základné informácie

Našu školu navštevuje v súčasnosti 452 žiakov z Ilavy a niektorých okolitých obcí, od 5. ročníka aj žiaci z Hornej Poruby. Vzdelávanie zabezpečuje 35 pedagógov, z toho 1 špeciálny pedagóg a 4 vychovávateľky v Školskom klube detí. Hoci všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené pre učiteľstvo na danom stupni ZŠ, nie je možné zabezpečiť maximálnu kvalifikovanosť výučby. Sídlo školy je na Medňanskej ulici.

Po rekonštrukcii fasád

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria