Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ingrid Príbelszká
Foto Foto Foto Foto Foto
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Charlotte Kupčov
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Pavlovičová
Foto
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Štefancová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Babišová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Koštialiková
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Jankechová
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Boháčiková
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Horáková
Foto Foto Foto Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Hýllová
Foto Foto Foto Foto Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Zelmanová
Foto Foto Foto Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Schillerová
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Ladecká
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavomíra Hofierková
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Šrámek
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Hulínková
Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Budiačová
Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Juríčková
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Kobzová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Joanna Ďurišová
Foto Foto Foto
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Budjačová
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria