• Školský ples

  Milí rodičia!

  Rada rodičov pri Základnej škole, Medňanská 514/5, Ilava Vás srdečne pozýva na  8. ŠKOLSKÝ PLES, ktorý sa uskutoční v DK Ilava, dňa 27. januára 201819:00 hod. Vstupné 15 € za osobu. V cene vstupenky je malý darček, prípitok a večera. Na tanečný parket Vás pozývajú DJ Wladim spolu s cimbalovou hudbou Michala Baláža. Bohatá tombola. Hlavná cena v tombole – TV prijímač. Výťažok z plesu bude použitý na prerobenie sociálnych zariadení pre žiačky 2. stupňa. Tešíme sa na Vás.    *** V obálke máte vstupenku pre dve osoby. Ak máte záujem zúčastniť sa plesu – vstupenku si nechajte a pošlite príslušnú finančnú čiastku po dieťati alebo osobne do školy triednemu učiteľovi. Ak by bol záujem o zakúpenie väčšieho množstva vstupeniek ponúkame bonus (9 vstupeniek + 1 vstupenka zdarma.) Zakúpiť ďalšie vstupenky a rezervovať miesto si môžete denne na sekretariáte školy, pavilón B, 2. poschodie, od 7:30 hod.  – do 16:30 hod., prípadne na tel. čísle: 042/44 65 293. Ak sa plesu nezúčastníte, prosíme Vás o vrátenie vstupeniek – najneskôr do 19. 1. 2018. I v tomto prípade máte možnosť podporiť školu dobrovoľným príspevkom.

 • Rodičovské združenia

  Pozývame rodičov a zákonných zástupcov  žiakov na triedne ZRŠ, ktoré sa uskutočnia  formou otvorených dverí v nasledujúcich termínoch:

   9.1. - 7.A, 7.B - 15,00 - 17,00 h

  11.1. - 3.B, 3.C

  15.1. - 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B

  16.1. - 3.A

  16.1. - 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 8.B - 14,30 - 16,00 h

             8.A - 15,00 - 17.00h

  18.1. - 4.B

  Bližšie informácie v slovníkoch alebo v ŽK žiakov.

 • Divadelné predstavenie

  Začiatok kalendárneho roka žiakom našej školy spríjemnili členovia divadelného krúžku predstavením "Zlaté vajcia," na ktorom sa scénarom i režijne podieľala PaedDr. M. Bagínová. Premiéru odohrali dňa 10.01. v DK Ilava o 8,30 hod. žiakom 1. stupňa a o 10,00 hod. druhostupniarom. Hudobnú časť k predstaveniu pripravila so žiakmi Mgr. J. Dianová. Príjemný umelecký zážitok hercov našej školy mala celá škola. Veľké  ĎAKUJEME!

 • Lyžiarsky výcvik

  Základná škola organizuje pre žiakov lyžiarsky výcvik na Donovaloch v penzione Zornička. Od 15.1. - 20.1. získa zručnosti prípadne si ich prehĺbi  z tejto oblasti 42 žiakov ( výber) z 2. - 6. ročníka, od 20.1. - 26.1. 43 žiakov (výber) 7. - 8. ročníka pod odborným vedením inštruktorov - pedagógov. 

 • Šaliansky Maťko - školské kolá

  14.12.2017 predviedli svoje recitačné schopnosti najmladší účastníci recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, žiaci 2. a 3. ročníka, následne i stredná kategória žiakov 4. a 5. ročníka. V I. kategórii súťažilo 5 žiakov, v II. kategŕii 7 žiakov. Porota v zložení Mgr. I. Kupčov, PaedDr. I. Príbelszká a Mgr. L. Pavlovičová ocenila postupom do vyššieho kola Alžbetku Horákovú a Tamarku Balajkovú. Obom žiačkám držíme palce a prajeme čo najlepšie umiestnenie. 10.1. sa konalo školské kolo víťazov triednych kôl 6. a 7. ročníkov, ktorí sú zaradení do 3. kategórie. Porota v zložení -  Mgr. M. Juríčková, Mgr. H. Machová, Mgr. Ľ. Ladecká, Mgr. M. Bagínová - si vypočula umelecký prednes Lary Urbanovskej a Emy Kalusovej zo 6.A, Bianky Priebojovej zo 6.B, Kristíny Baginovej zo 7.A , Natálie Balajkovej zo 7.B a ocenila účastníkov. Blahoželáme a Kristínke držíme palce vo vyššom kole.

  Umiestnenie:

  I. kategória:

  1. miesto: Alžbeta Horáková - postup do okresného kola

  2. miesto: Terézia Mojtová

  3. miesto: Tadeáš Horák

  II. kategória:

  1. miesto: Tamara Balajková - postup do okresného kola

  2. miesto: Silvia Pagáčová

  3. miesto: Lujza Cabajová

  III. kategória:

  1. miesto: Kritína Baginová - postup do okresného kola

  2. miesto: Bianka Priebojová

  3. miesto: Lara Urbanovsky 

   

 • Pomáha celá škola

  Od októbra prebieha na škole zbierka plastových vrchnáčikov. A prečo sa zbiera taká obyčajná vec? Aby sme pomohli Kristínke. Kristínka je milé, malé dievča, ktoré malo tú smolu, že sa narodilo skôr. A rovno s niekoľkými rôznymi diagnózami – cysty na mozgu, jazvičky na očiach, epilepsiu a poruchu vývoja a i. Zbierka vrchnáčikov slúži na to, aby rodina dostala nejaké peniaze na rehabilitácie a liečenia. Zbierame plastové vrchnáčiky z rôznych druhov fliaš – PET fľaše, aviváže, tekuté prachy, mlieko, džúsy, Nesca káva, kinder-vajíčko a pod.

  Zbierala celá škola – vrchnáčiky nosili žiaci individuálne alebo za celú triedu. Vymenovať všetkých jednotlivo by bolo na dlhý zoznam. Za dva mesiace sa nám podarilo vyzbierať 43,5 kg.  Vzhľadom k váhe jedného vrchnáčika je to pekné množstvo. Aj my sme tak malou mierou prispeli Kristínke na jej potreby. 

  Zbierka pokračuje ďalej!!! Deti môžu vrchnáčiky nosiť aj naďalej. A keďže sa blížia Vianoce, a spotreba nápojov z PET fliaš určite stúpne, prosím, nevyhadzujte ich, odložte a pošlite do školy. Všetky sa dostanú k malej Kristínke! Pomôžme tak málom na veľkú vec.

  Za Kristínku Vám ďakujem.                                                Mgr. Zuzana Ondrejková

 • Želanie

  Mili rodičia a pani učiteľky,

  nech Vám tieto sviatky prinesú veľa krásnych  spomienok a radosti.

  Nech rovnaké šťastie stretá aj Vašu rodinu a blízkych.

  Podeľte sa o všetky tieto radosti aj s ostatnými ľudmi, aby toto posolstvo potešilo aj ostatných blízkych.

  Hromadu darčekov, čo srdce pohladia,

  rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia,

  k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,

  nádherné Vianoce a šťastný nový rok želá

   

  Jana Urbanovsky, predseda Rady rodičov

 • Vianočná pošta

  Stali sme sa jednou zo škôl, ktorá sa zapojili do projektu „Vianočná pošta“,  organizovanú Občianskym združením Pohodovo.

   V rámci projektu bolo odoslaných vyše 22 000 pozdravov , ktoré spôsobili radosť a krásne predvianočné chvíle neznámym starkým v Domovoch dôchodcov na celom Slovensku. Z našej školy sa do projektu zapojili žiaci 1.A, 1.C a 2.B triedy pod vedením svojich triednych učiteliek. Vytvorili krásnu kolekciu Vianočnej pošty, ale hlavne, zapojili sa do komunity ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť ostatným.

 • ... aj takto v areáli školy

  Čas vianočný je tu. Mnohým z nás robí radosť, keď si deti v škole pod vedením triednych učiteľov vyzdobili svoje triedy symbolmi Vianoc, rozprávali sa o nich, počúvali koledy, vianočnú hudbu, vymieňali si darčeky. Pani učiteľky vyzdobili i spoločné priestory v jednotlivých pavilónoch. Z každého kúta školy sa na nás pozerali tie najkrajšie sviatky roka. 

  Žiaľ, sú medzi žiakmi i také deti, ktoré keď nie sú pod dohľadom dospelákov, sú ako utrhnutí z reťaze. Nevedia areál školy využiť na takú aktivitu, ktorá je do neho vhodná . Tento týždeň,  v pondelok 18.12.,  si svoje schopnosti " tí silní " vybili na našom náučnom parku, konkrétne zrekonštruovanom  jazierku s rastlinami,  kvetmi i rybičkami. To živé už dožilo. Pomohol im niekto na druhý svet. Pýtam sa, prečo? Odpoveď tuším, ale nevyslovím tú negatívnu, lebo sú tu Vianoce a ja myslím pozitívne.

  Nedá mi napísať. Viete, ako sa  hrajú vaše deti a kde sú?

 • Oznam

  Vianočné prázdniny - 23.12.2017 - 5.1.2018. Prvý školský deň po prázdninách bude 8.1.2018 (pondelok). 

 • Oznam

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje že, dňa 22.12.2017 bude riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Školské kolo olympiády ANJ

   

  Olympiáda z anglického jazyka sa na našej škole uskutočnila 11. decembra  2017. Súťažilo sa v kategórii 1A a 1B. Zúčastnili sa jej žiaci druhého stupňa – Tomáš Nevřivý (6.A), Katka Házová (7.B), Natálka Balajková (7.B), Timea Čugová (8.B), Romanka Cedzová (8.B), Simon Molnár (8.B), Sandra Jancová (8.B), Žanetka Novotná (9.A), Nikolka Fabušová (9.A) a Anton Bagin (9.B).  

  Školské kolo pozostávalo z troch častí:

  1. čítanie s porozumením

   2. gramatický a lexikálny test

   3. napísanie príbehu podľa obrázka

  Okrem výborných vedomostí žiaci ukázali aj to, že anglický jazyk sa učia radi a s veľkou chuťou, dokonca aj vo voľnom čase. Za výborné výsledky boli všetci odmenení sladkým balíčkom.

  Víťazky – Natália BalajkováŽanetka Novotná postupujú do obvodového kola, ktoré sa uskutoční 16. januára v CVČ v Dubnici nad Váhom.

  Srdečne blahoželáme a držíme palce.

                                                                                                Mgr. Budjačová Ľubica

 • Školské vianočné trhy

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

  Tradične v adventnom období Vás pozývame na Vianočné trhy 1. stupňa, ktoré budú 19.decembra 2017 (v utorok) od 7,30 do 13,30 hod. na dolnej chodbe v pavilóne B. Žiaci jednotlivých tried s učiteľmi i s pomocou rodičov opäť pripravili svoje výrobky, ktoré môžu spríjemniť vianočnú atmosféru Vašim rodinám a priateľom.  

 • Futbalový turnaj

  6.12. 2017 sa siedmi žiaci 8. a 9. ročníka ( Adam Slivka, Jakub Marienka, Norbert Hajas, Michal Srnec, Adam Kukučka, Martin Palkovič, Patrik Poliak ) zúčastnili na 26. ročníku turnaja pre žiakov ZŠ a zároveň 13. ročníku Memoriálu Ing. Petra Fica, ktorý organizuje Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom. V turnaji sa proti sebe postavilo sedem družstiev z okresu Ilava (Ilava, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Košeca, Nemšová, Mikušovce a Lednické Rovne).

  Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Výherca z každej skupiny postupoval do finále. Naši chalani   najskôr porazili žiakov z Mikušoviec, v ďalšom zápase to boli žiaci zo ZŠ Paľa Demitru. To pre nás znamenalo priamy postup a mohli sme zabojovať o pohár víťaza. V tomto boji sa náš tím postavil proti žiakom zo ZŠ v Novej Dubnici. Na začiatku to bol vyrovnaný zápas, ale nakoniec chalani bodovali a my sme si mohli znovu odniesť víťazný putovný pohár do školy.

  Chlapci obhájili víťazstvo z minulého roka. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a pani učiteľke  Ďurišovej za ich prípravu!!!

   

 • Plavecký výcvik

  V dňoch 11.12.-15.12. absolvujú žiaci 3. ročníka základný plavecký výcvik v Krytej plavárni v Púchove. Výcvik prebieha pod dozorom skúsených inštruktorov, ktorí žiakov vedú postupne hernými aktivitami, nácvikom splývania a jednotlivých pohybov rúk a nôh  až po plynulé plávanie. Veríme, že každý sa s vodou natoľko spriatelí, že výsledkom bude prirodzený a spokojný pohyb vo vode. 

 • ... a slovo bolo u Boha

  Dňa 8.12.2017 sa v ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo   recitačnej súťaže...  A Slovo Bolo U Boha... , do ktorého sa zapojilo šesť žiakov našej školy, z nich sa štyria umiestnili na  popredných miestach. Roman Pientak zo 7.A obsadil vo svojej kategórii 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, Timotej Horák z 8.B obsadil 2. miesto a Michaela Bujačková zo 6.A so Silviou Pagáčovou zo 4.B sa umiestnili na 3. mieste.

  Víťazom srdečne blahoželáme a Mgr. Bagínovej ďakujeme za zodpovednú prípravu..

 • Výchovný koncert

  5. 12. sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili výchovného koncertu s mikulášsko-vianočným zameraním. Predstavil sa v ňom muzikálový spevák, líder kapely Arzén Jaroslav Gažo. Aby koncert nebol hodnotený len z pohľadu učiteľov, ponúkam pár postrehov a hodnotení priamo od tých, ktorým bol koncert určený – od žiakov.

                                                                                                     Mgr. Jana Dianová

  „ Koncert bol celkom fajn. Páčilo sa mi, že sa len nesedelo, nepozeralo, že decká neboli pasívne, ale spievali, hýbali sa. Piesne mali pekný melodický i rytmický motív, ktorý nútil k spontánnemu pohybu, potlesku. Niektoré decká boli síce viac pojašené, ako bolo treba, ale bol to prvý koncert, na ktorom sa zabavil asi každý. Aj pani učiteľky... Len decká nemuseli svietiť  tými mobilmi."

                                                                                                  Sara Sabatková, 7. B trieda

  "Koncert sa mi veľmi páčil. Zaspievala som si, aj som si zatancovala .Väčšinu pesničiek som poznala. Asi prvýkrát som videla, že deti aj tlieskali samy od seba.Nikto ich nenútil ani to  nenakázal.Veľmi sa mi páčil aj výber skladieb."

                                                                                                  Natália Balajková, 7. B trieda

   

   

 • Exkurzia piatakov

  7.12.2017 sa uskutoční exkurzia žiakov 5. ročníka do hvezdárne v Žiari nad Hronom. 

   

  Dňa 7.12.2017 žiaci piateho ročníka absolvovali exkurziu v krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Zásluhou nového digitálneho projekčného systému mali žiaci možnosť pomocou modernejšej technológie upevniť si vedomosti, ktoré si osvojili na hodinách geografie. Taktiež získali nové informácie o hviezdnych sústavách a iných vesmírnych telesách našej galaxie. Vďaka peknému, bezoblačnému počasiu mali príležitosť pozorovať aj viditeľné škvrny na slnku. Z pohľadu detí aj vyučujúcich bola táto exkurzia určitým zjednotením a scelením si všetkých poznatkov nadobudnutých v doterajšom štúdiu geografie.

   

 • Výchovný koncert ZUŠ

  6.decembra prvostupniarom opäť spríjemnili adventné obdobie žiaci ZUŠ v Ilave Mikulásšskym výchovným koncertom. Predstavili sa v ňom mnohí spolužiaci našich žiakov hudobnými či tanečnými vystúpeniami, ktorými vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Ďakujeme žiakom ZUŠ aj ich učiteľom za krásny umelecký zážitok.  

 • Exkurzia v SOŠ v Pruskom

  30.11.2017 sa žiaci  8.A a 8.B zúčastnili vianočných tvorivých dielní v SOŠ v Pruskom pod vedením pani učiteľky Ďurišovej. Privítali a sprevádzali nás  učitelia a zástupcovia žiakov SOŠ.  Rozdelili sme sa podľa záujmov do dielní  -  cukrárenská, aranžérska a remeselná. Všetko bolo  starostlivo pripravené a sprevádzala nás majsterka odboru s jednou asistentkou - žiačkou. Naučili sme sa recept na polevu, ktorou zdobíme medovníky,  a z jednoduchých pomôcok sme si pripravili vianočné stromčeky  z papiera .   Potom sme sa dali do práce a podarilo sa nám s pomocou odborníkov vyrobiť pekné výrobky na vianočnú dekoráciu. Nechýbali  zaujímavé rozhovory o aranžovaní kvetov a informácie o danom odbore na škole. Domov sme si priniesli  vlastnoručne vyrobené  aranžmany.

  Ďakujeme všetkým, ktorí  nám umožnili zúčastniť sa vianočných tvorivých dielní,  a pripravili  nám krásne dopoludnie.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 64 140
  +42142/44 65 293
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria