• OZNAM

  Vedúca ŠJ oznamuje strávnikom, ktorí sa chcú
  odhlásiť zo stravy na dni 19. a 20. 12. 2019, aby tak urobili
  najneskôr do 18. 12. 2019 /t. j. streda/ do 14.00 hod.

  Zdôvodu presného uzatvorenia odstravovaných a neodstravovaných obedov.

  Za pochopenie vopred ďakujem.

                                 Vedúca ŠJ

 • RODIČIA V ŠKOLE

  "Otvorené dvere" 10.decembra využili rodičia žiakov 1.stupňa, ktorí mali možnosť zúčastniť sa prvých dvoch vyučovacích hodín a porovnať prípravu žiakov doma s prácou na vyučovaní. Cieľom bolo oboznámiť rodičov so spôsobom práce na hodinách a požiadavkami kladenými na žiakov. Najhojnejšou účasťou spomedzi všetkých sa mohli pochváliť prvácke triedy. Rodičia našich prváčikov sa na hodinách matematiky a slovenského jazyka presvedčili o tom, že ich deti sa bez ťažkostí adaptovali na školské prostredie a za tie štyri mesiace spravili naozaj obrovský kus práce. Budeme našim prvákom držať palce, aby sa im v škole darilo aspoň tak dobre ako doteraz a aby chodili aj naďalej do školy s radosťou a úsmevom na tvári.

                                                                                                          Mgr. Jana Koštialiková

   

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Základná škola pozýva rodičov na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v priestoroch I. a II. stupňa našej školy 13.decembra 2019 od 7:30 do 11:15 h.Veríme, že prídete oceniť a podporiť tvorivosť našich detí a potešíte sa niektorým z ponúkaných výrobkov. Tešíme sa na Vás!

 • PRÍPRAVY NA VIANOČNÉ TRHY V PLNOM PRÚDE

  Ďakujeme všetkým rodičom, aj starým rodičom, ktorí sa spolupodieľali na príprave Vianočných trhov a prejavili tak určitú  spolupatričnosť a kreativitu. Ešte raz, ďakujeme!

 • NAŠE ÚSPECHY

  Gratulujeme k úspecnhom  Detskému atletickému klubu – Daila Ilava, ktorý vybojoval 1. 2. aj 3. miesto v Jesennej korešpondenčnej súťaži  v disciplíne člnkový beh :

  1. miesto v kategórii chlapci U8       Marko Križan

  2. miesto v kategórii dievčatá U8    Ema Uharčíková

  3. miesto v kategórii chlapci U8       Alex  Niko

  Víťazom, ako aj Mgr. Lýdii Horákovej , ktorá žiakov pripravovala, gratulujeme a prajeme naďalej veľa športových úspechov.

                                                              PaedDr. Ingrid Príbelszká

 • DETSKÁ ATLETIKA

  V sobotu,  7.12.2019 , sa 33 žiakov, navštevujúcich  Detskú atletiku Daila Ilava zúčastnilo Mikulášskeho atletického sústredenia, na ktorom zdolávali štafetové disciplíny, ale hlavne sa zabávali športom, o čom svedčí fotodokumentácia.

  Nechýbala Mikulášska tombola a  ocenenia čokoládovými medailami. Žiaci sa už odteraz tešia na Novoročné atletické sústredenie.

  Za organizáciu ďakujeme pani učiteľkám: Mgr. Lýdii Horákovej, PaedDr. Ingrid Príbelszkej, Mgr. Anne Hýllovej.

 • Pozvánka na 10. Školský ples

  Milí rodičia!

  Rada rodičov pri Základnej škole, Medňanská 514/5, Ilava Vás srdečne pozýva na

  10.  ŠKOLSKÝ PLES,

  ktorý sa uskutoční v DK Ilava, dňa 25. januára 2020 o 19:00 hod.

  Vstupné 20€ za osobu. Na tanečný parket Vás pozýva DJ Peťo Švaral. Bohatá tombola. 

  Hlavná cena v tombole je 250€ poukážka na nákup elektrospotrebičov v predajni H&N. 

  Výťažok z plesu bude použitý na elektronickú prezentáciu úspechov žiakov školy. 

  Zakúpiť vstupenky a rezervovať miesto si môžete denne na sekretariáte školy, pavilón A, prízemie, od 7:15 hod. – do 14:00 hod., na tel. čísle: 042/44 64 140 alebo 042/44 65 293, prípadne u triednych učiteľov. 

  V prípade Vašej neúčasti na plese, Vám vopred  ďakujeme za finančný príspevok, ktorým podporíte našu školu. 

  Vážime si  Vašu priazeň a budeme sa snažiť  urobiť čo najviac, aby ste sa mohli dobre zabaviť

  a občerstviť v bufete. Vlastné zásoby, prosím, nechajte doma. Tešíme sa na Vás.

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Základná škola pozýva rodičov aj žiakov na lyžiarsky výcvik, ktorý bude prebiehať na Orave - Hruštín SKI Zábava v čase od 20. do 24. januára 2020. Cena na 5 dní je 190 Eur/ ubytovanie, 5krát denne strava, skipasy na každý deň a doprava /. Bližšie informácie získate od Mgr. Horákovej. Tešíme sa spoločnú lyžovačku!

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok,  10. decembra 2019 dopoludnia. Ponúkame vstup na otvorené vyučovanie prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov počas prvej a druhej vyučovacej hodiny (od 7:35 do 9:15 h) v kmeňových triedach.

                                                                                                           Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš

  Dnes zavítal do našej školy Mikuláš s anjelmi a čertmi. Ráno sme ho privítali v školskom rozhlase. Naše zvedavé redaktorky Katka a Vanesa sa ho hneď ujali, posadili ho do redaktorského kresla a čo to sa ho povypytovali.

  Po skončení relácie, žiaci v triedach vypĺňali kvíz o živote Mikuláša. Tí, ktorí ešte nevedia písať, si pomohli kresbami.

  Mikuláš prechádzal jednotlivými triedami a pozdravil všetkých žiakov. Anjeli pridali na usmievavé detské tváre srdiečka, a čerti mali pre nezbedníkov pripravené uhlie.  Deti na prvom stupni mali pre vzácnu návštevu pripravené básničky i pesničky a všade vládla radostná nálada.

  6. december bol v našej škole veselým a štedrým dňom. Ďakujeme Mikulášovi a veríme, že nielen dnes ale aj v ďalších dňoch, budeme štedrí, rovnako ako on.

 • A SLOVO BOLO U BOHA

  5. decembra sa osem žiakov z našej školy zúčastnilo krajského kola recitačnej súťaže s názvom A Slovo bolo u Boha v Trenčíne. Prvý stupeň reprezentovali Nela Vargová z 3.B, Tadeáš Horák zo 4.A, Natália Komadová z 2.A, ktorá obsadila vo svojej kategórii 3. miesto a Tatiana Zelmanová z 2.B, ktorá skončila na víťaznom prvom mieste a postupuje do celoslovenského kola v Bratislave. Z druhého stupňa nás reprezentovali títo žiaci: Simona Pilátová a Karolína Mešková z 5.A, Roman Pientak z 9.A a Kristína Baginová z 9.A, ktorá sa umiestnila na štvrtom mieste.

                    Žiakom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalšej „recitačnej kariére.“

 • Oznam pre rodičov

  Žiadame rodičov, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni, aby od 2.12.2019 neodhlasovali svoje deti zo stravy cez stránku "www.strava.cz". Deti je možné odhlásiť telefonicky na čísle 042/44 65 658, e-mailom na sjzsilava@gmail.com alebo na stránke školy www.zsilava.edupage.org.

  Ďakujeme

 • VŠETKOVEDKO

  Aj u nás v škole sa 28.novembra uskutočnil veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Zmeralo si  sily 55 druhákov, tretiakov a štvrtákov v súťaži Všetkovedko. Deti odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už ozaj veľa vedia. Všetkovedko  im kládol  otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli: vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, dopravná a informatická výchova. Úlohy boli zamerané na rozvoj logického myslenia, čitateľskej  gramotnosti a taktiež  Všetkovedko nezabudol na správny úsudok žiakov. Deti  úlohy  vypracovávali s radosťou a po teste sa už nemohli dočkať, kedy si povedia správne riešenia a zistia, kto získal  koľko bodov./viď fotogaléria/

                                                                       Mgr. Slávka Štefancová

 • AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

  Si oživili v pamäti 25.novembra žiaci 1.stupňa na  zábavno – edukatívnom predstavení. Spolu s rozprávkovými postavičkami, maskotmi známej hereckej dvojice Tárajko a Popletajka z Rozprávkova, si pripomenuli, že triedenie odpadu je veľmi dôležité a potrebné pre nás všetkých. Popri triedení odpadu do kontajnerov si deti zatancovali s obrovským nafukovacím medveďom Modráčikom a profesionálnym triedičom, veveričkou. Do tried sa vracali s dobrou náladou a odhodlaním správne triediť odpad doma aj v škole./viď fotogaléria/

                                                                                                          Mgr. Anna Hýllová

 • Storočnica knižnice

  26. novembra, v utorok,  žiaci našej školy spríjemnili oslavu ,,100 rokov knižnice v Ilave“, ktorá sa konala v Dome kultúry. Šiestaci sa predstavili divadelným predstavením   Lienka Lenka a žiaci druhého ročníka ukázali svoju šikovnosť dramatizáciou básne Myšky od autorky  Marcely Bagínovej. Veľké poďakovanie patrí organizátorom, ale i všetkým deťom, pretože ich vystúpenie bolo plné radosti a detskej bezprostrednosti.               

  Pozdrav a blahoželanie posielajú : Miško, Matej, Lujzka, Karolínka, ale i druháci Vilém, Samko, Simonka, Saška, Alex, Izka, Natálka, Shania, Žanetka a Patrik.                               

  ,,Želáme Ti všetko  NAJ, storočnicu  osláv krásne!“

                                                                                                       Mgr. Lýdia Horáková

 • Florbal

  Dňa 21.11.2019 sa žiačky 8.A triedy zúčastnili predkola vo florbale v Novej Dubnici.

  Pod vedením Mgr. Slávky Bajčíkovej obsadili 3. miesto.

                                                                                          Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy! :-)

 • Reprezentácia v bedmintone

  Reprezentácia v bedmintone

  Naša škola sa zapojila do okresnej bedmintonovej súťaže základných škôl, ktorá sa konala 6. novembra v športovej hale TJ Sokol v Ilave. Farby našej školy hájili žiacky 8. A triedy Linda Rexová a Margaréta Jankeová pod vedením Mgr. Dalibora Gajdu. Spoločne súťažili chlapci a dievčatá  základných aj stredných škôl. Naše dievčatá mali konkurenciu v ďalších 3 tímoch - ZŠ s MŠ Centrum 1, Dubnica nad Váhom, ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom a ZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia, Dubnica nad Váhom. Hralo sa systémom každý s každým, kde jeden zápas obsahoval dve dvojhry a jednu štvorhru. Reprezentantky nasej školy vyhrali jeden zápas,  dva zápasy prehrali a pri poslednom sa rozhodovalo o umiestnení sa na druhom mieste. Tesne prehrali štvorhru a umiestnili sa na konečnom 3. nepostupovom mieste.

   

  Konečna výsledková listina:

  1. miesto –  ZŠ s MŠ Centrum 1, Dubnica nad Váhom
  2. miesto -   ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom
  3. miesto –  ZŠ  Medňanská, Ilava
  4. miesto -  ZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia, Dubnica nad Váhom

   

  Žiacky sa snažili podať svoje maximálne výkony a patrí im veľká poklona a poďakovanie za reprezentovanie našej školy. Dúfame, že dievčatá svoje skúsenosti zúročia aj pri ďaiších športových aktivitách školy. 

   

  Mgr. Dalibor Gajda  

 • Testovanie 5 2019 - pokyny pre rodičov

 • TESTOVANIE 5

  Vážení rodičia, termín Testovania 5 sa rýchlo blíži, (20. novembver 2019). Podrobnejšie informácie získate kliknutím na odkaz uvedený nižšie a na nástenke školy v pavilóne A pri vstupe vpravo. Rodičia piatakov tiež budú podrobne informovaní na triednych rodičovských združeniach 11. (5. B), 12. (5. C) a 14. 11. 2019 (5. A) prostredníctvom triednych učiteľov.

  https://www.nucem.sk/dl/4515/Zakladne%20informacie_T5_2019_final.pdf 

   

 • Platby za krúžky

  Platby za krúžky vykonajte na

  číslo účtu :                       SK25 0200 0000 0016 9605 8853

  Suma za  október, november a december spolu je 12 € za každý krúžok a každé dieťa navštevujúce viac ako jeden krúžok.

  Variabilný symbol :         2019/2020

  Správa pre príjemcu :       Meno/trieda/názov krúžku

  Potvrdenie o zaplatení prosím zašlite na mail : cvczsilava@gmail.com, alebo osobne vytlačené vedúcim krúžku.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Medňanská Ilava
  Základná škola Medňanská 514/5, 01901 Ilava
 • Riaditeľka školy: +421/907 790 881
  1. stupeň: +421 42/4465 293
  2. stupeň: +421 42/4464 140
  Školská jedáleň: +421 42/4465 658
  Email: sjzsilava@gmail.com

Fotogaléria