Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Horáková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Hýllová
Foto
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ingrid Príbelszká
Foto Foto Foto Foto Foto
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Charlotte Kupčov
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pavlovičová
Foto
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Štefancová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Babišová
Foto Foto Foto Foto Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Koštialiková
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Jankechová
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Boháčiková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Miková
Foto Foto Foto Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Budjačová
Foto Foto Foto Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Ondrejková
Foto Foto Foto Foto Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Schillerová
6.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Ladecká
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Hofierková
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Dianová
Foto Foto Foto Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Hulínková
Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Budiačová
Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Juríčková
Foto Foto Foto Foto Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Kobzová
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.01.2019

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria