Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Pondelok 15. 10. 2018

Pondelok 15. 10. 2018

Kalendár

Školský rok 2018/2019

Novinky

 • Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že od 15.10. - 24.10.2018 bude v našej škole zber papiera. Odovzdávať ho môžete denne od 12,30 - 16,30 h pánovi školníkovi Jancovi v areáli školy do pristaveného kontajnera. Oceníme troch najlepších zberačov z 1. aj 2. stupňa finančnou odmenou. 20 € odmeníme i najúspešnejšiu triedu.

 • Jesenné prázdniny 31.10. - 2.11.2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 5.11.2018 (pondelok).

 • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na 29.10.2018 udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • V termíne od 1.10. do 5.10.2018 sa uskutočnil základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka v Krytej plavárni v Púchove. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 47 žiakov (3.A – 22 žiakov, 3.B – 25 žiakov). Výcvik prebiehal na plavárni v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod s 20 minútovou prestávkou. Viedli ho odborní plaveckí inštruktori, ktorí žiakov v prvý deň rozdelili na začiatočníkov a pokročilých. Prostredníctvom rôznych hier a súťaží oboznamovali žiakov s vodou, učili ich správnemu dýchaniu a pohybu vo vode. Naučili ich splývať s plávacou doskou a postupne im vysvetľovali základy jednotlivých plaveckých štýlov. V posledný deň plaveckého výcviku pripravili pre žiakov vytrvalostné plavecké súťaže a merali každému žiakovi vzdialenosť, ktorú dokázal sám zaplávať. Zo všetkých zúčastnených žiakov iba dvaja žiaci v posledný deň splývali s doskou, všetci ostatní dokázali sami zaplávať určitú vzdialenosť. Medzi najlepších plavcov patrili: Tadeáš Horák, Daniel Holbus, Lukáš Bartoš, Dávid Krajčí, Jakub Lysák. Všetci žiaci na konci výcviku dostali od inštruktoriek vysvedčenie, na ktorom mali zaznamenané, koľko metrov sami zaplávali. Už teraz sa všetci tešia na zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý sa uskutoční v marci.

 • 9. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty školy

 • Opäť mesiac október začíname zberom gaštanov, ktorými lesníci prikrmujú lesnú zver v zimných mesiacoch. Vrecká s gaštanmi preberie pani učiteľka Mgr. J. Koštialiková v 4.A triede (na prízemí pavilónu B) pred vyučovaním od 7,15 do 7,35 hod. a po vyučovaní od 12,10 do 13,15 hod.

 • Dňa 27.9.2018 sa 54 žiakov štvrtých tried našej školy spolu s ich triednymi pani učiteľkami zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a planetária v meste Hlohovec. Exkurzia bola naplánovaná v rámci predmetu Prírodoveda, kde sa žiaci učia o Vesmíre. Planetárium dostalo názov podľa slovenského astronóma a vojenského letca Milana Rastislava Štefánika.

  Hvezdáreň sa nachádza v juhozápadnej časti mesta na kopci zvanom Svinná hora.

  Žiaci si vypočuli prednášku na tému Astronómia. Zážitok im poskytlo príjemné sedenie vo veľkých sedačkách v prítmí miestnosti, kde si žiaci pozreli na kopule miestnosti rozprávku s astronomickou tematikou. Na kopule bola premietaná umelá obloha, Slnko, Mesiac, planéty a hviezdy viditeľné voľným okom. Deti sa pútavou formou dozvedeli niečo viac o Slnku, Mesiaci, hviezdach a súhvezdiach. Po skončení rozprávky sa žiaci oboznámili s ďalekohľadmi, z ktorých sa dá v priaznivom počasí pozorovať Slnko.

 • Európsky deň jazykov

  Rada Európy vyhlásila v roku 2001 26. september za Európsky deň jazykov. Od tohto dňa, si každý rok pripomíname a upozorňujeme sa na to, aké dôležité sú pre nás jazyky, či už sa jedná o náš materinský, alebo iný cudzí jazyk.

  Aj mnohí známi jazykovedci a filozofi veľmi pekne už v minulosti poukázali na nutnosť a dôležitosť učenia sa jazykov vo svojich citátoch, ako napríklad: Johann Wolfgang Goethe, nemecký spisovateľ -Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom. Alebo anglický filozof Roger Bacon- Znalosť jazykov je brána k múdrosti. A my, žiaci Základnej školy v Ilave, chceme byť predsa všetci múdri...

 • Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že 27.9.2018 o 15,30h sa uskutoční plenárne ZRŠ. Po jeho skončení budú triedne rodičovské združenia. Srdečne Vás pozývame.

 • Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Tri štvrtiny Slovákov tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť.

  Týždeň od 24. do 28. septembra 2018 je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor. Realizovať ho možno vo vzdelávacom prostredí, na pracovisku, čerstvom vzduchu, v športových kluboch a vo fitnescentrách.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria