• Vianočné trhy 1. stupňa

  Vianočné trhy 1. stupňa

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

  Tradične v adventnom období Vás pozývame na Vianočné trhy 1. stupňa, ktoré budú 18.decembra 2018 (v utorok) od 7,30 do 13,30 hod. v pavilóne B na dolnej chodbe i na poschodí.  Žiaci jednotlivých tried s učiteľmi, ale aj s pomocou rodičov opäť pripravili čarovné dekorácie, svietniky, vianočné pozdravy a ozdoby, ktoré môžu spríjemniť vianočnú atmosféru Vašim rodinám a priateľom.  

 • Oznam

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať :

  7.12./piatok/ - 1.A

  10.12.2018 /pondelok/:

  5.AB, 6.AB, 7.AB od 14,30 - 16,00 h

  6.C - oznam v ŽK

  8.AB od 15,00 - 17,00 h

  1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 4.C

  11.12. /utorok/:

  2.C, 3.B

  Bližšie informácie v ŽK a v slovníčkoch žiakov.

   

 • Exkurzia piatakov z geografie

  Exkurzia piatakov z geografie

  Dňa 29.11.2018 žiaci piateho ročníka absolvovali exkurziu v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Tento rok sme sa rozhodli exkurziu obohatiť o návštevu dreveného artikulárneho kostolíka v Hronseku. Ráno bolo síce mrazivé, ale my sme sa i napriek tomu veľmi tešili na nové zážitky. Najskôr sme navštívili drevený kostolík v Hronseku. Ním nás sprevádzala evanjelická farárka, ktorá v tomto kostolíku pôsobí už dlhých 25 rokov. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o histórii a pôvode nielen kostolíka v Hronseku, ale aj ostatných drevených artikulárnych kostolíkoch na území východného Slovenska. Ďalej naša cesta už viedla do hvezdárne. V roku 2017 tam bol rekonštruovaný systém premietania. Zásluhou nového digitálneho projekčného systému mali žiaci možnosť pomocou modernejšej technológie upevniť si vedomosti, ktoré si osvojili na hodinách geografie. Najskôr nám premietali zaujímajú projekciu vo veľkej „Hviezdnej sále“ a následne sme sa presunuli do „Ufo sály“, kde sa žiaci dozvedeli ďalšie informácie o planétach Slnečnej sústavy.  Taktiež získali nové informácie o hviezdnych sústavách a iných vesmírnych telesách našej galaxie. Tento rok sme nemali šťastie na bezoblačné počasie a nemohli sme pozorovať tmavé škvrny na Slnku, ale i tak nás zamestnanci hvezdárne oboznámili s veľmi zaujímavými vesmírnymi ďalekohľadmi pomocou ktorých Slnko pozorujú. Cieľ našej exkurzie -  upevnenie a osvojenie si nových vedomostí z oblasti geografie -  sme  splnili.

                                                                                      Mgr. S. Hofierková

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  29. november bol v našej ZŠ nevšedným dňom. Pani učiteľky a žiaci deviateho ročníka pripravili pre nových prváčikov imatrikulačnú slávnosť. Aj keď prváci zasadli do školských lavíc už 2. septembra, slávnostne pasovaní za žiakov našej školy boli až po splnení malých úloh. Ukázali všetkým, že vedia spievať, kresliť, recitovať, počítať i cvičiť. Na spoločný papier každý obkreslil svoje chodidlo a svoju odvahu ukázal prejdením lavičky.  Pred pani učiteľkami, staršími spolužiakmi a rodičmi zaspievali pesničky a zarecitovali pekné básničky o číslach, písmenkách a ročných obdobiach, ktoré už poznajú. Na záver zložili prvácky sľub, ktorý končil slovami „ Tak sľubujeme! “ Potom už nič nebránilo tomu, aby pani riaditeľka schválila ich prijatie do „Cechu školského“ a pani učiteľky ich mohli všetkých slávnostne imatrikulovať a prijať za žiakov našej školy. Všetci prítomní prváci dostali odznačiky, imatrikulačný list a sladkosti.  Na tento deň naši prváci určite nikdy nezabudnú.         

  Prajeme im úspešný štart do vzdelávania!

  Touto cestou chceme poďakovať Združeniu rodičov školy, ktorí nám finančne pomohli pri zakúpení malých darčekov pre deti. 

                                                                         Mgr. L. Horáková, Mgr. Anna Hýllová

                              

 • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské a okresné kolo

   

  Dňa 9.11. 2018 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády v slovenskom jazyku. Zúčastnili sa ho žiačky 8. a 9. ročníka: Sandra Jancová, Henrieta Pilná, Romana Cedzová,Timea Čugová, Vladimíra Hanková, Katarína Házová a Natália Balajková.Dievčatá si overili svoje vedomosti zo svojho materinského jazyka a počas dvoch vyučovacích hodín napísali vedomostný test spojený s čítaním s porozumením a tiež prakticky preukázali svoje štylistické a komunikačné zručnosti v tvorbe a prednese textu .

  Najlepšie si počínala Vladimíra Hanková z 8. A triedy, ktorá tak postúpila do okresného kola. To sa bude konať 28.11. 2018 v CVČ v Dubnici nad Váhom.

  Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

   Mgr. Jana Dianová

   

  Vladimíra Hanková z 8.A 

  sa v okresnom kole Olympiády zo SJL, ktoré sa konalo 28.11. 2018, v CVČ v Dubnici nad Váhom, umiestnila na 5. mieste. Do olympiády sa zapojilo 13 škôl ,13 súťažiacich. Úspešní boli piati, tí ktorí dosiahli 40 bodov. Teší nás, že medzi nimi bola i naša žiačka. Blahoželáme jej!    

 • Všetkovedko

  Všetkovedko

  Dňa 29.11. sa päťdesiatka žiakov 2., 3. a 4. ročníka zapojila do vedomostnej súťaže Všetkovedko. Ide o veľký súboj najmúdrejších medzi najbystrejšími organizovaný spoločnosťou Talentída. Na súťaži hodnotíme kladne, že otázky nie sú zamerané jednostranne. Sú veľmi rozmanité, z rôznych oblastí, preverujú všeobecný prehľad vedomostí a poznatkov u žiakov. Sú zamerané aj na čítanie s porozumením, ktoré robí niektorým problémy. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a vždy sú v očakávaní, aké otázky sú pre nich pripravené. Určite sa budú na Všetkovedka tešiť i budúci školský rok. 

 • Putovná výstava fyzikálnych pokusov

  Putovná výstava fyzikálnych pokusov

  V pondelok 26. 11. 2018 sa v našej škole konalo zaujímavé podujatie pre žiakov  1. stupňa, ktoré priblížilo deťom mnohé fyzikálne javy hravo a pútavo. Zážitkové učenie o vede formou pokusov im sprostredkovala pani Fekečová so svojím asistentom z levického združenia  „Spoznávaj vedu“. Aktívni dobrovoľníci z radov detí pri pokusoch aj priamo pomáhali. Žiaci sa dozvedeli, ako je možné postaviť plechovku na hranu, ako sfúknuť sviečku pomocou zvuku, ako roztrhnúť špagát vlastnou silou a množstvo ďalších poznatkov. Cieľom putovnej výstavy fyzikálnych pokusov je skúmať, experimentovať so zákonmi fyziky, ktoré sa stanú pochopiteľnejšie aj pre žiakov, ktorí sa neradi učia. 

 • Rodičovské združenie v 9. ročníku

  Rodičovské združenie 9.A a 9.B tr. sa uskutoční 3.12.2018 o 16,00 v učebni č. 207 vedľa zborovne na II. stupni ZŠ.                                                                                                         

  Mgr. V Bambušková, výchovná poradkyňa

 • Výchovný koncert

  Výchovný koncert

  22.11. sa pre žiakov 1. i 2. stupňa v telocvični ZŠ uskutočnil výchovný koncert  členov  tanečnej školy z Novej Dubnice. V hodinovom programe si žiaci pozreli tanečnú choreografiu jej 5 členov. Program bol interaktívny, tanečné  prvky moderného tanca si vyskúšali i dobrovoľníci z radov žiakov. Koho vystúpenie a hlavne tance zaujali,   môže  kontaktovať už spomínanú tanečnú školu a splniť si svoj sen. 

 • Florbal - predkolo žiakov a žiačok

  Florbal - predkolo žiakov a žiačok

  Dňa 20.11.2018 a 22.11.2018 sa uskutočnili predkolá vo florbale žiakov a žiačok základných škôl. Zápasy sa odohrali v základnej škole v Novej Dubnici. Z chlapcov našu školu reprezentovali : Lukáš Kotlaba, Maroš Bezdeda, Adam Kukučka, Matej Haluštík, Timotej Horák, Andrej Gajdošík, Matúš Kvasnica, Michal Melicher, Samuel Januch. Súťaže sa zúčastnili : Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica, ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, ZŠ s MŠ Košeca, ZŠ Medňanská Ilava. Naši chlapci obsadili 3. miesto.

  Dievčenské družstvo nás reprezentovalo v zložení : Romana Cedzová, Laura Staňová, Viktória Behanová, Dominika Majerechová, Nikola Trebulová, Kristína Hajasová, Sandra Jancová, Klaudia Urbánková, Nina Hanková a Veronika Zubáriková. Súťaže sa zúčasnili : Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica, ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, ZŠ s MŠ Košeca, ZŠ Medňanská Ilava, ZŠ s MŠ Pruské. Naše dievčatá obsadili 4. miesto.

  Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

                        Joanna Ďurišová

 • Vybíjaná mladších žiakov

  14. novembra sa v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo vo vybíjanej mladších žiakov. Našu školu reprezentovalo 11 - členné družstvo štvrtákov zložené zo žiakov 4.A a 4.CT.Varga, T.Kazda, J.Janco, N.Mihálová, S.Pilátová, T.Martišová, K.Mešková, S.Štefancová, R.Kvasnica, M.Prekop, S.Vytlačil. Svoje sily si zmerali s ďalším štyrmi školami (ZŠ Ladce, ZŠ J.Kráľa Nová Dubnica, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ P.Demitru Dubnica nad Váhom). V silnej konkurencii obstáli na výbornú, nakoľko ich od úplného víťazstva delil len jeden jediný bod. Srdečne im blahoželáme k nádhernému 2.miestu a prajeme veľa ďalších športových úspechov. Rovnako ďakujeme za prípravu žiakov Mgr. L. Horákovej, Mgr. J. Koštialikovej a Mgr. J. Ďurišovej.

                                                                                                       Mgr. Jana Koštialiková

   

 • Exkurzia

  Exkurzia

  6. novembra sme sa my, deviataci s ôsmakmi zúčastnili „Dní otvorených dverí a dní vedy a techniky“ na Fakulte priemyselných technológii v Púchove.

  Počas tohto zábavno-vzdelávacieho dňa nás prekvapilo veľa zaujímavých pokusov z fyziky a chémie, pri ktorých sme sa veľa nasmiali, ale aj niečo naučili. Pod mikroskopom sme mohli napríklad pozorovať štruktúru krídel motýľa, chrobáka alebo rôznych kovov. Uchvátene sme sledovali rôzne krásne dizajny a ich postup tvorenia. Nakoniec sme sa dozvedeli z čoho je vyrobené sklo a akým procesom musí prejsť do takej podoby, ako ho poznáme a bežne sa s ním stretávame.

  Výlet sme si nesmierne užili. Naučili sme sa veľa nového a doniesli sme si mnoho zábavných spomienok.

  Ďakujeme pani učiteľkám, že sme mohli byť súčasťou tohto zaujímavého dňa.

   

  T. Koníčková a S. Jancová

 • Tvorivé dielne – rozvoj finančnej gramotnosti a kreativity

  Nedávno sme sa na triednickej hodine rozprávali o projekte Adopcia na diaľku, do ktorej sa naša škola prostredníctvom Rady rodičov zapojila. Jeho podstata spočíva vo financovaní štúdia jedného indického dievčatka. Naša úloha bola jasná : Ako na tento projekt získať peniaze tak, aby sme tým nezaťažili svojich rodičov a zároveň aby sme zistili, či sme schopní a finančne gramotní na popasovanie sa s takouto výzvou. Dali sme hlavy dohromady a vzišiel z toho takýto nápad.

  Výroba medovníkov, ku ktorým sa pridala aj servítková technika a výroba ozdobných náramkov. Ako bonus zaznela informácia, že na toto budeme mať jedno celé dopoludnie, ktoré bude zrealizované ako tvorivé dielne. Dielňou sa teda stala 14.11. naša trieda.  No a kedy je v škole najlepšie? Keď sa neučí. Preto sa bez protestovania zapojili aj naši chlapci a išlo im to celkom dobre. Na začiatok sme si vypočítali celkovú sumu – odborne sa to vraj volá „výrobné náklady.“ K nim sme pripočítali cenu za energie. Cenu práce sme nepočítali – veď predsa to robíme pre našu indickú takmer spolužiačku...alebo kamarátku? Či naše dieťa, keď mu financujeme školu? V každom prípade sme to robili pre dobrú vec.

  Keďže naša školská kuchynka nie je na takéto niečo vybavená, tak sa pani učiteľka rozhodla nám priniesť do školy už upečené medovníčky.

  Pani učiteľka nám rozdala po jednom medovníčku, do zdobiacich vreciek dala polevu, vysvetlila techniku a vtedy prišlo zistenie, že to vôbec nie je také jednoduché, ako vyzerá na videu. Zistili sme, že aj z rovnej čiary sa dá urobiť niečo, čo má od rovnej čiary ďaleko. A veru vlnovka to nie je.

  Ku podivu to išlo chlapcom lepšie ako dievčatám. Boli sme z toho v šoku. Objavili sme v nich skrytý talent. Najlepšie bolo, keď sa im zlomili medovníčky a pani učiteľka im povedala, že ich môžu zjesť. Vtedy chlapci chceli zlomiť všetky medovníčky, ale nakoniec sa nám ich podarilo presvedčiť, aby ich nejedli, lebo... kde by bola naša finančná gramotnosť? V bruchu?

  Napokon to skončilo celkom dobre, už nám ostáva len medovníčky pobaliť a šťastne ich speňažiť. Dúfame, že si žiaci našej školy medovníčky zakúpia a komu by sa páčil viac náramok našich šikovných spolužiačok, tak sa môžu ozdobiť aj tým.

                                                           Cynthia Stanová, Bianka Priebojová, 7. B trieda

   

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že 21.11.2018 / streda / udeľuje riaditeľské voľno žiakom 6. - 9. ročníka z dôvodu  Testovania žiakov 5. ročníka. Žiaci 6. - 9. ročníka, ktorí sa stravujú v ŠJ,  budú zo stravy na tento deň odhlásení.  Ak by sa chceli v tento deň stravovať, musia sa na stravu v ŠJ prihlásiť do 16.11.2018 /piatok/. 

 • Bedminton - okresné kolo

  Bedminton - okresné kolo

  Dňa 6.11.2018 v Ilave v športovej hale TJ SOKOL  sa uskutočnilo okresné  kolo v bedmintone žiakov ZŠ. Súťaže sa zúčastnili  ZŠ s MŠ Mikušovce,  Gymnazium  Dubnica nad Váhom  , ZŠ s MŠ Sídlisko Centrum I Dubnica nad Váhom  a ZŠ Ilava. Našu školu reprezentovali Nikola Trebulová z 9.B a Vladimíra Hanková z 8.A. Umiestnili  sa na 2.mieste.

  Za pekný výsledok v súťaži žiačkam ďakujeme a srdečne blahoželáme!

           Mgr. Joanna Ďurišová

   

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Zber papiera - vyhodnotenie

  Spoločnými silami sme nazbierali   5275 kg   papiera.

  Najúspešnejší zberači   I. stupeň:

  1. miesto – Beňo Tobias – 433 kg – 3.B
  2. miesto – Štefancová Sárka – 253 kg – 4.A
  3. miesto – Horák Tadeáš – 240 kg – A

   

  Najúspešnejší zberači   II. stupeň:

  1. miesto – Černejová Miriam – 425 kg – 8.B
  2. miesto – Remenárová Lenka – 306 kg – 5.A
  3. miesto – Kalusová Ema – 138 kg – 7.A

   

  Najúspešnejšou triedou v zbere papiera je  3.A – 911 kg – 36,44 kg na žiaka.

  Všetkým zberačom ďakujeme a víťazom blahoželáme.

                          Mgr. Eva Balonová

 • Poďakovanie

  Poďakovanie

  Vedenie ZŠ ďakuje všetkým rodičom, príbuzným a známym našich žiakov, ktorí nám poskytli, zapožičali rôzne materiály ( knihy, vysvedčenia, obrazy, ....) na tematický deň Medzinárodný deň školských knižníc 22.10.2018. Keďže tento bol venovaný 100. výročiu vzniku ČSR, v našej školskej knižnici sme zriadili malé múzeum , aby sme priblížili žiakom históriu, obdobia, v ktorých  žili ich predchádzajúce generácie. ĎAKUJEME!

 • Tvorivé dielne

  Tvorivé dielne

  Európsky týždeň odborných zručností
  SOŠ v Pruskom nás, žiakov 8.ročníka, pozvala dňa 8.11.2018 na Tvorivé dielne v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Tvorivé dielne boli orientované na prácu s papierom, aranžérsky výrobok a cukrárenskú výrobu. Vyrábali sme darčekovú krabičku v tvare vianočného stromčeka a vizitky. Pani majsterka nám ukázala i pletenie z papiera, ktoré je v dnešnej dobe veľmi obľúbenou činnosťou. Pri aranžérskom výrobku sme si mohli vytvoriť vlastný náramok z umelých kvietkov. Fantázii sa medze nekládli a my sme si vyrobili vkusné náramky, ktoré sme si ihneď uviazali na ruky. Veď nech všetci v Ilave vidia, akí sme my šikovní  Tento deň sa mali ale asi najlepšie naši ,,cukrári″. Prečo? Pretože zdobili medovníky a vytvárali rôzne ozdoby a výrobky zo slaného cesta. A čo s nevydarenými perníkmi? No predsa šup do bruška...áno, aj sme sa ich veru pekne prejedli 
  Zážitkové učenie je jedno z najefektívnejších a najvhodnejších foriem učenia sa žiakov. My sme sa dnes o tom presvedčili a už teraz sa tešíme na ďalší zážitok z učenia nielen v našich školských laviciach.

                        Mgr. Dominika Budiačová

 • Beseda

   Beseda

  Beseda o Pápežských misijných dielach

  V utorok 6. novembra sa žiaci 6. až. 8. ročníka v rámci vyučovania náboženskej výchovy zúčastnili na besede s riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku, s kňazom Mgr. Ivanom Kňaze. Spoločne nahliadli do života ľudí v krajinách tretieho sveta. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tom, ako žijú deti v Keni ale i tom, že pomáhať netreba iba ľuďom, čo sú ďaleko, ale najmä tým, ktorých máme vo svojej blízkosti. Oboznámili sa s projektmi, ktoré realizuje Cirkev zo Slovenska, a ktorých cieľom je podporiť rozvoj školstva i zdravotníctva v krajinách tretieho sveta. Žiaci mali možnosť klásť otázky, na ktoré dostávali zaujímavé odpovede a malé "misionárske darčeky."

  Cieľom besedy bolo, aby si uvedomili, že "misionár" nie je len človek, ktorý odchádza zo svojej vlasti, aby pomáhal chudobným, ale každý pokrstený. Veď pomáhať máme vždy a všade. 

                  PaedDr. M. Baginová

 • BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA BOLA OPÄŤ O POMOCI

  BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA BOLA OPÄŤ O POMOCI

  Je tu jeseň a s ňou prišla v poradí už šiesta Burza detského oblečenia, obuvi a hračiek, konaná v dňoch  19. 10. - 21. 10. 2018 pod záštitou Rady rodičov pri ZŠ Ilava. Počasie nám opäť prialo a  tešili sme sa priazni mamičiek, oteckov, starých rodičov a detičiek nielen z nášho mesta, ale aj okolitých obcí. Nezvyčajne vyššie jesenné teploty ovplyvnili aj nákupy. Tí , ktorí ešte nenakúpili  v  predstihu zimné veci, využili túto možnosť a za symbolické ceny získali krásne vecičky pre svoje detičky. Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke Mgr. Jarmile Janošíkovej za poskytnutie priestorov telocvične. Karol Zifčák, Peter Janco a Rudolf Krcheň sa postarali o zabezpečenie a  rozmiestnenie stolov. Benjamín Behan z 5. B triedy, Larka Urbanovský zo 7. A triedy a Danielka Švachová spolu s Kristínkou Pócsovou zo 7. B triedy sa postarali o plynulý priebeh registrácie a  ukladania tovaru na stoly a vešiaky. Všetky veci boli prehľadne uložené a označené, čo kupujúcim uľahčilo ich výber a  zároveň aj šetrilo čas. Veľké poďakovanie patrí hlavne obetavým rodičom – Vladimíre Kurusovej, Silvii Stanovej, Márii Cabajovej, Vierke Jáňovej, Lenke Jáňovej, Lucii Striškovej, Miriam Turzovej, Alexandre Marcinovej, Dagmare Felis, Daniele Švachovej, Nadi Urbánkovej, Eve Batlovej, Tomášovi Damaškovi, Miroslave Eliášovej a pani učiteľkám Lýdii Horákovej a Joanne Ďurišovej. Lenka Kurusová, Lenka Ďurišová, Matejko Marcin a Adamko Striško boli našimi veľkými pomocníkmi. Svojou vytrvalosťou, energiou a nadšením podávali výkony ako dospelí. Poďakovanie patrí aj všetkým mamičkám, ktoré darovali staršie oblečenie a obuv. Ponúkli sme ho opäť sociálne slabším rodinám. Výťažok z  tejto akcie – 242 €  sme venovali rodine pána Patrika Živojinova, ktorá v lete utrpela veľkú stratu – stratu milovanej mamičky a manželky. Preto veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí našu akciu podporili, zúčastnili sa jej a dokonca sa vzdali svojho zisku z predaných veci. Sme radi, že sme mohli aspoň trošku pomôcť. Vždy je vhodný čas, urobiť niečo správne.                                                                                              

  PhDr. Jana Urbanovský, predsedníčka Rady rodičov ZŠ

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria