Školská jedáleň

INFORMÁCIE PRE RODIČOV V ŠK. ROKU 2017/18

 

 

PRIHLÁŚKY NA STRAVOVANIE v školskom roku 2017/2018 prijímame osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne každý pracovný deň od 23. augusta do 04. septembra 2017. Prvý stravovací deň je 5. september 2017. Dieťa môžete na stravu prihlásiť aj telefonicky alebo elektronicky. Pri elektronickom spôsobe postupujte nasledovne:

Na mailovú adresu vargovaadriana@azet.sk pošlite údaje:

Meno a priezvisko dieťaťa.

Trieda, ktorú bude navštevovať.

Adresa trvalého bydliska.

Telefonický kontakt na rodičov dieťaťa.

Osobné, telefonické alebo elektronické prihlásenie slúži len na prvotnú evidenciu stravníkov. 

Aby Vaše dieťa dostalo od 5. septembra 2017 obed v školskej jedálni je potrebné, aby ste si najneskôr 04. septembra 2017 vyzdvihli osobne poukážku so zálohovou platbou /šeky/ a túto platbu uskutočnili. Stravníci, ktorí si najneskôr 04. septembra šeky osobne nevyzdvihnú, nebudú môcť byť prihlásení nasledujúci deň na obed a prihlásenie uskutočníme až keď si vyzdvihnú poukážku a prinesú doklad o platbe. Zálohovú platbu za september je potrebné uskutočniť najneskôr 04.septembra 2017. Platbu môžete zrealizovať na pošte, vkladom hotovosti vo VÚB  banke alebo prostredníctvom internetbankingu. Doklad o platbe je potrebné doručiť najneskôr 04. septembra 2017 osobne do kancelárie vedúcej školskej jedálne, odovzdať pracovníčkam školskej jedálne alebo môžete doklad odoslať elektronicky na vyššie uvedenú adresu.

Všetky potrebné informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 042/4465658.

 

CENY STRAVNÝCH LÍSTKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2017/18

Cena stravného lístka za obed pre 1. - 4. ročník je 0,95 eur

Cena stravného lístka za obed pre 5. - 9. ročník je 1,01 eur

Cena stravného lístka za obed pre študentov je 1,12 eur

 

Vzhľadom na rast cien potravín si školská jedáleň vyhradzuje právo na úpravu cien aj v priebehu školského roka. 

Stravné sa platí zálohovo mesiac vopred na pošte, v banke /vklad v hotovosti na účet/ alebo prostredníctvom internetbankingu. Pri platbe internetbankingom uvádzajte okrem variabilného symbolu vždy aj meno dieťaťa. Stravné je potrebné uhradiť najneskôr posledný deń v mesiaci, napríklad stravné za mesiac október musí byť uhradené najneskôr 30. septembra  a takisto doklad o platbe je potrebné doručiť najneskôr posledný deń v mesiaci. Inak dieťa nebude môcť byť prihlásené na obed. 

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred do 14,30 hod. osobne, telefonicky na č. 042/4465658, alebo e-mailom na: vargovaadriana@azet.sk.

V prípade hromadných odhlášok zo stravy napr. účasť na školskom výlete, účasť na športových súťažiach, je nutné sa odhlásiť min.

2 dni vopred.

Pokiaľ je dieťa choré, obed vám vydáme v prvý deň choroby do obedára. Jedlá do obedára vydávame o 11,30 alebo od 13. 30 do 14. 30 hod. Ostatné dni počas ktorých je dieťa choré, je potrebné dieťa zo stravy z hygienických dôvodov odhlásiť. 

 

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Nezaplatenie šeku v priebehu školského roka neznamená, že Vaše dieťa automaticky odhlásime zo stravy. Tak, ako sa deti písomne záväzne prihlasujú na stravu, tak je potrebné tiež záväzne odhlásiť dieťa zo stravy a musí to urobiť rodič, nie dieťa. Školská jedáleň si bez záväzného odhlásenie dieťaťa nárokuje právo účtovať stravu až do dňa, kedy rodič dieťa odhlási. Nezaplatenie šeku nepredstavuje pre rodiča nárok, že strava nebude dieťaťu účtovaná.

Toto je Váš text, môžete ho kedykoľvek zmeniť.

 

 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MEDŇANSKÁ 514/5, 019 01 ILAVA
    Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
  • +42142/44 65 293
    +42142/44 64 140
    a fax+42142/44 65 293

Fotogaléria