• Zber papiera

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že od 15.10. - 24.10.2018 bude v našej škole zber papiera. Odovzdávať ho môžete denne  od 12,30  - 16,30 h pánovi školníkovi Jancovi v areáli školy do  pristaveného kontajnera. Oceníme troch najlepších zberačov  z 1. aj 2. stupňa finančnou odmenou. 20 € odmeníme i  najúspešnejšiu triedu. 

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny  31.10. - 2.11.2018. Začiatok vyučovania po prázdninách 5.11.2018 (pondelok).

 • Oznam

  Riaditeľstvo základnej školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že na 29.10.2018 udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Základný plavecký výcvik

  V termíne od 1.10. do 5.10.2018 sa uskutočnil základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka v Krytej plavárni v Púchove. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 47 žiakov (3.A – 22 žiakov, 3.B – 25 žiakov). Výcvik prebiehal na plavárni v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod s 20 minútovou prestávkou. Viedli ho odborní plaveckí inštruktori, ktorí žiakov v prvý deň rozdelili  na začiatočníkov a pokročilých. Prostredníctvom rôznych hier a súťaží oboznamovali žiakov s vodou, učili ich správnemu dýchaniu a pohybu vo vode. Naučili ich splývať s plávacou doskou a postupne im vysvetľovali základy jednotlivých plaveckých štýlov. V posledný deň plaveckého výcviku pripravili pre žiakov vytrvalostné plavecké súťaže a merali každému žiakovi vzdialenosť, ktorú dokázal sám zaplávať. Zo všetkých zúčastnených žiakov iba dvaja žiaci v posledný deň splývali s doskou, všetci ostatní dokázali sami zaplávať určitú vzdialenosť. Medzi najlepších plavcov patrili: Tadeáš Horák, Daniel Holbus, Lukáš Bartoš, Dávid Krajčí, Jakub Lysák. Všetci žiaci na konci výcviku dostali od inštruktoriek vysvedčenie, na ktorom mali zaznamenané, koľko metrov sami zaplávali. Už teraz sa všetci tešia na zdokonaľovací plavecký výcvik, ktorý sa uskutoční v marci.

                                                                                   Mgr. Slávka Štefancová

 • 9. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Dokumenty školy

 • Zber gaštanov

  Opäť mesiac október začíname zberom gaštanov, ktorými lesníci prikrmujú lesnú zver v zimných mesiacoch. Vrecká s gaštanmi preberie pani učiteľka Mgr. J. Koštialiková v 4.A triede (na prízemí pavilónu B)  pred vyučovaním od 7,15 do 7,35 hod. a po vyučovaní od 12,10 do 13,15 hod.

 • Exkurzia - Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika

  Dňa 27.9.2018 sa 54 žiakov štvrtých tried našej školy spolu s ich triednymi pani učiteľkami zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a planetária v meste Hlohovec. Exkurzia bola naplánovaná v rámci predmetu Prírodoveda, kde sa žiaci učia o Vesmíre. Planetárium dostalo názov podľa slovenského astronóma a vojenského letca Milana Rastislava Štefánika.

  Hvezdáreň sa nachádza v juhozápadnej časti mesta na kopci zvanom Svinná hora.

  Žiaci si vypočuli prednášku na tému Astronómia. Zážitok im poskytlo príjemné sedenie vo veľkých sedačkách v prítmí miestnosti, kde si žiaci pozreli na kopule miestnosti rozprávku s astronomickou tematikou. Na kopule bola premietaná umelá obloha, Slnko, Mesiac, planéty a hviezdy viditeľné voľným okom. Deti sa pútavou formou dozvedeli niečo viac o Slnku, Mesiaci, hviezdach a súhvezdiach. Po skončení rozprávky sa žiaci oboznámili s ďalekohľadmi, z ktorých sa dá v priaznivom počasí pozorovať Slnko.

  Na záver si deti zakúpili rôzne astronomické materiály, ako pohľadnice, pexeso, magnetky a záložky do knihy. Domov všetci odchádzali s dobrou náladou a vedomím, že sa zasa niečo nové naučili.

                                                                                                                                Mgr. M. Jankechová

   

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Rada Európy vyhlásila v roku 2001 26. september za Európsky deň jazykov. Od tohto dňa, si každý rok pripomíname a upozorňujeme sa na to, aké dôležité sú pre nás jazyky, či už sa jedná o náš materinský, alebo iný cudzí jazyk.

  Aj mnohí známi jazykovedci a filozofi veľmi pekne už v minulosti poukázali na nutnosť a dôležitosť učenia sa jazykov vo svojich citátoch, ako napríklad: Johann Wolfgang Goethe, nemecký spisovateľ -Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič ani o svojom vlastnom. Alebo anglický filozof Roger Bacon- Znalosť jazykov je brána k múdrosti. A my, žiaci Základnej školy v Ilave, chceme byť predsa všetci múdri...

  Takže hor sa do učenia jazykov!!!

  Vedeli ste, že vo svete existuje 6000 až 7000 jazykov? A že približne polovica obyvateľov sveta hovorí dvoma a viac jazykmi? Každý si skúsme sám pre seba odpovedať na otázku, koľkými jazykmi viem rozprávať ja? Veľakrát by sme sa možno stretli s odpoveď typu- veď ja ani tú slovenčinu poriadne neviem a nieto ešte nejaký ďalší cudzí jazyk... Ale mnohojazyčnosť je v dnešnej dobe naozaj veľmi dôležitá. Prináša so sebou aj veľa výhod. Jednou z nich je, že každý ďalší jazyk, ktorý sa učíme, sa nám učí oveľa ľahšie a hlavne, keď pochádzajú ešte aj z rovnakej jazykovej skupiny ako napríklad- angličtina a nemčina. Vieme, že v minulosti práve angličtina preberala veľa slov a výrazov z iných jazykov. No dnes je to presne naopak... už aj v našej ľúbozvučnej slovenčine sa  objavujú anglicizmy, udomácnené anglické slová a najradšej ich používajú mladí ľudia...veď žiaci našej školy vedia, o čom je reč!

  V dnešnej Európe, ktorej sme súčasťou, je zaznamenaný veľký nárast prisťahovalcov a utečencov z rôznych kútov sveta, ktorí spôsobili, že sa tu začali používať rôzne cudzie jazyky... a povedzme si otvorene, že naozaj ten jeden, dva jazyky nám asi v budúcnosti nebudú stačiť. Veď už dnes sa v Londýne hovorí viac než 300 jazykmi.

  Aj heslo tohtoročného Európskeho dňa jazykov sa dotýka práve tejto problematiky a to je: Aká multilingválna je vaša trieda?

  Bližšie vysvetlenie a oboznámenie sa s týmto heslom môžete zažiť dnes na hodinách anglického a nemeckého jazyka, kde pani učiteľky si pre vás pripravili zaujímavé aktivity.

  Týmto vás chcem milí žiaci povzbudiť k tomu, aby ste sa jazyky učili s radosťou a možno aj s trochou trpezlivosti, pretože nikdy nevieme, kedy sa nám práve ten ktorý jazyk zrovna v budúcnosti zíde. A nezabudnite, že na učenie sa jazykov nikdy nie je neskoro!

  Prajem Vám krásny Európsky deň jazykov!

   

  Mgr. Dominika Budiačová

 • Oznam

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov, že 27.9.2018 o 15,30h sa uskutoční plenárne ZRŠ. Po jeho skončení budú triedne rodičovské združenia. Srdečne Vás pozývame.

 • Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane  ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. Tri štvrtiny Slovákov tejto životnej potrebe nevenuje dostatočnú pozornosť.

  Týždeň  od 24. do 28. septembra 2018 je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor. Realizovať ho možno vo vzdelávacom prostredí, na pracovisku, čerstvom vzduchu, v športových kluboch a vo fitnescentrách.

  ZAPOJILI SME SABOLI SME AKTÍVNI!

  Aj my sme sa zaregistrovali a stali sa oficiálnou súčasťou celoeurópskej kampane. Pod heslom Pohyb je náš kamarát realizujeme pohybové aktivity v posledný septembrový týždeň (24. - 28. 9. 2018) v okolí našej ZŠ. Žiaci 5.-9.roč. si tak so svojimi učiteľmi telesnej a športovej výchovy pôjdu zabehať, prípadne sa prejsť. Ak by nám počasie neprialo, zahráme si loptové hry v telocvični.

  Učitelia žiakov 1. stupňa sa rozhodli podporiť túto kampaň hromadnou akciou, v ktorej si žiaci mohli zvoliť pohybovú aktivitu, do ktorej sa zapoja. V uliciach nášho mesta dňa 28.9.2018 absolvujú: beh, jazdu na korčuliach, jazdu na kolobežkách alebo jazdu na bicykloch. Oslovili aj rodinných príslušníkov, aby sa do tejto ich iniciatívy tiež zapojili.  

  Buďme aktívni!

   

  Európsky týždeň športu

  „Pohyb je náš kamarát.“ Pod týmto heslom sa niesol aj piatok, 28. septembra, v základnej škole nášho mesta. Žiaci, rodičia, ale aj učitelia sa zapojili do Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná od roku 2015. Národným koordinátorom tejto iniciatívy bolo menované Národné športové centrum, ktorého úlohou je koordinovať aktivity v mesiaci september s cieľom motivovať slovenskú verejnosť k aktívnemu pohybu a športovaniu a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu.

  Minulý rok bolo na Slovensku evidovaných 598 podujatí s celkovým počtom 155 tisíc účastníkov.

  Aj tento rok, v duchu motta: „BeActive“ sme sa zapojili medzi nich a uvedomili sme si,  aký je pre nás pohyb dôležitý.

  Žiaci druhého stupňa si v tomto týždni na hodinách telesnej výchovy overili svoju vytrvalosť v behu nielen na školskom ihrisku, ale aj v blízkom okolí.

  Žiaci prvého stupňa si mohli vybrať rôzne športové disciplíny. Ukázali nám, ako vedia jazdiť na korčuliach, na kolobežke, či na bicykli. Overili si aj rýchlosť a vytrvalosť v behu. Pritom nezabúdali ani na bezpečnosť pri  športovaní. Korčuliarom nechýbali chrániče na rukách, kolenách i prilba, kolobežkári pridali aj chrániče na lakte  a na ruky. Cyklistom nesmel chýbať aj zámok na bicykel. Za svoje výkony, síce nešli do zámku, ale za to dostali kráľovské odmeny v podobe odznaku a sladkosti. Za ich zabezpečenie ďakujeme Mgr. L. Horákovej a Mgr. S. Štefancovej. Poďakovanie patrí aj všetkým učiteľkám 1. stupňa, ktoré pripravili a výborne organizačne zvládli toto príjemné športové podujatie.

  Akcia mala veľmi pozitívny ohlas nielen u žiakov, ale aj u rodičov, ktorí nás prišli podporiť a ukázať svoje zručnosti v jazde na  korčuliach, na bicykli, či kolobežkách. Zatlieskali sme aj vytrvalým bežcom.

  Výsledkom tejto akcie bol úsmev na tvári každého účastníka. Tešíme sa na budúci rok.

                                                                                    PaedDr. M. Bagínová, Mgr. E. Kutejová

   

 • OŽZ

  OŽZ

    

  14.9.2018 sa pre žiakov 5.  - 9. ročníka uskutočnila praktická časť prierezovej témy ochrana života a zdravia - účelové cvičenia 

  Vyhodnotenie – praktická časť OZŽ – 14.09.2018

  5. – 6. ročník

  _________________________________________________________________________________________

  Trieda:      RMS –                     Body   PPP              Body               Body     ZP -        Body spolu   Poradie

                     čas / počet žiakov              Granát-                   Značky               - body

                        - priemerný čas             platný/poč. ž.

                                                                priemer

  _________________________________________________________________________________________

   

  5.A            8,47/ 22                             5/ 21

                           0,385                5          0,238           2         5           5           5            17        2.

   

  5.B            9,03/ 22                            16/ 22

                          0,410                 4      0,727           5         5            5            5             19       1.

    

    6.A           7,51/18                            11/ 19

                           0,417                3           0,578           4     5      5            3       15       3.

   

  6.B            7,28/17                              9/ 17

                          0,428                2      0,529            3      3           3      4        12        5.

   

  6.C           8,19/19                             11/ 19

                         0,431                1           0,578           4         5            5      3        13       4.

  _________________________________________________

   

   

  7. – 9. ročník

  _________________________________________________________________________________________

  Trieda:      RMS –                     Body   PPP              Body               Body     ZP -        Body spolu   Poradie

                     čas / počet žiakov              Granát-                   Značky               - body

                        - priemerný čas             platný/poč. ž.

                                                                priemer

  _________________________________________________________________________________________

  7.A             18/ 23                             12/ 22

                           0,818                  1      0,545             4       9      9      5         19     4.

                           .

  7.B           13,41/ 22                          10/ 22

                           0,609                 4      0,454             3           10         10         4         21      3.

   

  8.A            12,37/19                           7/ 19

                          0,651                   2   0,368            1            10         10         4         17      6.

   

  8.B          12,01/20                              12/ 21

                        0,600                     5         0,571          6       10         10       1         22    1.– 2.

   

  9.A         9,37/15                                10/ 18

                      0,624                       0,555                 10          10     4         22    1.– 2.

   

  9.B         8,48/15                             6/ 15 

                      0,565                    6   0,400             2         9              9      1        18       5.

                                                          Mgr. Veronika Bambušková

   

 • Európske stretnutie mládeže 2018 - European youth meeting 2018

  Európske stretnutie mládeže 2018 - European youth meeting 2018

                    Európske stretnutie mládeže sa prvýkrát uskutočnilo v rakúskom meste Laakirchen v roku 2001. Tamojší poslanec dohodol výmenu mládeže so svojím družobným mestom – nemeckým Obertshausenom. Akcia bola veľmi úspešná, mladí ľudia sa z niekoľkodňového výletu vrátili nadšení, plní emócii a zážitkov,  a preto sa tieto mestá rozhodli akciu v ďalšom roku zopakovať.

                  Cieľom bolo ( a dodnes je) spoznať kamarátov z iných krajín, komunikovať v cudzom jazyku, vymeniť si skúsenosti, spoznať, ako žijú mladí ľudia v iných štátoch. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o mládež vo veku 13-17 rokov, išlo predovšetkým o odovzdávanie si skúseností v oblasti hudby, zábavy, záujmov, výmenu adries a spoznanie nových kamarátov, možno na celý život.

                Počas ďalších rokov sa táto výmena mládeže rozrástla na úžasnú veľkolepú akciu, pretože primárne zúčastnené mestá mali ďalšie družobné mestá a tie zasa ďalšie.  Tento rok  pozvanie do Španielska dostala aj naša škola a naše mesto. Pozvánka bola určená pre 8 žiakov, 2 pedagógov a 2 predstaviteľov mesta.  Po dôkladnom zvážení bolo vybratých 8 detí, ktoré reprezentovali našu školu a mesto v rôznych súťažiach.  

                           V španielskom Caravaca de la Cruz sme prežili 5 úžasných slnečných prázdninových dní. Toto mesto leží na juhovýchode Španielska. Je domovom mnohých múzeí a pamiatok, z ktorých dominuje stredoveké Santuario de la Vera Cruz. Nachádza sa tu niekoľko kláštorov a kostol so zázračným krížom,ktorý má podľa legendy liečivú silu. Každý rok v máji sa tu koná medzinárodný festival „ Caballos del Vino“.            

       Navštívili sme aj mesto Cartagena, ktoré sa nachádza na pobreží Stredozemného mora. Dal ho postaviť Hasdrubal Krásny v rokoch 228 - 221 pred Kr. Cartagena bola jeden z najdôležitejších obranných prístavov v Stredozemí a stala sa základňou španielskeho námorníctva. Zaujala nás však aj rímskymi ruinami, z ktorých najznámejšie je Rímske divadlo.

        Ďalší deň sme venovali prehliadke mesta Murcia. Najvýznamnejšou a veľmi peknou stavbou, ktorá sa tu nachádza, je baroková katedrála Catedral de Murcia z prvej pol. 18. st. Našli sme ju na Plaza del Cardenal Bellugo, neďaleko od rieky Segury.

         A ako by to bolo byť v Španielsku a nebyť pri mori?! Počasie nám počas celého stretnutia prialo, tak sme s radosťou strávili pol dňa na pláži Mar Menor. Na svoje si prišli aj milovníci prírody, navštívili sme prírodnú rezerváciu Fuentes del Marqués.

                Tak ako všetko má svoj koniec, skončilo sa aj Európske stretnutie mládeže v Španielsku. Na posledný deň bol pre nás pripravený galavečer, ktorý bol rozlúčkou s krásnym Španielskom a zároveň pozvánkou na ďalší ročník Európskeho stretnutia mládeže, ktoré sa uskutoční budúci rok v zakladajúcom rakúskom meste Laakirchen. V posledný večer sa k nám pripojili aj zástupcovia miest. Naše mesto príkladne  reprezentoval pán Ing. Anton  Bajzík, ktorý svoju pozornosť počas galevačera nevenoval iba členom ostatných delegácii, ale aj žiakom našej školy.

  Žiaci  zistili, že s angličtinou a nemčinou sa vo svete nestratia a aj vďaka týmto cudzím jazykom vznikli krásne priateľstvá, o čom svedčí fakt, že na tvárach mnohých detí sa pri lúčení objavili slzičky.

              Ďakujeme našej pani riaditeľke Mgr. Janošíkovej a všetkým, vďaka ktorým sme sa tohto stretnutia mohli zúčastniť.

                                                                                         Mgr. Budjačová Ľubica

                                                                                         Mgr. Slavomíra Hofierková

   

 • Oznam

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019  bude 3.9.2018 o 9.00 h v areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia v triedach 1. a 2. stupňa. 

 • Školský rok 2018/2019

 • Oznam

  Letné prázdniny: 2.7. - 31.8.2018. Začiatok vyučovania v pondelok 3.9.2018.  

 • Oznam

  Oznam

  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 29.6.2018 o 9,00 h v areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia v pavilónoch A, B základnej školy.

 • Školská akadémia

  Školská akadémia

  28.6.2018  o 8,00 a 10,00 h si končiaci školský rok 2017/2018 pripomenieme rôznymi  aktivitami, podujatiami  žiakov celej školy na školskej akadémii v DK v Ilave, ktorej režisérom je PaedDr. Marcela Bagínová. Moderátormi, účinkujúcimi  - hercami a divákmi sú žiaci, pedagógovia a hostia z Rady školy, Rady rodičov a zástupcovia mesta. Prajeme všetkým príjemný zážitok a tešíme sa i na tých najstarších, deviatakov, ktorí sa rozlúčia s našou školou už tradičnou prezentáciou z ich deväťročného pôsobenia. 

 • Ocenenie projektu eTwinning

  Ocenenie projektu eTwinning

  Dňa 26.júna 2018 si žiaci 3. A s pani učiteľkou Mgr. Jankou Koštialikovou prevzali ocenenie za 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší eTwinningový projekt. Slávnostné vyhodnotenie prebiehalo v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave, odkiaľ si priniesli hodnotné zážitky. Ešte raz blahoželáme!

 • Olympijský deň

  Olympijský deň

  25. júna sme pre žiakov 1. stupňa pripravili olympijský deň. Pripomenuli sme si ním sviatok medzinárodného olympijského hnutia, ktorý je spojený s obnovením tradície antických olympijských hier. Mottom tohtoročného olympijského dňa bolo „HÝB SA, UČ SA A OBJAVUJ“ - TRI PILIERE OLYMPIJSKÉHO DŇA. A tak sa žiaci 1. stupňa hýbali, učili sa nové aktivity a objavovali radosť z pohybu a malých víťazstiev. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. L. Horákovej a učiteľkám 1. stupňa za prípravu a realizáciu. 

  ,,Olympijský deň“ je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek na svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.Tak ako každý rok tradične sme usporiadali v našej  škole dňa 25.6.2018 športové podujatie pre 1. – 4. ročník pod názvom „Olympijský deň‘’.Olympiáda sa už stala veľkolepým viacšportovým, kultúrnym a výchovným sviatkom u nás. Podujatia sa zúčastnili všetky deti 1.stupňa. Súčasťou „Olympijského dňa‘’ bola i kultúrna časť, kde sa deti prezentovali svojimi výtvarnými prácami vystavenými na plote našej školy a maľbou na chodník. Vo vedomostnej časti sme pripravili nástenku, ktorá bola zameraná na olympijsku symboliku, najúspešnejší športovci SR na OH a vznik OH. Deti 1. a 2. ročníka si zmerali svoje sily v športoch: beh na 60 m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta,beh šikovnosti,točenie olympijských kruhov a preťahovanie lanom. Ani tretiaci a štvrtáci nezaháľali a svoju šikovnosť ukázali v športoch: štafetový beh, hod basketbalovou loptou, skok do diaľkyz miesta, beh s fúrikom, točenie olympijských kruhov. V kolektívnych športoch (futbal, vybíjaná) sa stali úspešnými kolektívy 4.A vo vybíjanej a 4.B vo futbale. Dopoludnie nám vyplnilii aj doplnkové športy – hody na cieľ, preskakovanie cez švihadlo, chodule.

  Svojou účasťou sme podporili ducha olympizmu, prekonali sami seba, a to je dobrý základ ako na sebe pracovať, nevzdávať sa a v budúcnosti dosiahnuť lepšie úspechy. MOTTO dnešného dňa ,, Hýbsa, uč sa a objavuj” bolo splnené.Touto cestou chcem poďakovať pani učiteľkám, RZ a sponzorom, ktorípomohli pri tejto akcii a podporili nás vecnými cenami a sladkosťami pre naše deti.Ďakujem Vám všetkým za podporu, za vnášanie radosti do športovania nielen u nás v škole, ale i kdekoľvek na svete.

                                                                                     Mgr. LýdiaHoráková

 • Ocenenie vo výtvarnej súťaži

  Základná škola Matky Alexie v Bratislave v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky Márie Terézie vyhlásila 2. ročník súťaže Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Do jej výtvarnej časti sa zapojili aj žiaci 3.A triedy pod vedením Mgr. J. Koštialikovej. Kolektív žiakov Laura Matejková, Jakub Janco, Martin Janek a Michal Januch svojou prácou zaujali hodnotiacu komisiu a získali ocenenie. Blahoželáme žiakom i pani učiteľke Koštialikovej.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria