Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Sobota 24. 6. 2017

Sobota 24. 6. 2017

Kalendár

Novinky

 • 13. júna 2017 sa v Trenčíne na Trenčianskom hrade v Delovej bašte konal už XXI. ročník slávnostného oceňovania žiakov základných a stredných škôl za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo umeleckých a športových súťažiach – Talent Trenčianskeho kraja – a Michaela Čičková, žiačka 9.B, ZŠ Ilava Medňanská, si prevzala toto výnimočné ocenenie.

 • Už desiaty rok sa naši žiaci pod vedením paní učiteliek pravidelne zapájajú do eTwinningových projektov zameraných na vzájomnú spoluprácu dvoch alebo viacerých škôl. Tohtoročný projekt s názvom TRAJA PÁTRAČI bol motivovaný knižnou detektívnou sériou pre deti a mládež, kde trojica chlapcov rieši rôzne záhady vo svojom okolí. V našom projekte trojicu chlapcov nahradili 3 rôzne krajiny (ČR, SR, PL), ktoré pátrali po veciach známych, menej známych či úplne neznámych.

 • Náš tohtoročný výlet začal úplne obyčajne, tak ako každý iný výlet... to sme ale ešte netušili, čo všetko na nás čaká a čo všetko nás neminie!

  Tento rok sme sa rozhodli navštíviť jeden z najkrajších hradov na Slovensku- Oravský hrad.  Cesta na Oravu bola síce dlhá, ale my sme mali stále čo na práci.

  Pred vstupom na hrad sme urobili zopár umeleckých triednych fotografií a plní v očakávaní sme vstúpili do hradu , kde nás už čakala naša pani sprievodkyňa. Prehliadka hradu trvala 2 hodiny, a to sme si ani neuvedomili, že stále sme stúpali vyššie a vyššie a prešli sme po viac ako 600 schodoch (v škole by sme už frfľali J).

 • V tomto školskom roku končí školskú dochádzku na  našej škole 51 žiakov, z toho 5 žiakov z 5. ročníka.Jeden žiak z ôsmej triedy, ktorý opakuje ročník, chce pokračovať v desaťročnej povinnej školskej dochádzke na našej škole.                                     
  Po ukončení prijímacieho konania sa žiaci zapísali na:                                    
  gymnáziá  -  4. ročné                6 žiačok     1 žiačka na športové gymnázium                
                     8. ročné                5 žiakov     3 dievčatá a 2 chlapci                
  strednú priemyselnú školu         6 žiakov                    
  strednú umeleckú školu             3 žiačky                    
  strednú zdravotnícku školu        2 žiačky                    
  obchodnú akadémiu                  4 žiaci       3 dievčatá a 1 chlapec                
  stredné dborné školy                                    
      4. ročné študijné odbory      17 žiakov    14 chlapcov a 3 dievčatá                
      3. ročné učebné odbory         8 žiakov     7 chlapcov a 1 dievča                
                                      
  Prajeme im veľa úspechov.                                    
                                                                       Mgr. Veronika Bambušková, výchovná poradkyňa                                    

 • Pozývame rodičov, zákonných zástupcov na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať:

  5.A , 5.B, 6.A, 6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 9.B - 12.6. od 14,30 - 16,00 h

  7.A - 12.6. o 15,00 h

  8.A - 13.6. od 14,30 - 16,00h

  Viac informácií v ŽK žiakov.

   

 •        9.6.2017 sa konalo podujatie, ktoré má v našej škole  už niekoľkoročnú tradíciu. Školská konferencia ročníkových projektov.  Predchádzalo  jej  veľa práce, ktorú museli žiaci zvládnuť za aktívnej pomoci konzultanta, vyučujúceho   predmetu.  V mesiaci máj  sa uskutočnili predmetové kolá, do ktorých každý vyučujúci  z triednych kôl  vybral dva projekty. V tomto kole členovia  každej PK a MZ 1.st. si vypočuli  súťažiacich a  vybrali víťazný projekt, ktorý postúpil do celoškolského kola.  Nakoľko bola úroveň prác vynikajúca, porota ocenila  aj úspešný projekt druhý v poradí .

 • 2. jún 2017 sa začal na druhom stupni netradične. Po úvodných pokynoch a oboznámení žiakov s cieľom dňa,  sa ozvali budovou školy hlasy, ktoré oznamovali, že: "HORÍ". Našťastie to nebolo naozaj. Bol to iba cvičný poplach -  evakuácia žiakov, ktorá bola súčasťou praktickej časti ochrany života a zdravia. Po jeho ukončení odchádzali  žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov podľa časového harmonogramu do terénu, kde plnili praktické úlohy. Ako to dopadlo?

 • Tradičné medzinárodné športové trojstretnutie sa tentokrát uskutočnilo v poľskom meste  Mikołów

 • Devín

  Bodku za „ zédeeškárskou“  literatúrou sme urobili poslednou exkurziou a  vybrali sa s deviatakmi na križovatku Podunajskej a Jantárovej cesty nad sútokom Dunaja a Moravy na hrad  Devín. Ani silný severák nás neodradil kochať sa krásami miesta, na ktorom žili ľudia  už od praveku. Pozreli sme si novootvorený horný hrad s úžasným výhľadom na okolitú  prírodu. Prešli sme hornú aj strednú terasu a tiež   jaskynné  priestory, v ktorých sa nachádza výstava archeologických a paleontologických objavov z okolia Devína.  Pripomenuli sme si  pôsobenie sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkej Morave a vychádzku Štúrovcov na hrad Devín, ktorá má v dejinách  slovenského národa trvalé a nezastupiteľné miesto. Stala sa  vstupnou bránou mladých študentov do činorodej práce a  začínala sa ňou  formovať Štúrova družina. Devín  vnímali ako symbol slovenskej štátnosti a svojbytnosti, spolupatričnosti, kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. Na vybranom mieste v pamätný deň predniesol Ľudovít  Štúr  prejav, potom   všetci spievali vlastenecké piesne a recitovali slovenské básne, z ktorých nejednu sa žiaci učili spamäti na hodinách literatúry. Tu, na tomto mieste, si prepojili teoretické vedomosti s reálnym miestom a  vychutnávali si čaro histórie spojené s tradíciami a hodnotami našich predkov. Návštevu Štúrovej družiny a s ňou spojené udalosti nám  pripomenula  pamätná tabuľa umiestnená na severnej stene brala pod hradom. Pokochaní krásami Národnej kultúrnej pamiatky, poriadne prefúkaní, ale spokojní z množstva informácií, ktoré sme na Devíne získali, sme sa vrátili do súčasnosti a zavŕšili tento deň nákupným centrom Avion.

 • V dnešnej dobe už píšeme menej, ale nájdu sa aj takí, ktorí píšu stále radi.  Dňa 26.5. 2017 si boli vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne prevziať ocenenia za svoje literárne diela žiačky 1. stupňa.. V krajskej súťaži Píšem, píšeš, píšeme... sa umiestnili na popredných miestach.

  V kategórii Poézia: 1. miesto Tamarka Balajková 3.B, 3. miesto Sárka Kajanová 4.A.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria