Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Piatok 22. 6. 2018

Piatok 22. 6. 2018

Kalendár

Novinky

 • Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, pohovorov a splnení kritérií na prijatie sa žiaci našej školy zapísali na:

  gymnáziá

  • 4. ročné 4 žiaci z toho 3 dievčatá
  • 8. ročné 3 žiaci z toho 1 dievča

  strednú priemyselnú školu 4 žiaci

  strednú umeleckú školu 2 žiačky

  strednú zdravotnícku školu 2 žiačky

 • 5. – 6. ročník

  Trieda: RMS PPP ZP Body spolu: Poradie:

  Priemerný čas body čas body body

  5.A 21,47 s 5 2:30,5 min 3 2 10 3.

  5.B 23,02 s 2 2:25,73 min 4 5 11 2.

 • 20.6.2018 sa pre žiakov 2. stupňa v rozpätí 5 vyučovacích hodín uskutočnia účelové cvičenia, na ktorých si prehĺbia v praxi teoretické vedomosti, ktoré získali na vyučovaní v prierezovej téme ochrana života a zdravia.

 • Do galérie ...z účelových cvičení boli pridané fotografie.

 • 12. jún 2018 pre Romana Pientáka, žiaka 7. A triedy ZŠ, bol výnimočný. Na XXII. ročníku slávnostného oceňovania žiakov Talent Trenčianskeho kraja 2018 na Trenčianskom hrade v Kasárni si prevzal toto ocenenie z rúk prednostu Okresného úradu z Trenčína za dosiahnuté výsledky vo vedomostnej a záujmovo – umeleckej súťaži.

  Roman napriek náročnej životnej situácii dosahuje nadpriemerné výsledky. Spolu so svojimi súrodencami vyrastá v pestúnskej starostlivosti. Preto vyzdvihujeme jeho snaživosť a talent, ktorý sa perspektívne rozvíja.

 • Pred príchodom prázdnin prebehlo vyhodnotenie súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorá sa koná pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity prof. Tatiany Čorejovej.

  Mgr. J. Koštialiková prihlásila medzinárodný projekt KOSMOTOUR PROXIMA, ktorý realizovala so svojimi žiakmi z 3.A, tiež s výpomocou žiakov 4.A pod vedením Mgr.L. Horákovej. Spomedzi 39 prihlásených projektov získali v rámci celého Slovenska od poroty najviac bodov, takže sa už druhý rok po sebe ocitli na nádhernom 1.mieste. Dňa 26.júna 2018 si prevezmú za svoju usilovnú prácu ocenenie na slávnostnom akte v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. Obdivujeme a oceňujeme nevyčerpateľnú tvorivosť a nápaditosť, neúnavnosť a precíznosť pani učiteľky Koštialikovej.

 • 18.6.2018 o 9,45 h sa v odbornej učebni fyziky a chémie v našej ZŠ uskutočnila školská konferencia najúspešnejších ročníkových prác našich žiakov. Členovia MZ a PK uplynulý týždeň nemali ľahkú úlohu. Vyberali 10 najúspešnejších projektov z rôznych vyučovacích predmetov podľa vopred dohodnutých kritérií. Za účasti všetkých žiakov, ktorí postúpili do predmetových kôl, hosťa p.primátora , pani riaditeľky a oboch zástupkýň školy sme si vypočuli a pozreli práce, projekty, ktoré dokázali žiaci podľa vlastných možností a schopností pod vedením pedagóv vytvoriť a tiež odprezentovať. Finančnú odmenú a diplom si prevzali spolu s blahoželaním od pani riaditeľky a Ing. Štefana Daška, primátora. Malý vecný darček určite potešil aj divákov. Ďakujeme účinkujúcim za príjemný zážitok .

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych a investičných fondov pre mesto Ilava vo výške 123 732, 49 €. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté našej ZŠ, ktorá ich využije na rekonštrukciu učebne techniky, jazykovej učebne, vytvorenie tabletovej triedy, modernizáciu PC učebne a pomôcok do špeciálnej učebne chémie i biológie. Ďakujeme!

 • Pozývame rodičov, zákonných zástupcov žiakov na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia formou otvorených dverí:

  08.06.2018 - 3.B

  11. 06.2018 - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.C, 4.A

  5.A - 15,00 - 17,00

  5.B - 14,30 - 16,00

  5.C - 15,00 - 16,30

  6.A - 14,30 - 16,00

  6.B - 14,30 - 16,15

  7.A - 15,00 - 17,00

  7.B - 15,00 - 17,00

  8.A - 15,00 - 16,30

  8.B - 15,00 - 16,30

  9.A - 13.6. - 15,00 - 16,30

  9.B - 14,30 - 16,00

  14.06.2018 - 4.B

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria