Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Nedeľa 22. 4. 2018

Nedeľa 22. 4. 2018

Kalendár

Novinky

 • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že od 24.4. - 4.5.2018 bude v našej škole zber papiera. Odovzdávať ho môžete denne od 13,00 - 17,00 h pánovi školníkovi Koyšovi v areáli školy do pristaveného kontajnera. Oceníme troch najlepších zberačov z 1. i 2. stupňa finančnou odmenou. 20 € odmeníme i najúspešnejšiu triedu.

  Očakávame, že sa do zberu zapojí čo najviac žiakov. 22. apríl - Deň Zeme - bude naplnený nielen toreticky, ale i prakticky.

 • Nezisková organizácia Deti čistej Zeme v našej škole realizovali ekovýchovný program. Pani lektorka Alena Vajdová žiakom 1.-2. ročníka hravou formou vysvetlila, ako správne naložiť s odpadom, prečo je potrebné odpad triediť a ako môžeme znížiť množstvo odpadov v našom koši. Prostredníctvom slimáčika Máčika a dážďovky Ďovky sa naučili, ako nakladať s bioodpadom a prečo je dôležité kompostovať. Deti sa do aktivít zapájali s radosťou, reagovali na otázky, veľa vedeli a čo nie, naučili sa. Veď predsa všetci chceme vytvoriť čistejšie a krajšie prostredie, v ktorom žijeme. Deti, počas aktivít, prišiel pozrieť aj primátor nášho mesta Ing. Štefan Daško.

 • Rodičovské združenie pri ZŠ Ilava Vás pozýva na

  JARNO - LETNÚ BURZU

  DETSKÉHO OBLEČENIA, OBUVI A HRAČIEK

  v dňoch 20. 4. 2018 – 22. 4. 2018

  v priestoroch TELOCVIČNE Základnej školy Ilava

  20. 4. PIATOK: PRÍJEM tovaru a HNEĎ AJ PREDAJ

  (od 8:00 do 18:00 hod.)

  21. 4. SOBOTA: PREDAJ (od 8:00 do 18:00 hod.)

  22. 4. NEDEĽA: VYÚČTOVANIE (14:00 – 16:00 hod.)

  REGISTRÁCIA: Mobil: 0907 213 826

  E - mail: janulka3123@gmail.com

 • 18.4. 2018 si 46 žiakov 8. a 9. ročníka overí teoretické vedomosti z dejepisu v praxi. Spolu s pedgógmi navštívia v rámci exkurzie bývalý koncentračný tábor v Osvienčime.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrovoľníkom z našej školy do finančnej zbierky Ligy proti rakovine na Deň narcisov 13.4.2018. Na jej účet sme odoslali 1 048,38 €.

 • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa bude konať už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôžete vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým paciento

 • Certifikát "Škola eTwinning" je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning realizovanú na školskej úrovni. Je to uznanie za angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning, s radosťou oznamujeme, že naša škola je medzi 20 slovenskými školami, ktorým sa podarilo získať certifikát Škola eTwinning pre roky 2018-2019. Kompletný zoznam ocenených škôl si môžete pozrieť na stránke etwinningu.

 • Vážení rodičia,

  prostredníctvom darovania 2 % /3%/ zo svojich daní máte možnosť podporiť rozvoj našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite svoju možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % /3%/ a pomôžte nimi skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a materiálne vybavenie našej školy. Na webovej stránke školy, v ikone VIAC, nájdete stručný návod ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva i tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% daní na vyplnenie elektronicky. Termín odovzdania vyplneného tlačiva triednemu učiteľovi je do 13.04.2018.

 • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria