Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Utorok 22. 8. 2017

Utorok 22. 8. 2017

Kalendár

Novinky

 • European youth meeting 2017

          Európske stretnutie mládeže sa prvýkrát uskutočnilo v rakúskom meste Laakirchen v roku 2001. Mestský poslanec dohodol výmenu mládeže s  družobným mestom – nemeckým Obertshausenom. Akcia bola veľmi úspešná, a preto sa tieto mestá rozhodli stretnutie  v ďalšom roku zopakovať.

 • Letnéprázdniny: 3. júl (pondelok) až 31. august 2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začne 4. septembra 2017 (pondelok).
   

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 30.6.2017 o 9.00 hodine v areáli ZŠ.

 • 27.6.2017  o 8. 00 a 10.00 hod. sa v DK v Ilave uskutoční školská akadémia, na ktorej sa rozlúčia žiaci  ZŠ  v kultúrnom programe  pod taktovkou režisérky Mgr. Marcely Baginovej, so školským rokom. Prajeme všetkým účastníkom príjemný umelecký a športový  zážitok.

 • Klasické vyučovanie v tomto školskom roku skončilo.Od 26.6. žiaci "pracujú" v inom režime. V rámci triednických prác čistia  učebnice, potom ich odovzdajú nižším  ročníkom, ďalšie prijmú od starších ročníkov, upravujú triedy, ...Práve  tento deň bol trocha iný. O 8.00 hodine  si žiaci 2. stupňa v DK v Ilave  pozreli divadelné predstavenie ilavského súboru Kde je vaša teta?  Hrali v ňom i naši bývalí žiaci. Podľa vyjadrení žiakov sa podujatie žiakom páčilo, čo nás teší.

 •    Kolektív učiteľov pri ZŠ Medňanská 514/5 v Ilave pripravili dňa 20. 6. 2017  v priestoroch školského areálu  športové dopoludnie  pre žiakov 1. - 4. ročníkov pod názvom Olympijský festival Slovenska. Do festivalu sa zapojila väčšina žiakov 1. stupňa, asi 200 detí.

   Školský Olympijský festival Slovenska mal dve časti: športovú a výtvarnú. Súčasťou OFS bola výtvarná časť, kde deti  na tému „ MÁM RÁD ŠPORT “ súťažili v kreslení na chodník.

 • 13. júna 2017 sa v Trenčíne na Trenčianskom hrade v Delovej bašte konal už XXI. ročník slávnostného oceňovania žiakov základných a stredných škôl za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo umeleckých a športových súťažiach – Talent Trenčianskeho kraja – a Michaela Čičková, žiačka 9.B, ZŠ Ilava Medňanská, si prevzala toto výnimočné ocenenie.

 • Už desiaty rok sa naši žiaci pod vedením paní učiteliek pravidelne zapájajú do eTwinningových projektov zameraných na vzájomnú spoluprácu dvoch alebo viacerých škôl. Tohtoročný projekt s názvom TRAJA PÁTRAČI bol motivovaný knižnou detektívnou sériou pre deti a mládež, kde trojica chlapcov rieši rôzne záhady vo svojom okolí. V našom projekte trojicu chlapcov nahradili 3 rôzne krajiny (ČR, SR, PL), ktoré pátrali po veciach známych, menej známych či úplne neznámych.

 • Náš tohtoročný výlet začal úplne obyčajne, tak ako každý iný výlet... to sme ale ešte netušili, čo všetko na nás čaká a čo všetko nás neminie!

  Tento rok sme sa rozhodli navštíviť jeden z najkrajších hradov na Slovensku- Oravský hrad.  Cesta na Oravu bola síce dlhá, ale my sme mali stále čo na práci.

  Pred vstupom na hrad sme urobili zopár umeleckých triednych fotografií a plní v očakávaní sme vstúpili do hradu , kde nás už čakala naša pani sprievodkyňa. Prehliadka hradu trvala 2 hodiny, a to sme si ani neuvedomili, že stále sme stúpali vyššie a vyššie a prešli sme po viac ako 600 schodoch (v škole by sme už frfľali J).

 • V tomto školskom roku končí školskú dochádzku na  našej škole 51 žiakov, z toho 5 žiakov z 5. ročníka.Jeden žiak z ôsmej triedy, ktorý opakuje ročník, chce pokračovať v desaťročnej povinnej školskej dochádzke na našej škole.                                     
  Po ukončení prijímacieho konania sa žiaci zapísali na:                                    
  gymnáziá  -  4. ročné                6 žiačok     1 žiačka na športové gymnázium                
                     8. ročné                5 žiakov     3 dievčatá a 2 chlapci                
  strednú priemyselnú školu         6 žiakov                    
  strednú umeleckú školu             3 žiačky                    
  strednú zdravotnícku školu        2 žiačky                    
  obchodnú akadémiu                  4 žiaci       3 dievčatá a 1 chlapec                
  stredné dborné školy                                    
      4. ročné študijné odbory      17 žiakov    14 chlapcov a 3 dievčatá                
      3. ročné učebné odbory         8 žiakov     7 chlapcov a 1 dievča                
                                      
  Prajeme im veľa úspechov.                                    
                                                                       Mgr. Veronika Bambušková, výchovná poradkyňa                                    

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria