• Zber papiera - oznam

  Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že od 24.4. - 4.5.2018 bude v našej škole zber papiera. Odovzdávať ho môžete denne  od 13,00  - 17,00 h pánovi školníkovi Koyšovi v areáli školy do  pristaveného kontajnera. Oceníme troch najlepších zberačov  z 1. i 2. stupňa finančnou odmenou. 20 € odmeníme i  najúspešnejšiu triedu. 

  Očakávame, že sa do zberu zapojí čo najviac žiakov.  22. apríl - Deň Zeme - bude naplnený nielen toreticky, ale i prakticky. 

 • Ekovýchovný program

  Nezisková organizácia Deti čistej Zeme v našej škole realizovali ekovýchovný program. Pani lektorka Alena Vajdová žiakom 1.-2. ročníka hravou formou vysvetlila, ako správne naložiť s odpadom, prečo je potrebné odpad triediť a ako môžeme znížiť množstvo odpadov v našom koši.  Prostredníctvom  slimáčika Máčika a dážďovky Ďovky sa naučili, ako nakladať s bioodpadom a prečo je dôležité kompostovať. Deti sa do aktivít zapájali s radosťou, reagovali na otázky, veľa vedeli a čo nie, naučili sa. Veď predsa všetci chceme vytvoriť čistejšie a krajšie prostredie, v ktorom žijeme. Deti, počas aktivít, prišiel pozrieť aj primátor nášho mesta Ing. Štefan Daško.

 • Burza

  Rodičovské združenie pri ZŠ Ilava Vás  pozýva na

   

                JARNO - LETNÚ BURZU

  DETSKÉHO OBLEČENIA, OBUVI A HRAČIEK

              v dňoch 20. 4. 2018 – 22. 4. 2018

  v priestoroch TELOCVIČNE Základnej školy Ilava

   

  20. 4. PIATOK:  PRÍJEM tovaru a HNEĎ AJ PREDAJ

                                      (od 8:00 do 18:00 hod.)

  21. 4. SOBOTA:  PREDAJ (od 8:00 do 18:00 hod.)

  22. 4. NEDEĽA:  VYÚČTOVANIE (14:00 – 16:00 hod.)

   

  REGISTRÁCIA:  Mobil: 0907 213 826                 

                              E - mail:  janulka3123@gmail.com

 • Exkurzia

  18.4. 2018 si 46 žiakov 8. a 9. ročníka  overí teoretické vedomosti z dejepisu v praxi. Spolu s pedgógmi navštívia v rámci exkurzie  bývalý koncentračný tábor v Osvienčime.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrovoľníkom  z našej školy  do finančnej zbierky Ligy proti rakovine na Deň narcisov 13.4.2018. Na jej účet sme odoslali 1 048,38 €.  

 • DEŇ NARCISOV

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa bude konať už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavia žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôžete vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

  Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

  22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov môžete podporiť nasledovne: 

  • vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov po celom Slovensku – 13. apríla 2018
  • zaslaním SMS na číslo 848 v hodnote 3 Eurá v sieti všetkých mobilných operátorov (Telekom, O2, Orange, Štvorka) v termíne od 3.4. do 20.4.2018
  • zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 v termíne od 3.4. do 20.4.2018
  • online platbou cez darcovský portál na odkaze https://lpr.darujme.sk/2251/

  13.apríla /v piatok/ i 10 dobrovoľníkov z našej základnej školy sa bude v priebehu dopoludnia pohybovať v uliciach  nášho mesta. Prostredníctvom nich môže dobrovoľne každý prispieť do verejno - prospešnej zbierky.

 • Škola eTwinning

   

  Certifikát "Škola eTwinning"  je uznanie a ocenenie za prácu v programe eTwinning realizovanú na školskej úrovni. Je to uznanie za angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov programu eTwinning, ale aj tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy. Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie školy v oblasti bezpečného využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning, zapojenia sa do vzdelávacích podujatí a propagačných akcií eTwinning, s radosťou oznamujeme, že naša škola je medzi 20 slovenskými školami, ktorým sa podarilo získať certifikát Škola eTwinning pre roky 2018-2019. Kompletný zoznam ocenených škôl si môžete pozrieť na stránke etwinningu.

                                                                                           Mgr. Janka Koštialiková

 • 2 % z dane

  Vážení rodičia,

  prostredníctvom darovania 2 % /3%/ zo svojich daní máte možnosť podporiť rozvoj našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite svoju možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % /3%/ a pomôžte nimi skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a materiálne vybavenie našej školy. Na webovej stránke školy, v ikone VIAC, nájdete stručný návod ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva i tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% daní na vyplnenie elektronicky. Termín odovzdania vyplneného tlačiva triednemu učiteľovi je do 13.04.2018.

   Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšiť podmienky pre vzdelávanie.

   

 • Triedne rodičovské združenia

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že sa budú konať triedne rodičovské združenia:

  4.4.2018 (streda) - 3.C

  5.4. 2018 (štvrtok) - 1.C, 2.B, 3.B, 4.B

  6.4.2018 (piatok) - 4.A 

  9.4.2018 (pondelok) - 1.B, 2.A, 3.A

  5.A, 5.B, 5.C - 14,30 - 16,00

  6.A, 6.B  - 14,30 - 16,00

  7.A, 7.B - 14,30 - 16,00

  8.A - 16,00 - 17,30

  8.B - 14,30 -16,00

  9.A, 9.B - 14,30 - 16,00

  11.4.2018 (streda) - 1.A

  Bližšie informácie v ŽK žiakov.

 • Divadelné predstavenie

  Divadelné predstavenie  sa z technických príčin prekladá na 22.5.2018.

   

  11.4.2018 (streda)  žiaci 8.a  9. ročníkov navštívia  divadelné predstavenie Anna Franková v Žiline. Prajeme všetkým zúčastnením príjemný umelecký zážitok.

 • Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky

        Riaditeľstvo ZŠ v Ilave na Medňanskej ulici oznamuje, že zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční  10. apríla 2018  t.j. v utorok od 15.00 do 18.00 h a 11. apríla  2018 t.j. v stredu  od 15.00 do 16.00 h v pavilóne B. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťaobčiansky preukaz  zákonného  zástupcu .

        Dodatočný zápis je možné dohodnúť telefonicky na t. č. 042/ 44 65 293, 042/ 44 64 140 prípadne mailom   zsmedil@stonline.sk.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny začínajú 29.3.(štvrtok) a končia 3.4.2018. Začiatok vyučovania je 4.4. v stredu.

 • Noc s Andersenom

  NOC S ANDERSENOM je oslavou narodenia najznámejšieho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Od roku 2000 ju organizujú knižnice, materské a základné školy, domovy detí, detské domovy, nemocnice a iné inštitúcie, ktoré vždy jedenkrát do roka otvoria v noci svoje brány a pozvú deti vybavené vankúšikmi a spacími vakmi na nočné dobrodružstvo spojené s rozmanitými čitateľskými aktivitami. 

  V minulom roku sa do tejto akcie zapojilo 98 655  účastníkov na viac ako 1695  miestach našej planéty (na Slovensku, Poľsku, Dánsku, Slovinsku, Grécku, Taliansku, Novom Zélande, v Saudskej Arábii, Austrálii, USA, Kanade, Portugalsku, Fínsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku, Ukrajine, Macedónsku, Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku...). V tomto roku sme sa k milovníkom rozprávkového sveta opäť pripojili aj my.

  Čo sa dialo a aké prekvapenia na nás čakali si môžete pozrieť na webovej stránke 3.A triedy a vo fotogalérii školy.

 • Deň vody 22. marec

  22. marca sme si pripomenuli Svetový deň vody, ktorý sa prvýkrát uskutočnil  22.3.1993 s cieľom vyzdvihnúť nevyhnutnosť vody pre človeka, rastliny a živočíchy. V týždni od 19.3. do 23.3. učitelia pre žiakov 1. stupňa pripravili blokové vyučovanie predmetov, ktoré spájala téma „Voda“.

  A tak sa počítali kvapky, kvapôčky, ba aj litre, písali sa vety či citáty o vode, čítali sa texty o riekach, potokoch, jazerách, ale aj o vodníkoch žijúcich v jazerách rozprávkových. Žiaci si zopakovali skupenstvá vody, prezentáciou „Ako vznikajú obláčiky“ sa aj tí najmenší dozvedeli o kolobehu vody v prírode. Starší žiaci si uvedomovali, že je nevyhnutné touto  vzácnou tekutinou šetriť a neznečisťovať jej zdroje. Dokonca si vyrobili jednoduchú čističku odpadovej vody. Školou sa niesli aj piesne, v ktorých sa voda v akejkoľvek podobe spomínala...

  Po celom týždni zdobia naše triedy rôzne obrázky, plagáty, pojmové mapy, krajinky s jazierkami, potôčikmi, kreslené akváriá, farebné rybky...

  Odmenou za usilovnú prácu žiakov boli kreslené kvapôčky, ale aj pohár čistej vody.

  Všetkými  aktivitami sa vyučujúci  snažili žiakov motivovať k ochrane a šetrnému zaobchádzaniu s vodou a jej zdrojmi. Sme presvedčení, že sa im to podarilo na jednotku!

   

 • Biblická olympiáda - dekanátne kolo

  Žiaci z našej školy: Michaela Bujačková (6.A), Roman Pientak (7.A) a Ondrej Pagáč (9.B) sa vo štvrtok 22. marca zúčastnili na dekanátnom kole Biblickej olympiády, kde si v súboji s 8 ďalšími družstvami zmerali úroveň vedomostí z biblických kníh: Genezis a Evanjelium podľa Marka. Obsadili 1. miesto a postupujú do diecézneho kola, ktoré sa uskutoční v Žiline. Srdečne im blahoželáme! Mgr. M.Baginovej ďakujeme  za zodpovednú prípravuu žiakov.

 • Pytagoriáda - obvodové kolo

  14.03.2018 sa v ZŠ a MŠ Pod Hájom, Dubnica nad Váhom uskutočnilo obvodové kolo Pytagoriády. Z našej ZŠ sa ho zúčastnilo 13 žiakov 5.- 8. ročníka. Úspešnými riešiteľmi  boli 2 žiaci 5.ročníka: Mathias Minárik /5.B/ a Adam Kuric /5.A/.

                                          Mgr. Dana Schillerová

 • Basketbal žiakov - okresné kolo

  Dňa 22.03.2018 sa uskutočnilo  okresné kolo v basketbale žiakov  ZŠ . Sily si zmerali  4 družstvá  základných škôl systémom každý s každým. Našu školu reprezentovali: Srnec Michal 9.A, Slivka Adam 9.B, Hajas Norik 9.B, Robota Juraj 8.A, Marcišin Matuš 8.A, Kukučka Adam 8.A, Hudec Lukaš 8.A, Bezdeda Maroš 8.B obsadili 4. miesto.

                                                       Mgr. Joanna Ďurišová

   

 • Basketbal žiačok - okresné kolo

  Dňa 20. 03.2018 sa uskutočnilo  okresné kolo v basketbale žiačok  ZŠ . Sily si zmerali  3 družstvá  základných škôl systémom každý s každým. Našu školu reprezentovali:

  Adamcová  Romana 9.B, Buranská Bibiana 9.B, Kodajová Monika 9.B, Pejková Ema 9.A,  Behanová Viktória 8.A, Hajasová Kristina 8.B, Jancová Sandra 8.A, Majerechová Dominika 8.A, Trebulová Nikola 8.B, Urbánková Klaudia 8.B, Zubáriková Veronika 8.A. Umiestnili sa na 2. mieste. Blahoželáme!

                                                                               Mgr. Joanna Ďurišová                       

   

 • Váš nákup = veľká pomoc

  Vážená pani riaditeľka, Mgr. Jarmila Janošíková, 
   

  v pondelok. 19. marca 2018 sme otvorili našu novú modernú predajňu v Ilave na Ul. Ľ. Štúra a Vám týmto ešte raz veľmi pekne ďakujem za Vašu účasť. 

  Súčasťou prvého dňa predaja bola podpora Vašej základnej školy.  Do podpory sa zapojili všetci tí, ktorí v prvý deň otvorenia  nakúpili za aspoň 10€. Následne Lidl venuje za každý takýto nákup 1€ na podporu základnej školy vo forme nákupu športových  pomôcok. 

  Zákazníci v tento prvý deň otvorenia  podporili žiakov Vašej základnej školy sumou 2.332€. Lidl túto sumu navýšil na 3.000€. Vaša ZŠ tak získa pomôcky v tejto sume podľa vlastného výberu.

  V prvom rade by som Vám chcela poblahoželať a verím, že táto suma je pre Vás príjemným prekvapením a pre Vašu školu a jej žiakov bude prínosom v skvalitnení vyučovacieho procesu. 

  Za sumu 3.000 euro zabezpečíme nákup športových potrieb podľa Vami špecifikovaného výberu.

  Termín pre dodávku tovaru bude presnejšie špecifikovaný neskôr, nakoľko je to v závislosti od dodávateľov a ich možností. Predbežne odhadujem koniec mesiaca apríl. Ak sa nám to podarí skôr, budem veľmi rada a samozrejme Vás budem informovať. 

  Ešte raz veľmi pekne ďakujem za súčinnosť a teším sa s Vami :)

  S pozdravom

  Kamila Klučková 

  Trainee 
  Úsek komunikácie

 • SVETOVÝ DEŇ VODY 2018

  22. marec je veľmi významným dňom z hľadiska života nás ľudí, a tiež všetkých foriem života, existujúcich na našej krásnej planéte Zem. 22.marec je SVETOVÝ DEŇ VODY. Za tento deň bol 22.marec slávnostne vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro. Každý rok je jedna z nominovaných agentúr OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy. Témou  Dňa vody na rok 2018 je „Príroda pre vodu“  – „Nature for Water“ Tohtoročná téma "Príroda pre vodu" sa zaoberá tým, ako môžeme využiť samotnú prírodu na prekonanie akútnych problémov s vodou. Kampaň sa nazýva "Odpoveď je v prírode" a zvyšuje povedomie o prírodných spôsoboch riešenia problému. Hlavným posolstvom kampane je, že prírodné riešenie problému, ako je výsadba nových stromov, obnova lesov a mokradí, je udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom ako môžeme prispieť k znovuobnoveniu kolobehu vody na našej planéte, zmierniť účinky zmeny klímy a zlepšiť kvalitu ľudského života.

  Žiaci druhého stupňa a naši štvrtáci si tento deň umocnia aj návštevou výchovného koncertu ECO H2O Tour s Thomasom Puskailerom v DK Ilava 22.3. o 10.00.

                                                                                                     Ing.Katarína Hulínková

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
  Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
 • +42142/44 65 293
  +42142/44 64 140
  a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria