Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Sobota 15. 12. 2018

Sobota 15. 12. 2018

Kalendár

Školský rok 2018/2019

Novinky

 • Vianočné trhy 1. stupňa

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

  Tradične v adventnom období Vás pozývame na Vianočné trhy 1. stupňa, ktoré budú 18.decembra 2018 (v utorok) od 7,30 do 13,30 hod. v pavilóne B na dolnej chodbe i na poschodí. Žiaci jednotlivých tried s učiteľmi, ale aj s pomocou rodičov opäť pripravili čarovné dekorácie, svietniky, vianočné pozdravy a ozdoby, ktoré môžu spríjemniť vianočnú atmosféru Vašim rodinám a priateľom.

 • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať :

  7.12./piatok/ - 1.A

  10.12.2018 /pondelok/:

  5.AB, 6.AB, 7.AB od 14,30 - 16,00 h

  6.C - oznam v ŽK

  8.AB od 15,00 - 17,00 h

  1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 4.C

  11.12. /utorok/:

  2.C, 3.B

  Bližšie informácie v ŽK a v slovníčkoch žiakov.

 • Exkurzia piatakov z geografie

  Dňa 29.11.2018 žiaci piateho ročníka absolvovali exkurziu v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Tento rok sme sa rozhodli exkurziu obohatiť o návštevu dreveného artikulárneho kostolíka v Hronseku. Ráno bolo síce mrazivé, ale my sme sa i napriek tomu veľmi tešili na nové zážitky. Najskôr sme navštívili drevený kostolík v Hronseku. Ním nás sprevádzala evanjelická farárka, ktorá v tomto kostolíku pôsobí už dlhých 25 rokov. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o histórii a pôvode nielen kostolíka v Hronseku, ale aj ostatných drevených artikulárnych kostolíkoch na území východného Slovenska. Ďalej naša cesta už viedla do hvezdárne. V roku 2017 tam bol rekonštruovaný systém premietania. Zásluhou nového digitálneho projekčného systému mali žiaci možnosť pomocou modernejšej technológie upevniť si vedomosti, ktoré si osvojili na hodinách geografie. Najskôr nám premietali zaujímajú projekciu vo veľkej „Hviezdnej sále“ a následne sme sa presunuli do „Ufo sály“, kde sa žiaci dozvedeli ďalšie informácie o planétach Slnečnej sústavy. Taktiež získali nové informácie o hviezdnych sústavách a iných vesmírnych telesách našej galaxie. Tento rok sme nemali šťastie na bezoblačné počasie a nemohli sme pozorovať tmavé škvrny na Slnku, ale i tak nás zamestnanci hvezdárne oboznámili s veľmi zaujímavými vesmírnymi ďalekohľadmi pomocou ktorých Slnko pozorujú. Cieľ našej exkurzie - upevnenie a osvojenie si nových vedomostí z oblasti geografie - sme splnili.

 • Imatrikulácia prvákov

  29. november bol v našej ZŠ nevšedným dňom. Pani učiteľky a žiaci deviateho ročníka pripravili pre nových prváčikov imatrikulačnú slávnosť. Aj keď prváci zasadli do školských lavíc už 2. septembra, slávnostne pasovaní za žiakov našej školy boli až po splnení malých úloh. Ukázali všetkým, že vedia spievať, kresliť, recitovať, počítať i cvičiť. Na spoločný papier každý obkreslil svoje chodidlo a svoju odvahu ukázal prejdením lavičky. Pred pani učiteľkami, staršími spolužiakmi a rodičmi zaspievali pesničky a zarecitovali pekné básničky o číslach, písmenkách a ročných obdobiach, ktoré už poznajú. Na záver zložili prvácky sľub, ktorý končil slovami „ Tak sľubujeme! “ Potom už nič nebránilo tomu, aby pani riaditeľka schválila ich prijatie do „Cechu školského“ a pani učiteľky ich mohli všetkých slávnostne imatrikulovať a prijať za žiakov našej školy. Všetci prítomní prváci dostali odznačiky, imatrikulačný list a sladkosti. Na tento deň naši prváci určite nikdy nezabudnú.

 • Dňa 9.11. 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. Zúčastnili sa ho žiačky 8. a 9. ročníka: Sandra Jancová, Henrieta Pilná, Romana Cedzová,Timea Čugová, Vladimíra Hanková, Katarína Házová a Natália Balajková.Dievčatá si overili svoje vedomosti zo svojho materinského jazyka a počas dvoch vyučovacích hodín napísali vedomostný test spojený s čítaním s porozumením a tiež prakticky preukázali svoje štylistické a komunikačné zručnosti v tvorbe a prednese textu .

  Najlepšie si počínala Vladimíra Hanková z 8. A triedy, ktorá tak postúpila do okresného kola. To sa bude konať 28.11. 2018 v CVČ v Dubnici nad Váhom.

 • Všetkovedko

  Dňa 29.11. sa päťdesiatka žiakov 2., 3. a 4. ročníka zapojila do vedomostnej súťaže Všetkovedko. Ide o veľký súboj najmúdrejších medzi najbystrejšími organizovaný spoločnosťou Talentída. Na súťaži hodnotíme kladne, že otázky nie sú zamerané jednostranne. Sú veľmi rozmanité, z rôznych oblastí, preverujú všeobecný prehľad vedomostí a poznatkov u žiakov. Sú zamerané aj na čítanie s porozumením, ktoré robí niektorým problémy. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a vždy sú v očakávaní, aké otázky sú pre nich pripravené. Určite sa budú na Všetkovedka tešiť i budúci školský rok.

 • Putovná výstava fyzikálnych pokusov

  V pondelok 26. 11. 2018 sa v našej škole konalo zaujímavé podujatie pre žiakov 1. stupňa, ktoré priblížilo deťom mnohé fyzikálne javy hravo a pútavo. Zážitkové učenie o vede formou pokusov im sprostredkovala pani Fekečová so svojím asistentom z levického združenia „Spoznávaj vedu“. Aktívni dobrovoľníci z radov detí pri pokusoch aj priamo pomáhali. Žiaci sa dozvedeli, ako je možné postaviť plechovku na hranu, ako sfúknuť sviečku pomocou zvuku, ako roztrhnúť špagát vlastnou silou a množstvo ďalších poznatkov. Cieľom putovnej výstavy fyzikálnych pokusov je skúmať, experimentovať so zákonmi fyziky, ktoré sa stanú pochopiteľnejšie aj pre žiakov, ktorí sa neradi učia.

 • Rodičovské združenie 9.A a 9.B tr. sa uskutoční 3.12.2018 o 16,00 v učebni č. 207 vedľa zborovne na II. stupni ZŠ.

  Mgr. V Bambušková, výchovná poradkyňa

 • Výchovný koncert

  22.11. sa pre žiakov 1. i 2. stupňa v telocvični ZŠ uskutočnil výchovný koncert členov tanečnej školy z Novej Dubnice. V hodinovom programe si žiaci pozreli tanečnú choreografiu jej 5 členov. Program bol interaktívny, tanečné prvky moderného tanca si vyskúšali i dobrovoľníci z radov žiakov. Koho vystúpenie a hlavne tance zaujali, môže kontaktovať už spomínanú tanečnú školu a splniť si svoj sen.

 • Florbal - predkolo žiakov a žiačok

  Dňa 20.11.2018 a 22.11.2018 sa uskutočnili predkolá vo florbale žiakov a žiačok základných škôl. Zápasy sa odohrali v základnej škole v Novej Dubnici. Z chlapcov našu školu reprezentovali : Lukáš Kotlaba, Maroš Bezdeda, Adam Kukučka, Matej Haluštík, Timotej Horák, Andrej Gajdošík, Matúš Kvasnica, Michal Melicher, Samuel Januch. Súťaže sa zúčastnili : Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica, ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, ZŠ s MŠ Košeca, ZŠ Medňanská Ilava. Naši chlapci obsadili 3. miesto.

  Dievčenské družstvo nás reprezentovalo v zložení : Romana Cedzová, Laura Staňová, Viktória Behanová, Dominika Majerechová, Nikola Trebulová, Kristína Hajasová, Sandra Jancová, Klaudia Urbánková, Nina Hanková a Veronika Zubáriková. Súťaže sa zúčasnili : Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica, ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, ZŠ s MŠ Košeca, ZŠ Medňanská Ilava, ZŠ s MŠ Pruské. Naše dievčatá obsadili 4. miesto.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria